Perličky z historie

V oblasti ředitelství státních drah zrušuje se dnem 15. prosince 1921 podej a výdej přežvýkavců a vepřového dobytka ve stanici Praha Wilsonovo nádraží …
Vlakový transport smrti v Roztokách, 30. duben 1945. Národní archiv, fond Československý svaz protifašistických bojovníků - ÚV Praha, fotoarchiv

Vlak smrti

V noci ze 24. na 25. ledna 1945 byl přepravován vlakem 6046 z Malešic do Mezimostí transport vězňů, žen i mužů, různých národností, asi v 50 otevřených vozech …
Ze železnice

Kolaps české železnice

V minulých týdnech se na stránkách webu a2arm.cz objevila zajímavá (zatím) čtyřdílná, částečně retrospektivní série článků „Kolaps české železnice“ autorů Stanislava Bilera a Pavla Šplíchala,