Proměny Soběslavského nádraží

Budova Soběslavského nádraží ve své téměř stopadesátileté historii několikrát změnila svoji podobu. Postupující přeměna železniční tratě č.220 v moderní tranzitní koridor s sebou přináší opouštění nepotřebného vybavení stanic. Bourají se stavědla, skladiště, restaurace. Doba přinesla ...