Na kole či pěšky ve stopě císařské dráhy II.

Po více jak sedmi měsících (a zimní technologické přestávce) se opět podíváme na stavbu in-line cyklostezky, budované na bývalém dvoukolejném tělese původní železniční trati mezi stanicemi Votice (Beztahov) a Olbramovice (Veselka), kde byl ukončen provoz ...

Podle UNESCO se má vyšehradský most zachovat

Železniční most pod Vyšehradem se má zachovat a opravit. V případě nutnosti stavby dalšího mostu kvůli železniční dopravě má být nový most vzhledově nenápadný. Napsal to ředitel kulturní sekce Centra světového dědictví Lazare Eloundou Assoma. ...
Pražský uzel

Modernizace Jižní spojky zahájena

Cílem stavby je zkapacitnění průjezdu železničním uzlem Praha využitím tangenciálního spojení Praha-Radotín – Praha-Zahradní Město po jeho zdvoukolejnění. Modernizace má zajistit dostatek kapacity objízdné trasy po dobu rekonstrukce mostů pod Vyšehradem i v rámci modernizace stanice Praha-Smíchov
Historie

Hevlínské mosty

Mosty byly sneseny až za normalizace, v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy byla rozšiřována tzv. železná oponaMosty byly sneseny až za normalizace, v sedmdesátých letech dvacátého století, kdy byla rozšiřována tzv. železná opona