St.1 nakládací rampa ostrovní nástupiště (2.nástupiště) vlečka ORIN směr Bystřice směr Vlašim skladiště ČD pohled z lávky pro pěší směrem k výpravní budově pohled z lávky pro pěší směrem k odjezdovým návěstidlům trafostanice, mezi ní a výpravní budovou podchod na 2.nástupiště výpravní budova místo pro technologickou budovu zabezpečovacího zařízení autobusové nádraží St.2 a budova zabezpečovacího zařízení vjezdová návěstidla od Prahy silniční most u St.2