Ve Veselí n.Lužnicí vyústí nový podchod až na ulici

Ve Veselí nad Lužnicí začala výstavba podchodu v části výpravní budovy. V místě bývalého sálu nádražní restaurace („nádražka“ je v provozu i nadále, je těsně vedle tohoto sálu) vznikne po přestavbě hala se schodištěm a výtahem do podchodu. Ze strany kolejiště a 1.nástupiště bude otevřená, směrem na veřejnou komunikaci uzavřená, stejně jako dosud.

Podchod tedy bude ústit do nové haly schodištěm a výtahem (vyústění schodiště bude směrem na nástupiště, výtah bude na kraji haly u peronu. Dál bude podchod protažen až do prostoru před budovu, výstup je řešen šikmým chodníkem (bezbariérově). Vyústění chodníku bude směrem k jihu podél budovy. Ubyde tedy několik parkovacích míst před budovou.

Ještě se zmíním o 1. nástupišti: bude kompletně předlážděno zámkovou dlažbou, přístup do nově rekonstruovaných WC samozřejmě bezbariérový.

Na fotografiích se můžete podívat, jak rekonstrukce bývalého sálu započala (sál je bývalá letní restaurace III. třídy).