Rokycany – Plzeň 20.9.2014

východní portálová stěna tunelu Ejpovice

Po čase se mi podařilo vyrazit na stavbu „Modernizace železniční trati Rokycany-Plzeň“, ale hlavně udělat z fotek výběr…

Času bylo málo a proto z prvního úseku (Rokycany Ejpovice) jen pár fotek od silnice. Od odbočení z původní stopy už jsem šel pěšky, tak je fotek víc.

Všechny rekonstruované propustky jsou téměř hotové, také ejpovická dvouklenba už se rýsuje. Plně běží zemní práce a budování konstrukčních vrstev železničního spodku. Budují se protihlukovky. V Klabavě se po stavbě hluboké kanalizace pustili i do podchodu. V Ejpovicích je téměř dokončena hrubá stavba podchodu.

Most na přeložce silnice II/180 má vybetonované opěry, pracuje se na bednění mostovky.

V předportálí je položen první úsek asfaltu pro přístup k portálu a několik patek pro TV. Jsou zabetonované první patky pro podpěry na výsypce rubaniny. Hloubení jámy u portálové stěny je cca na dolní úrovni ražby tunelů.

Čtěte také  Plzeňský uzel před otevřením Mikulášské ulice

Celkově panuje na stavbě slušné tempo. Na konci října by měla začít pokládka prvních výhybek v Ejpovicích a v půli prosince obnovení provozu na 2. traťové koleji.

Na sv. Barboru je v plánu křest štítu, zahájení ražby cca na přelomu roku.

V neděli jsem ještě na skok nahlédnul do Plzně, kde pod mostem přes Úslavu začaly práce na kanalizaci a přeložce horkovodu. Také jsem nakoukl na sousední stavbu v uzlu Plzeň.

Před týdnem projel stavbu rychlikem Martin Flohr, slovní popis najdete v komentářích pod jeho článkem.

A teď konečně výběr fotek, více jich najdete v galerii na ttnz.cz.

 

Rokycany – Plzeň

 

Plzeň

2 komentáře

 1. paráda – jako vždy super článek – díky moc vypadá to fakt dobře..

 2. Miniaktualizace – stav 18.10.2014:
  *
  (Vyjíždíme z Rokycan, sledujeme vpravo 2.TK)
  *
  Na plzeňském předměstí dokončování PHS, odvodnění dokončené, položena konstrukční vrstva. První propustek dokončený, zasypaný. Ten u nadjezdu II/605 zasypaný jen zčásti.
  *
  Mezi nadjezdem silnice II/605 a mostem dálnice D5 jsou již složeny hromady štěrku naznačující brzké budování štěrkového lože, před mostem D5 již opět jen konstrukční vrstva.
  *
  Pod mostem D5 odkrytý propustek, v zářezu Klabava rozhrnutý štěrk. Za zářezem jen upravená zemní pláň, probíhá budování PHS před obcí Klabava.
  *
  Nástupiště zastávky Klabava skoro celé zasypané.
  *
  Za zastávkou pokračuje uválcovaná konstrukční vrstva a vpravo pokračují PHS téměř až k vysokému propustku (na konci přímé).
  *
  V úseku protisměrných oblouků před Ejpovicemi je na konstrukční vrstvě rozhrnutý štěrk, za oblouky zůstává opět jen uválcovaná konstrukční vrstva.
  *
  Most přes Ejpovický potok a ulici Hlavní se zdá být z pohledu spodní stavby dokončený, stačí zasypat prostor za křídly a nad oblouky mostu.
  *
  Samotná stanice nevykazuje zásadní změny, probíhá výstavba odvodnění a podchodu.
  *
  V prostoru budoucího odbočení na novou tunelovou trasu taktéž probíhá budování odvodnění.

Komentáře jsou uzavřeny.