GVD od 1.června 1920 na tratích Č.Budějovice – Veselí-Mezimostí a Cmunt – Praha

Jak to jezdilo před sto roky