Sudoměřice – Votice: oznámení zahájení stavebního řízení

Tunel Deboreč - výjezdový (severní) portál

Proces stavebního řízení ke stavbě modernizace traťového úseku mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi zahájený v květnu zdárně pokračuje.

Po květnové žádosti k Drážnímu úřadu ČR a červencovém ústním projednání ve Voticích podala dne 15.srpna 2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ i k tamnímu Městskému úřadu (odkaz).

18.září 2017 bylo oznámení o zahájení stavebního řízení k této stavbě  vyvěšeno na úřední desce MěÚ Votice (odkaz). Jde o žádost o stavební povolení stran přístupových komunikací, přeložek silnic, demolic mostů a stavbu nových ad.

Vypadá to tedy, že stavba bude skutečně zahájena, podle předpokladů, v listopadu tohoto roku, kdy by měly začít přípravné práce (kácení dřevin apod.). Samotné stavební práce by pak měly být započaty na jaře roku 2018.

Čtěte také  Stavební činnost zasáhne do provozu na čtvrtém koridoru poprvé v květnu

Podrobněji o stavbě jsme informovali zde.

Ke stavbě dráhy bylo rozhodnutí DÚČR vydáno již 12.7.2017 (odkaz).