Další nástupiště v Poříčanech v provozu

V polovině června bylo dokončeno 3. nástupiště v Poříčanech. Na nástupišti zbývají k dokončení pouze obklady výtahové šachty a instalace informačního systému. Nové nástupiště bylo oproti původnímu nástupišti zkráceno na stejnou délku jako nástupiště čvtrté.

Za čtvrtým nástupištěm je postupně dokončována přístupová rampa do prodlouženého podchodu, která mezitím obdržela zastřešení. Přístupový chodník od obytné čtvrti je rovněž téměř dokončen, včetně instalovaného osvětlení. Zatím však zůstává pro pěší uzavřen.

V červenci pak započala demolice druhého nástupiště, a to v celé části blíže k českobrodskému zhlaví. Druhá polovina nástupiště blíže ke kolínskému zhlaví byla rozdělena ve dví, když první staniční kolej i s torzem nástupiště zůstala v provozu, zatímco část nástupiště u třetí koleje bylo rovněž zdemolováno. Druhé nástupiště tak zůstalo částečně v provozu, zřejmě z důvodu zamezení snížení kapacity při průjezdech dálkových vlaků skrze stanici.

 

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*