Pohled na dokončovanou stavbu Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice

Stavba „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ je prvním ze souborů staveb na železniční trati Praha-Vysočany – Lysá nad Labem, která slouží jako objízdná trasa k I. koridoru. V letech 2019-2022 budou následovat úseky:

Lysá nad Labem – Čelákovice, vrámci kterého budou rekonstruovány podchody pro pěší, podjezdy pro automobily a současný železniční most přes Labe bude nahrazen novým, s průběžným štěrkovým ložem.

Čelákovice – Mstětice, během které by mělo dojít k přeložení železniční trati v Záluží, rekonstrukci a nové stavbě podjezdů a výstavba nového silničního nadjezdu na silnici č. 101 ve Mstěticích.

Mstětice – Vysočany, v rámci které, mimo jiné, bude snad konečně vybudována železniční zastávka na Rajské zahradě.

Během všech staveb bude modernizován železniční svršek (koleje, výhybky), železniční spodek (zemní těleso, odvodnění) a rekonstruováno trakční vedení, zabezpečovací zařízení a další součásti dráhy. Ve vybraných úsecích trati budou vybudovány protihlukové stěny.

Stavbu Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice
realizuje společnost Elektrizace železnic Praha, a.s.

Rekonstrukcí železniční stanice dojde ke zvýšení kapacity tratě, které umožní zavedení pravidelného intervalu osobních vlaků 15 min. Zvýší se bezpečnost cestujících při přístupu k vlakům, umožněn bezbariérového přístupu na nástupiště, zvýší se nástupiští hrany pro plynulý výstup a nástup cestujících apod. Zřízeny jsou dva nové podchody, a to mezi nástupištěm a Mochovskou a Kollárovu ulicí a druhý nádražní budovu s ulicí Kozovazská. Jak nástupiště u nádražní budovy, tak ostrovní nástupiště budou na oba podchody napojeny, přičemž napojení ostrovního nástupiště je zřízeno mezi staničními kolejemi s bezpečnostím oplocením.

Ostrovní nástupiště je zřizováno jako zcela nové, nástupiště přiléhající k nádražní budově prochází rekonstrukcí. Obě nástupiště budou dlouhá 200 metrů, vnější nástupiště u nádražní budovy budou využívat vlaky jedoucí do Prahy, ostrovní pak vlaky od Prahy. Jedno nástupiště o délce 50 metrů pak bude u samostatné slepé koleje a bude sloužit pro vlaky do Brandýsa nad Labem.
Zhotovitel rekonstruuje kilometr a půl kolejí a sanuje pražcové podloží. Instaluje také nové moderní zabezpečovací zařízení a pomocí protihlukových stěn sníží hluk z trati.

Běhěm celé optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany bude vyměněno téměř 30 kilometrů kolejí, čímž se zvýší rychlost vlaků ze současných 100 km/hod na 140 km/hod. SŽDC také zrekonstruuje čtyři železniční stanice, dvě zastávky, postaví tři nové mosty a 24 jich opraví. Vybuduje šest nových podchodů a postaví přes patnáct kilometrů protihlukových stěn.

V současné době, tj. k začátku července 2018, bylo zpřístupněno ostrovní nástupiště v železniční stanici, přičemž propojení podchodem na druhou stranu, tj. do ulice Kozovazská nebylo zpřístupněno a čeká na dokončovací práce. Naopak nástupiště přiléhající k nádražní budově prochází právě rekonstrukcí. Ve stanici dochází k štěrkování staničních kolejí blíže k budově, zatímco vzdálenější jsou již po dokončení. Obě zhlaví byla rekonstruována a stavba se tak blíží ke svému dokončení.

4 komentáře

  1. Jinak hezky odvedená práce pana Havránka – oba raporty. Děkujeme, i když si za to dotyčný nic nekoupí. Rozhodně užitečnější činnost, než plkání kdesi v žumpách internetu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*