4.koridor

Popis stavby Sudoměřice – Votice (2. část)

V 1. části popisu trasování úseku 4. železničního koridoru, stavby Sudoměřice u Tábora – Votice, jsme se blíže podívali na část od začátku stavebního úseku

Lampárna

Mapa strážních domků (vechtrů)

Strážní domky dnes již patří mezi „ohrožené“ stavby naší železnice. Svůj účel plnily v minulosti a dnes jsou využívány k bydlení a rekreaci, ty hůře

Interní

Chráněno: Travel Coin

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Ze železnice

Nádražním budovám správa SŽDC svědčí

V červenci 2016 proběhl dlouho plánovaný převod nádražních budov a pozemků od Českých drah pod Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Za 1 569 budov a