1.koridor

Historie vzniku brněnského železničního problému

Autor: prof. Ing. arch. Petr Pelčák Brno, prosinec 2013 Vznik brněnského železničního problému – dvě konkurenční společnosti a dvě nádraží na dvou tratích Vídeň – Brno

Benešov-Praha

Nehody v minulosti – Říčany 1916

Sebelepší zabezpečovací zařízení nedokáže zabránit nehodové události, selže-li lidský činitel, výsledkem jehož nepozornosti, neopatrnosti či zbrklosti je jedoucí či posunující vlak protnuvší návěstidlo s návěstí

Odbočení na Branickém mostě (2017) | Autor: Simba, koridory.cz
Historie

Hlubočepská spojka pod Barrandovem

Dodnes je na Branickém mostě (zvaném též Most inteligence) patrný výčnělek – „zub“ v jeho konstrukci, směřující ke skále. Vznikl tam přesně podle projektu mostu