Zajímavosti

Pendolino a jiné zvláštní vlaky na trati 220/221.

O nastávajícím víkendu (22. a 23.června) se koná několik významných železničních akcí. Mimo jiné i „Setkání parních lokomotiv z dob Rakouska-Uherska“ v Lužné u Rakovníka