Historie

Nehody v minulosti – Tábor 1962

V zimě roku 1962 se na pražském zhlaví táborské železniční stanice stalo železniční neštěstí vojenského transportu s tragickými následky. Díky dochované staniční kronice zdejší stanice,

3.koridor

Rokycany – Plzeň 4.4.2015

Po čase přináším opět pohled na stavbu „Modernizace železniční trati Rokycany-Plzeň“. 16.3.2015 byla po vložení výhybky č. 8 a upravení esíčka zprovozněna 1. TK z

Prošlé aktuality

Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n. – stav k 1.4.2015 a zásadní změna projektu.

V dnešní aktualizaci přinášíme především informace o změnách v projektu rekonstrukce zastřešení. Naopak mimořádně nepřinášíme fotodokumentaci stavu, zhotovitel si vzhledem k závažnosti situace vyhradil právo