Výluky

Zveřejněn Roční plán výluk na rok 2016

Na webu Drážního úřadu je vyvěšeno oznámení o zahájení správního řízení ve věci omezení provozování dráhy na tratích provozovaných SŽDC, s.o. v roce 2016 v rozsahu