3.koridor

Projděte tunelem Ejpovice

26.8.2016 kasme 2
Metrostav připravuje na sobotu 10. září 2016 od 10 do 15 hodin Den otevřených dveří na staveništi v Kyšicích.     „Veřejnost si bude moci prohlédnout