Zahraničí

Aktuality DB Deutsche Bahn – Léto 2017

Zrychlení železničního spojení mezi ČR a Německem Dne 26.8.2017 na setkání v Karlových Varech ministr dopravy Spolkové republiky Německo Alexander Dobrindt dal příslib našemu ministru dopravy Danielu

Interní

Chráněno: Travel Coin

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Ze železnice

Nádražním budovám správa SŽDC svědčí

V červenci 2016 proběhl dlouho plánovaný převod nádražních budov a pozemků od Českých drah pod Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Za 1 569 budov a