Lampárna

Mapa strážních domků (vechtrů)

Strážní domky dnes již patří mezi „ohrožené“ stavby naší železnice. Svůj účel plnily v minulosti a dnes jsou využívány k bydlení a rekreaci, ty hůře

Benešov-Praha

Nehody v minulosti – Říčany 1916

Sebelepší zabezpečovací zařízení nedokáže zabránit nehodové události, selže-li lidský činitel, výsledkem jehož nepozornosti, neopatrnosti či zbrklosti je jedoucí či posunující vlak protnuvší návěstidlo s návěstí

Pražský uzel

Opuštěné bývalé nádraží Praha-Bubeneč (video)

Dnešní výhybna Praha-Bubeneč) prošla v letech 2013-2014 celkovou rekonstrukcí v rámci  stavby Optimalizace Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice. O průběhu stavby jsme průběžně informovali. Výhybnu (do 29.8.2014 železniční