4.koridor

Stav příprav staveb čtvrtého koridoru

Stav příprav železničních staveb ze Sudoměřic u Tábora do Votic, z Hostivaře do Vršovic, prodloužení podchodu na pražském Hlavním nádraží a mimo 4.koridor pokračování přestavby
4.koridor

Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice začíná

Širokou veřejností již byla nepochybně zaregistrována informace, prezentovaná všemi sdělovacími prostředky o tom, že Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.) úspěšně završila všechny
Nenalezen žádný obrázek
Sudoměřice - Votice

Sudoměřice-Votice: přerušené územní řízení pokračuje

Usnesením č.j. 800/11/Výst./Ja ze dne 18.4.2011 bylo přerušeno územní řízení o  vydání územního rozhodnutí  o umístění stavby: „ Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice“ z důvodů: