Benešov u Prahy – postup výstavby

Aktualizováno 8.7.2007

V tomto článku budeme poskytovat informace a hlavně fotografie z postupu výstavby v žst.Benešov u Prahy. Článek bude postupně aktualizován a na aktualizace budete upozorňováni v Aktualitách, čtenáři s aktivovanou službou Info budou dostávat mail s upozorněním.

Benešov do 11.5.2007

Bystřické zhlaví 7.6.2007

Benešov do 29.6.2007

Benešov 6.7.2007

V rámci výstavby železničního koridoru již na podzim 2006 započaly přípravné práce. O nich informují další články na tomto webu.

Hlavní činnost, ta, co je pro veřejnost nejvíc viditelná, započala 27.4.2007 dlouhodobou výlukou „sudých“ staničních kolejí. Byla snesena trolej, část návěstidel a výstroj kolejových obvodů (KO). Ty obvody, jejichž část byla v kolejích, které se snesou, a současně jejichž další větev zasahovala i do nevyloučených částí kolejiště, byly přenastaveny. O tom jsme informovali v článku Harmonogram prací.

Potom už nic nebránilo zahájení rekonstrukce kolejiště. Byly vytrhány (sneseny) koleje, začalo bagrování nejprve části kolejiště, které bylo kontaminované ropnými produkty, následovalo odstranění nástupišť a odtěžování zbytku lože.

Stavbaři obnažili stávající podchod na 2.nástupiště, provádí se výstavby výtahové šachty a schodiště na nové ostrovní nástupiště.

Dalšími viditelnými akcemi je zakládání nových patek pro trakční stožáry, hloubení a výstavby kabelových tras a jejich šachet.

Na několika fotografiích nabízíme pohled na stanici do 11.5.2007.  K některým je přiložen srovnávací obrázek před zahájením stavby a ze současnosti.

Autorem fotografií, jež nejsou označené vodotiskem 4koridor.cz je MAHOL, který přislíbil dodávat fotky z další etapy výstavby v okolí Střezimíře. Budeme se těšit.

Benešov 16.11.2006... ...a 11.5.2007 Pražské zhlaví 25.3.2007... ...a 4.5.2007
v kolejišti před dopravní kanceláří 3.5.2007... ...7.5.2007... ..a nakonec 11.5.2007
pohled z konce 2.nástupiště 4.5. a 4.5. i směrem ke St.1
pohled na obnažený podchod od 1.nástupiště... opět podchod z 1.nástupiště a z 2.nástupiště vypadá ještě lépe


Benešov – Bystřické zhlaví 7.6.2007

Bystřické zhlaví bude mít zcela jinou podobu, než jakou má dnes. Přibližně od trakční měnírny intenzívně probíhají zemní práce na rozšíření kolejiště. Byla odbagrována část pole a připravuje se zde pláň pro položení nových výhybek č.1,3,4,5,9 a 10. K dnešnímu dni je připravena asi polovina této stavby – probíhá vápnění v místech, kde budou položeny výhybky, je téměř hotové odvodnění, připraveny jsou základy pro trakční stožáry.

17.června budou pokládány výhybky, po dokončení zemních prací ve zbývající části stavby bude položena nová kolej a napojena na stávající traťovou kolej do Bystřice. Bude to do 15.7. (?)

Plánek této části kolejiště byl sice uveřejněn v jiném článku, ale zde je výřez zhlaví – nové výhybky a kolej jsou šedé. Poloha ostatních výhybek a podoba kolejiště znázorňuje stav před optimalizací

Rail 2005 19.května 2007 tuto část Benešova nafotil z letadla, já tento snímek s jeho svolením zveřejňuji s tím, že jsem do něj přidal náhledy pohledů ze země 7.června 2007 (výjimkou je vjezd od Postupic, tu jsem pořídil 5.2.) a k místu pořízení fotografií umístil čísla. Pod touto fotografií najdete odkazy na větší obrázky. Snad se v tom vyznáte.


Benešov do 29.06.2007

Od poslední fotoreportáže z Benešova uplynulo už hodně vody. Dnes to napravuji. Ovšem i tady jsem si dovolil malou změnu: fotografie nejsou v tabulce v článku, ale ve fotogalerii. Doporučuji prohlížet v režimu celé obrazovky (většinou stiskem F11 se aktivuje i deaktivuje).

Komentáře jsou pod jednotlivými fotografiemi

Kliknutím přejdete na fotogalerii


Benešov 6.7.2007

FotogalerieFotografie s komentáři poslal Ing.Roman Fikejz z Benešova. Zachycují stavbu od podchodu u nemocnice až na Bystřické zhlaví v Benešově. A nejen stavbu jako takovou, ale i lokomotivy, které v tu dobu byly v Benešově.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře