Benešov u Prahy – postup výstavby

Aktualizováno 8.7.2007

V tomto článku budeme poskytovat informace a hlavně fotografie z postupu výstavby v žst.Benešov u Prahy. Článek bude postupně aktualizován a na aktualizace budete upozorňováni v Aktualitách, čtenáři s aktivovanou službou Info budou dostávat mail s upozorněním.

Benešov do 11.5.2007

Bystřické zhlaví 7.6.2007

Benešov do 29.6.2007

Benešov 6.7.2007

V rámci výstavby železničního koridoru již na podzim 2006 započaly přípravné práce. O nich informují další články na tomto webu.

Hlavní činnost, ta, co je pro veřejnost nejvíc viditelná, započala 27.4.2007 dlouhodobou výlukou „sudých“ staničních kolejí. Byla snesena trolej, část návěstidel a výstroj kolejových obvodů (KO). Ty obvody, jejichž část byla v kolejích, které se snesou, a současně jejichž další větev zasahovala i do nevyloučených částí kolejiště, byly přenastaveny. O tom jsme informovali v článku Harmonogram prací.

Potom už nic nebránilo zahájení rekonstrukce kolejiště. Byly vytrhány (sneseny) koleje, začalo bagrování nejprve části kolejiště, které bylo kontaminované ropnými produkty, následovalo odstranění nástupišť a odtěžování zbytku lože.

Stavbaři obnažili stávající podchod na 2.nástupiště, provádí se výstavby výtahové šachty a schodiště na nové ostrovní nástupiště.

Dalšími viditelnými akcemi je zakládání nových patek pro trakční stožáry, hloubení a výstavby kabelových tras a jejich šachet.

Na několika fotografiích nabízíme pohled na stanici do 11.5.2007.  K některým je přiložen srovnávací obrázek před zahájením stavby a ze současnosti.

Autorem fotografií, jež nejsou označené vodotiskem 4koridor.cz je MAHOL, který přislíbil dodávat fotky z další etapy výstavby v okolí Střezimíře. Budeme se těšit.

Benešov 16.11.2006... ...a 11.5.2007 Pražské zhlaví 25.3.2007... ...a 4.5.2007
v kolejišti před dopravní kanceláří 3.5.2007... ...7.5.2007... ..a nakonec 11.5.2007
pohled z konce 2.nástupiště 4.5. a 4.5. i směrem ke St.1
pohled na obnažený podchod od 1.nástupiště... opět podchod z 1.nástupiště a z 2.nástupiště vypadá ještě lépe


Benešov – Bystřické zhlaví 7.6.2007

Bystřické zhlaví bude mít zcela jinou podobu, než jakou má dnes. Přibližně od trakční měnírny intenzívně probíhají zemní práce na rozšíření kolejiště. Byla odbagrována část pole a připravuje se zde pláň pro položení nových výhybek č.1,3,4,5,9 a 10. K dnešnímu dni je připravena asi polovina této stavby – probíhá vápnění v místech, kde budou položeny výhybky, je téměř hotové odvodnění, připraveny jsou základy pro trakční stožáry.

ODKAZ
Od 2. listopadu ze Soběslavi do Plané jezdí vlaky po obou kolejích

17.června budou pokládány výhybky, po dokončení zemních prací ve zbývající části stavby bude položena nová kolej a napojena na stávající traťovou kolej do Bystřice. Bude to do 15.7. (?)

Plánek této části kolejiště byl sice uveřejněn v jiném článku, ale zde je výřez zhlaví – nové výhybky a kolej jsou šedé. Poloha ostatních výhybek a podoba kolejiště znázorňuje stav před optimalizací

Rail 2005 19.května 2007 tuto část Benešova nafotil z letadla, já tento snímek s jeho svolením zveřejňuji s tím, že jsem do něj přidal náhledy pohledů ze země 7.června 2007 (výjimkou je vjezd od Postupic, tu jsem pořídil 5.2.) a k místu pořízení fotografií umístil čísla. Pod touto fotografií najdete odkazy na větší obrázky. Snad se v tom vyznáte.


Benešov do 29.06.2007

Od poslední fotoreportáže z Benešova uplynulo už hodně vody. Dnes to napravuji. Ovšem i tady jsem si dovolil malou změnu: fotografie nejsou v tabulce v článku, ale ve fotogalerii. Doporučuji prohlížet v režimu celé obrazovky (většinou stiskem F11 se aktivuje i deaktivuje).

Komentáře jsou pod jednotlivými fotografiemi

Kliknutím přejdete na fotogalerii


Benešov 6.7.2007

FotogalerieFotografie s komentáři poslal Ing.Roman Fikejz z Benešova. Zachycují stavbu od podchodu u nemocnice až na Bystřické zhlaví v Benešově. A nejen stavbu jako takovou, ale i lokomotivy, které v tu dobu byly v Benešově.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře