4.koridor

Proměny Soběslavského nádraží

Budova Soběslavského nádraží ve své téměř stopadesátileté historii několikrát změnila svoji podobu. Postupující přeměna železniční tratě č.220 v moderní tranzitní koridor s sebou přináší opouštění
Historie

Jiří Streit: Výplata

Prof. dr. ing. Jiří Streit CSc. (* 1912, † 1993) byl zejména inženýr mostního a železničního stavitelství a profesor na Stavební fakultě ČVUT v Praze.