Hostivař – Vršovice, postup prací v polovině srpna 2018

Na jaře se konečně po několika odkladech přípravnými pracemi rozeběhla důležitá stavba v rámci pražského železničního uzlu „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“ 
Do dnešního dne stavba značně pokročila, pojďme se tam podívat.

Stavbu jsem navštívil 12. a 14.8., fotografie v galeriích jsou v nadpisu datovány. Můžete i porovnávat: původní stav prostoru „ranžíru“ je zdokumentován ve dvou příspěvcích:
Stav vršovického „ranžíru“ před zahájením stavby, 1. část (Záběhlice – Řídící stavědlo + čekací koleje)
Stav vršovického „ranžíru“ před zahájením stavby, 2. část (směrové kolejiště – vjezd do osobního nádraží)

Odbočka Záběhlice, Zahradní Město, Řídící stavědlo

Stejně jako v celém prostoru stavby i tady jsou vytrhané zbytné koleje, které nebudou v budoucnu využívány a překážely by stavbě. Spojovací kolej od odbočky Záběhlice je ukončena u výhybky do trakční měnírny Třešňovka. Z původního rozsáhlého kolejiště vjezdové části ranžíru tak zůstaly v provozu jen dvě koleje ve směru Praha-Malešice, které dále pokračují dvěma spojovacími kolejemi přes Řídící stavědlo a odjezdovou část u Železného mostu až do osobního nádraží.  U St.XI odbočuje vlevo kolej do čekacích kolejí a dále do Krče.

Všechny kolejové brzdy, tedy jak zádržné, tak i jediná donedávna zachovaná spouštěcí, jsou demontované. Z větší části je snesené trakční vedení, jen trakční stožáry připomínají, že tady bylo velké kolejiště.

Přemostění ulice Průběžná, kde bude vystavěna nová stanice Zahradní město, je zatím v původním stavu, jen přibližně uprostřed mostu pod vjezdovým kolejištěm (delší ze dvou mostů) je částečně odkryt jeden z nosníků.

Fotogalerie

Přemostění ulice V Korytech – zastávka Praha-Eden

Tady už se práce rozeběhly naplno. Část mostu přes ulici V Korytech je snesena, odtěženy obě jeho opěry a probíhá rozšíření zářezu pro stavbu mostu nového.

Stávající most překonává veřejný chodník a ulici V Korytech. Nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří plnostěnné ocelové nýtované nosníky o rozpětí 10,90 m se žlabinami a průběžným štěrkovým ložem. Mostní objekt obsahuje v příčném řezu celkem tři nosné konstrukce, kde příčná osová vzdálenost nosníků je 1250 mm. Počet nosníků je 13+7+14 = celkem 34. Každý nosník je osazen na tangenciálních ložiskách. Spodní stavbu stávajícího mostu tvoří plošně založené masivní kamenné opěry a rovnoběžná křídla. Most svou dispozicí a nedostatečnou volnou výškou nad překračovanou komunikací již nevyhovuje současným požadavkům, a proto bylo rozhodnuto stávající most
nahradit mostem novým.

Nosnou konstrukci nového mostu v příčném směru tvoří dvě samostatné dvoukolejné nosné konstrukce, každá o šířce 11,90 m. Prostorové uspořádání pod mostem se mění. V novém (výhledovém) uspořádání je navržen chodník šířky 2,75 m, komunikace šířky 11,5 m, pruh pro cyklisty šířky 4 m, bezpečnostní odstup 0,25 m a chodník šířky 1,5 m. Také dojde ke zvýšení podjezdné výšky na min. 4,50m.
V rámci stavby a budování nového mostního objektu dojde k úpravě povrchu vozovky v minimálním rozsahu a to 5m před stávajícími mostními křídly a 5m za stávajícími mostními křídly stávajícího mostu, pod kterým je vedena komunikace. Celková délka úpravy komunikace bude cca 68m. Původně bylo počítáno s vybudováním příčného uspořádaní do finální podoby (chodníky, cyklotrasa, silnice šířky zpevnění 11,5m). Z důvodu nevypořádaných pozemků pod rozšířeným profilem bylo od tohoto řešení upuštěno.
Z důvodu světlé šířky mostu bude možné výhledově komunikaci upravit na příčné uspořádaní vozovka šířky 11,5m (2+1) + cyklotrasa a chodníky po obou stranách komunikace.

Pod přemostěním ulice V Korytech probíhají rozsáhlé zemní práce na budoucí pláni, začalo hloubení a pokládka odvodnění. Do galerie jsem zařadil i snímky z kolejiště kolem nákladiště Strašnice, které je z velké části využíváno pro demontáž vytěžených kolejových polí a k odstavování stavební mechanizace.
Tím se dostáváme až k napojení koleje z ONJ nad obytnými budovami, kde budou začínat nástupiště zastávky Praha-Eden.

Před přemostěním ulice U Vršovického hřbitova je vyhloubená jáma pro část podchodu a výstupu na nástupiště, je zde položen základový beton a probíhá montáž armatur pro betonáž tubusu bezbariérového výstupu na nástupiště.

 

Vizualizace zastávky Praha-Eden
Vizualizace: SUDOP

Podchod pro pěší – zabezpečuje přístup cestujících na nástupiště a zároveň přechod pěších pod železniční tratí v zast. Praha Eden. Most převádí celkem 6 kolejí (č. 101, 102, 201, 202, 205a, 207a). Konstrukce podchodu pro VRT není navrhována, podchod bude ale stavebně připraven pro případné rozšíření v budoucnu.
Součástí stavby jsou dva přístupové chodníky zajišťující příchod na nástupiště zast. Praha-Eden. Jsou umístěny mezi koleje 205a a 201 a mezi koleje 202 a 101 a půdorysně zakřivené. Délky chodníků v ose jsou 64,55 m resp. 63,32 m, světlá šířka je 2,45 m. Navrženy jsou bez mezipodest. Podélný sklon na chodnících odpovídá požadavkům na bezbariérový přístup – sklon 1:12.

V rámci stavby bude provedena i obnova povrchu stávající komunikace pro pěší, která je vedena podél ulice U Vršovického hřbitova a podél ulice U Slávie směrem k stadionu. Jedná se o jednostranný chodník  o stávající šířce 2m a délce cca 135 m.

Současně probíhá i rekonstrukce mostu přes ulici U Vršovického hřbitova. Stávající ocelové nosné konstrukce (celkem 7ks různých šířek) budou sneseny a nahrazeny novými nosnými konstrukcemi ze zabetonovaných nosníků. Most nově sestává ze tří samostatných dvojkolejných nosných konstrukcí. Mezi jednotlivými konstrukcemi jsou navržena
prosvětlující zrcadla.
V místech mimo nové konstrukce (ve směru na Žižkov) dojde k výraznějšímu kaskádovitému odbourání stávajících dříků spodní stavby. Na upravenou spodní stavbu bude nabetonována nová římsa. Ve směru na Záběhlice budou provedena krátká zavěšená rovnoběžná křídla.
Výstavba mostu bude probíhat po etapách dle požadavků na zachování provozu nad i pod mostem.

Fotogalerie

Železný most, vjezd do osobního nádraží

Je snesena větší část kolejiště, před Železným mostem je na základech pro trakční podpěry viditelné postupné snižování nivelity tak, aby trakční vedení neprocházelo konstrukcí mostu jako doposud.
Našel jsem i asi poslední pískovou kolej seřaďovacího nádraží, která sloužila jako odvratná v případě ujetí vozů a byla to poslední záchrana před vjetím vozů do osobního nádraží.

Fotogalerie

 

Zdroj technických údajů: dokumentace stavby

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
8 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
hrbata
hrbata
20.8.2018 00:50

Díky pane Mirku za bezvadný popis a foto,netušíte náhodou,jak budou napojeny čekací koleje na novou trat? Zůstane mimoúrovnové křížení,jako je to nyní? Stavědla a ústřední stavědlo přežijí?

pet
pet
16.8.2018 09:19

Take dekuji!

Mne by jenom zajimalo kdo zaplati to navyseni ceny stavby. Je nehorazne ze zakony jsou tak derave ze to takhle muze nekdo napadnout, prodlouzit a tak zasadne prodrazit..

simba
Autor
Reakce na  pet
17.8.2018 11:15

Tady se prošustruje takových mld. a Vás trápí nějaké drobné 😀

notebooker
notebooker
16.8.2018 08:23

Moc pěkný článek, díky!
Nevíte někdo, zda bude k této stavbě zase nějaká webovka s postupem prací, informacemi a fotografiemi stejně jako to bylo v Hostivaři (myslím že hostivar.eu)? Zatím jsou fotky jen na rajčeti, za to ale důkladné…

simba
Autor
Reakce na  notebooker
17.8.2018 11:22

Není Vám tady blbý mluvit o „konkurenci“ :-D? Se zeptejte Kasmeho, jestli něco bude (nám porád tvrdí, že psát neumí). Koneckonců jsou to jeho fotky na rajčeti, nicméně prokousat se stovkami fotek tmy, psa, hokusů pokusů, na to každej nervy nemá, navíc ta ztráta času nad tím strávená, než se tím jeden prokouše. Jeho věc, jestli udělá nějakou modernizaci nebo ne, to víte, dneska je každá minuta drahá 😀

simba
Autor
Reakce na  mirekk
17.8.2018 11:41

Však ano, stejně jako je tento. Dobrovolně a zdarma. Kdyby ten čas, co prokrafou jiní jinde věnovali něčemu užitečnějšímu pro všechny co to ještě zajímá, to by byl na tomhle webu ráj (nebo někde jinde).