Květnové výluky na tratích kolem Českých Budějovic

Výpravní budova žst.České Budějovice

AKTUALIZOVÁNO 28.4.2013, 20.20 hodin
ČB dnes

Výluky na tratích č.196 a 220 a rychlíků jedoucích po tratích č.220 a 190 (úsek Veselí n/Luž. – Zliv) kvůli aktivaci SZZ ESA 11 v žst.České Budějovice :

Trať č.196 České Budějovice – Summerau
úsek Summerau – České Budějovice – (220 Veselí nad Lužnicí)
16. a 17.května 2013 budou vlaky R 1540, R 1541 a R 1543 v celém úseku vedeny náhradní autobusovou dopravou (NAD).

Další denní výluky na trati č.196 s NAD :
úsek Rybník – Kaplice
20. a 21.května – vždy od 7.00 do 15.20 hodin
úsek Kaplice – Holkov
22. a 23.května – vždy od 7.10 do 15.10 hodin
úsek Holkov – Včelná
24. a 25.května – vždy od 8.35 do 16.35 hodin
Důvod výluk : údržba železničního svršku.

Trať č.220 České Budějovice – Praha
úsek České Budějovice – Veselí nad Lužnicí
od 13.května (01.00 hodin) nepretržitě do 17.května 2013 (20.30 hodin)
Všechny vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, počínaje R 655 a R 657 již dne 12.května (odj. Veselí n.L. 21.21 a 22.21) a konče Os 8210 dne 17.května (odj.Č.Bud. 20.21).
Dále upozorňujeme, že vlaky R 929, R 922, R 667 (jede v 5), R 660, R 663, R 664, R 925 a R 668 (jede v 5) v úseku Veselí nad Lužnicí – Zliv a zpět budou ve dnech 13. až 17.května 2013 rovněž nahrazeny autobusem, označeným č. 5A ! Jedná se vždy o přímý spoj – autobus nejede přes Č.Budějovice !
Výlukové jízdní řády uvedeme, až budou zveřejněny.

Co se bude o výluce dít :
po zahájení výluky:

 • vypnutí světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZS) A km 0,709, B km 0,900 a Nemanice A km 216,168
 • vypnutí traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) v mezistaničním úseku Č.Budějovice – Nemanice v obou traťových kolejích
 • přerušení všech vazeb mezi výhybnou Nemanice a staničním zabezpečovacím zařízením elektronického stavědla SZZ ESA 11 Č.Budějovice (přepojování kabelů)
 • postupné vypnutí výhybek v obvodu předsunutého severního zhlaví (bývalé St 7) a St 4 z ústředního stavění
 • postupné vypnutí všech návěstidel severního zhlaví; cestová návěstidla v obvodu St 4 (směr Nemanice) budou po dobu vypnutí kryta přenosnou návěstí „Stůj“
 • vypnutí počítačů náprav v obvodu St 4
 • obsazení výhybny Nemanice výpravčím
ODKAZ
O prázdninách začnou výluky na hlavních tratích a částečně bude zprovozněn Branický most

v průběhu výluky:

 • všechny vlakové i posunové cesty na osobním nádraží ve směru od jihu budou končit u cestových návěstidel severního zhlaví osobního nádraží, požadavek na nulový pohyb železničních vozidel na severním zhlaví (obvod St 4 a bývalého St 7)
 • vjezdy vlaků ze směru JIH (Nová Ves u Č.Budějovic, Včelná a Boršov n.V.) na staniční koleje osobního nádraží na přivolávací návěst (PN)
 • postupné přezkušování a aktivace zabezpečovacího zařízení severního zhlaví
 • po výměně softwaru bude plně v provozu staniční zabezpečovací zařízení – elektronické stavědlo SZZ ESA 11 výhybny Nemanice

po ukončení výluky:

 • bude aktivováno definitivní zabezpečovací zařízení (staniční – SZZ, traťové – TZZ a přejezdové – PZZ) obsluhované z jednotného obslužného pracoviště (JOP) výpravčího – panelisty pro celý obvod žst. Č.Budějovice a dálkové ovládání výhybny Nemanice
 • budou aktivována stavědla St 2 a St 3, z nichž bude možné stavět zabezpečené posunové cesty v rozsahu uvedeném v základní dopravní dokumentaci (ZDD). Stavědlo St 4 bude zrušeno
 • budou zrušena oddílová návěstidla autobloku (AB): 2160 v km 216,033; 30 v km 2,909; 2155 v km 215,507 a 23 v km 2,393
 • budou aktivována nová vjezdová návěstidla: 1S a 2S
 • budou aktivována nová odjezdová návěstidla: L901a a L902a; stávající odjezdová návěstidla L5b a L3b budou cestová s označením Lc901 a Lc902
 • budou přečíslovány koleje na severním zhlaví (nové/staré): 901/5b, 902/3b, 904,906a,906/101c, 20/18, 22/20, 24/22
 • budou přeznačena cestová návěstidla na severním zhlaví v souladu s číslováním kolejí
 • od nových vjezdových návěstidel 1S a 2S směrem do žst. Č.Budějovice bude používána kilometráž tratě Č.Budějovice – Plzeň

Další práce o výluce v úseku České Budějovice – Veselí nad Lužnicí :

 • výměna kolejových obvodů (KO) 25Hz na odbočce Dobřejovice
 • náhrada kolejových obvodů 25Hz v úseku Nemanice – Chotýčany
 • těžká střední oprava (TSO) 1.traťové koleje (TK) mezi žst. Ševětín a Dynín – km 27,250 až km 27,550 a části kolejí č.1 a2 v žst. Dynín
ODKAZ
O prázdninách začnou výluky na hlavních tratích a částečně bude zprovozněn Branický most

JINÉ VÝLUKY NA TRATI Č.220 :
Znovu upozorňujeme na výluky kvůli modernizaci úseku trati Tábor – Sudoměřice u Tábora.
Květnové výluky úseku Tábor – Sudoměřice u Tábora včetně odkazů na výlukové jízdní řády jsou uvedeny  ZDE (Odkaz již není funkční)

Ve výhybně Čekanice začne rekonstrukce železničního spodku a svršku  v km cca 84,772 – 85,300, včetně rekonstrukce propustků pod 1.kolejí (km 84,856) a demolice propustku v km 85,202 (rozplánováno postupně do 18.6.2013).

DALŠÍ VÝLUKY V OKOLÍ TRATI Č.220 :
Trať č.225 Jihlava – Veselí nad Lužnicí
od 29.dubna (7.30 hodin) nepřetržitě do 10.května 2013 (17.20 hodin)
Výlukový jízdní řád  ZDE (Odkaz již není funkční)

Trať č.194 České Budějovice – Černý Kříž
úsek Hořice na Šumavě – Horní Planá
od 14.května (7.55 hodin) nepřetržitě do 16.května 2013 (15.20 hodin)
Výlukový jízdní řád ZDE (Odkaz již není funkční)

Trať č.195 Rybník – Lipno nad Vltavou
13.,14.,15.,16. a 17.května – vždy od 7.00 do 14.50 hodin

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře