MÉNĚ NEHOD – VÍCE USMRCENÝCH

tisková zpráva Drážní inspekce

V roce 2011 došlo k výraznému navýšení tragičnosti a závažnosti mimořádných událostí na dráhách – usmrcených je nejvíce v historii Drážní inspekce a počet závažných nehod stoupl oproti dlouhodobému průměru na téměř 300 %.

 Podle předběžných statistik evidovala Drážní inspekce v roce 2011 na dráhách celkem 3 797 mimořádných událostí, což je sice neméně od roku 2003, avšak došlo k nárůstu nejzávažnějších druhů mimořádných událostí klasifikovaných jako závažná nehoda (viz.vysvětlivku na konci článku).
Zatímco v předcházejících čtyřech letech se událo na dráhách průměrně 6 závažných nehod, tak v roce 2011 jich eviduje Drážní inspekce 16, což je o téměř 300 % více. Alarmující je nárůst počtu závažných nehod v rámci městské hromadné dopravy (dráha tramvajová a trolejbusová), kde se v roce 2011 událo 5 závažných nehod. Poslední takto klasifikovanou nehodu v rámci městské hromadné dopravy evidovala Drážní inspekce v roce 2008 při srážce tramvají v Ostravě. S tragickými následky na cestujících v roce 2011 byla mimořádná událost srážka trolejbusu a tramvaje ze dne 23. 5. v Brně, kdy byl usmrcen jeden cestující a 12 bylo zraněno.

 Spolu se závažností mimořádných událostí je možné vysledovat i vzrůstající tragičnost následků v podobě usmrcených osob. V roce 2011 bylo na dráhách usmrceno 277 lidí, což je nejvíce za celou dobu existence Drážní inspekce. Obdobný počet usmrcených (274) je možno dohledat pouze v letech 2004 a 2005. Vzrůstající tragičnost nehod potvrzuje i průměrný počet mimořádných událostí na jednoho usmrceného člověka. Zatímco v předcházejících letech umřel člověk průměrně při každé sedmnácté mimořádné události, tak v roce 2011 byla s následkem smrti každá třináctá mimořádná událost.

Graf vývoje MUGraf vývoje následků MU

 Na vývoji statistiky počtu usmrcených osob se každoročně největší měrou podílí střety vlaku s osobou, kterých bylo nejvíce od vzniku Drážní inspekce. V roce 2011 se na železnici střetl vlak s osobou celkem 284krát, což je o téměř 9 % více než v roce 2010. Ze statistik Drážní inspekce vyplývá, že střet vlaku s osobou se podaří přežít pouze jednomu z pěti lidí. V roce 2011 bylo při těchto nehodách usmrceno 220 lidí, čímž byl překonán rekord z roku 2006, kdy zahynulo při střetu vlaku s osobou 209 lidí. Rok 2011 tedy bude do statistik Drážní inspekce v oblasti střetů vlaků s osobou zapsán jako rok největšího počtu nehod i usmrcených. Úbytek zaznamenala Drážní inspekce v počtu zraněných osob. To si lze vysvětlovat právě nárůstem usmrcených a malou šancí lidí při souboji s mnoha tunovými kolosy. I první den roku 2012 byl poznamenán smrtí na kolejích, když necelých šest hodin po půlnoci došlo mezi Havířovem a Albrechticemi u Českého Těšína ke střetu osobního vlaku s mužem (1989).

ODKAZ
Perličky z historie

Graf vývoje střetu vlaku s osobou

 Dobrou zprávou pro všechny účastníky silničního provozu je snížení počtu nehod na železničních přejezdech v roce 2011. Na železničních přejezdech se odehrálo v roce 2011 celkem 189 nehod, což je nejméně od vzniku Drážní inspekce. Ke značnému snížení došlo i v případě následků těchto nehod, když na železničních přejezdech zemřelo v roce 2011 celkem 33 osob. Méně usmrcených při nehodách na železničních přejezdech evidovala Drážní inspekce pouze v roce 2007 (31). Ačkoliv k poklesu došlo v porovnání s rokem 2010 v počtu zraněných, tak nelze říci, že by se jednalo o extrémní pokles. V roce 2011 evidovala Drážní inspekce celkem 107 zraněných. Největší podíl na tomto čísle má nehoda z 30. 3. 2011, která se udála mezi Velkými a Malými Hošticemi, kde se srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Při této nehodě bylo lehce zraněno 31 osob.

Graf vývoje střnutí na přejezdu

 Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dřívev létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jařetéhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

 Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 4. 1. 2012

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

*Závažnou nehodou v drážní dopravě je srážka nebo vykolejení drážních vozidel, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem smrti či újmy na zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu – alespoň 5 000 000 Kč

_____________________________________________________________________________________________

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře