MÉNĚ NEHOD – VÍCE USMRCENÝCH

tisková zpráva Drážní inspekce

V roce 2011 došlo k výraznému navýšení tragičnosti a závažnosti mimořádných událostí na dráhách – usmrcených je nejvíce v historii Drážní inspekce a počet závažných nehod stoupl oproti dlouhodobému průměru na téměř 300 %.

 Podle předběžných statistik evidovala Drážní inspekce v roce 2011 na dráhách celkem 3 797 mimořádných událostí, což je sice neméně od roku 2003, avšak došlo k nárůstu nejzávažnějších druhů mimořádných událostí klasifikovaných jako závažná nehoda (viz.vysvětlivku na konci článku).
Zatímco v předcházejících čtyřech letech se událo na dráhách průměrně 6 závažných nehod, tak v roce 2011 jich eviduje Drážní inspekce 16, což je o téměř 300 % více. Alarmující je nárůst počtu závažných nehod v rámci městské hromadné dopravy (dráha tramvajová a trolejbusová), kde se v roce 2011 událo 5 závažných nehod. Poslední takto klasifikovanou nehodu v rámci městské hromadné dopravy evidovala Drážní inspekce v roce 2008 při srážce tramvají v Ostravě. S tragickými následky na cestujících v roce 2011 byla mimořádná událost srážka trolejbusu a tramvaje ze dne 23. 5. v Brně, kdy byl usmrcen jeden cestující a 12 bylo zraněno.

 Spolu se závažností mimořádných událostí je možné vysledovat i vzrůstající tragičnost následků v podobě usmrcených osob. V roce 2011 bylo na dráhách usmrceno 277 lidí, což je nejvíce za celou dobu existence Drážní inspekce. Obdobný počet usmrcených (274) je možno dohledat pouze v letech 2004 a 2005. Vzrůstající tragičnost nehod potvrzuje i průměrný počet mimořádných událostí na jednoho usmrceného člověka. Zatímco v předcházejících letech umřel člověk průměrně při každé sedmnácté mimořádné události, tak v roce 2011 byla s následkem smrti každá třináctá mimořádná událost.

Graf vývoje MUGraf vývoje následků MU

 Na vývoji statistiky počtu usmrcených osob se každoročně největší měrou podílí střety vlaku s osobou, kterých bylo nejvíce od vzniku Drážní inspekce. V roce 2011 se na železnici střetl vlak s osobou celkem 284krát, což je o téměř 9 % více než v roce 2010. Ze statistik Drážní inspekce vyplývá, že střet vlaku s osobou se podaří přežít pouze jednomu z pěti lidí. V roce 2011 bylo při těchto nehodách usmrceno 220 lidí, čímž byl překonán rekord z roku 2006, kdy zahynulo při střetu vlaku s osobou 209 lidí. Rok 2011 tedy bude do statistik Drážní inspekce v oblasti střetů vlaků s osobou zapsán jako rok největšího počtu nehod i usmrcených. Úbytek zaznamenala Drážní inspekce v počtu zraněných osob. To si lze vysvětlovat právě nárůstem usmrcených a malou šancí lidí při souboji s mnoha tunovými kolosy. I první den roku 2012 byl poznamenán smrtí na kolejích, když necelých šest hodin po půlnoci došlo mezi Havířovem a Albrechticemi u Českého Těšína ke střetu osobního vlaku s mužem (1989).

ODKAZ
Modernizace úseku železniční trati Stod - Domažlice získala kladné stanovisko EIA

Graf vývoje střetu vlaku s osobou

 Dobrou zprávou pro všechny účastníky silničního provozu je snížení počtu nehod na železničních přejezdech v roce 2011. Na železničních přejezdech se odehrálo v roce 2011 celkem 189 nehod, což je nejméně od vzniku Drážní inspekce. Ke značnému snížení došlo i v případě následků těchto nehod, když na železničních přejezdech zemřelo v roce 2011 celkem 33 osob. Méně usmrcených při nehodách na železničních přejezdech evidovala Drážní inspekce pouze v roce 2007 (31). Ačkoliv k poklesu došlo v porovnání s rokem 2010 v počtu zraněných, tak nelze říci, že by se jednalo o extrémní pokles. V roce 2011 evidovala Drážní inspekce celkem 107 zraněných. Největší podíl na tomto čísle má nehoda z 30. 3. 2011, která se udála mezi Velkými a Malými Hošticemi, kde se srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Při této nehodě bylo lehce zraněno 31 osob.

Graf vývoje střnutí na přejezdu

 Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dřívev létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jařetéhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

ODKAZ
Na kole či pěšky ve stopě císařské dráhy

 Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.

V Praze dne 4. 1. 2012

Mgr. Martin Drápal, v.r.

mluvčí Drážní inspekce

*Závažnou nehodou v drážní dopravě je srážka nebo vykolejení drážních vozidel, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem smrti či újmy na zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu – alespoň 5 000 000 Kč

_____________________________________________________________________________________________

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře