Mezi Nedakonicemi a Říkovicemi probíhá příprava na změnu trakční soustavy

Síť elektrizovaných tratí v České republice je dosud rozdělena na stejnosměrnou soustavu 3 kV zhruba v severní části Česka a střídavou soustavu 25 kV 50 Hz v části jižní.

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila na svém jednání dne 20. 12. 2016 studii s názvem „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“. Tímto krokem byl rovněž schválen dlouhodobý cíl, kterým bude sjednocení trakčních napájecích soustav v České republice.

Významným cílem do budoucna je napájení pro elektrické vlaky sjednotit. Přechod na střídavou soustavu totiž přinese výkonnější napájení s nižšími ztrátami, kompatibilitu s vysokorychlostním tratěmi, levnější elektrizaci dalších konvenčních tratí a výhodnější bude i z hlediska potřeb dopravců.

Předpokládané investiční náklady a náklady na obnovu zařízení v rámci konverze stejnosměrné soustavy na střídavou soustavu jsou vyčísleny částkou 79,3 miliard Kč v rámci 30 letého období. Naproti tomu zachování stejnosměrné soustavy (a tedy 2 rozdílných trakčních soustav v ČR) by vyžadovalo za stejné období částku na potřebné posílení soustavy pro splnění současných a budoucích požadavků na provoz a pravidelnou obnovu zařízení po skončení životnosti částku 70,8 miliard Kč.

Pilotní velký projekt, kterým proces přechodu stejnosměrné trakce na střídavou odstartoval, posune styk napájecích soustav k Přerovu. Práce mezi Nedakonicemi a Říkovicemi začaly na podzim 2019 a probíhají za plného provozu na 2. tranzitním železničním koridoru z Břeclavi do Petrovic u Karviné. Konverze se realizuje na úseku dvoukolejné tratě dlouhém 45 km a zahrnuje také 8 stanic. K vlastnímu přepojování napájení dojde už v roce 2022.


Zdroj: Správa železnic, MDČR

ODKAZ
Ohlédnutí za Parním festivalem 2023
Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Odpadlik
Odpadlik
6.1.2022 21:03

Víme který úsek bude následovat?

mirekk
Admin
Reakce na  Odpadlik
8.1.2022 18:55

Pravděpodobně Střelná – Vsetín pokud nenastala nějaká změna