Modernizace a dostavba železniční stanice Praha Masarykovo nádraží

vizualizace

Masarykovo nádraží (vizualizace)
Masarykovo nádraží (vizualizace Správy železnic)

Nejstarší železniční stanici na území Prahy čeká rozsáhlá modernizace, která se bude týkat jak samotného kolejiště, tak i nástupišť a jejich zastřešení. Cílem projektu je rovněž odstranit bariéru pro chodce v centru Prahy, kterou nádraží je, a vytvořit nové propojení ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště.

Nosnou myšlenkou celé aktualizace byla náhrada dříve uvažovaného podchodu pod kolejištěm za nadchod, nebo přesněji platformu zastřešení. Její koncepce vychází z architektonické studie (SUDOP PRAHA a Jakub Cigler Architekti, 2017) a navazuje na soukromé projekty okolní zástavby připravované skupinou Penta (odkaz na projekt). Platforma rozloží lépe než podchod silné pěší vazby do více směrů, umožní atraktivní propojení od vlaku i metra ke křižovatce U Bulhara a dále na dolní Žižkov a nabídne zelenou plochu pro čekání na vlak nebo pro odpočinek.

Přístupy na platformu zastřešení jsou navrženy širokými schodišti v kombinaci s eskalátory a výtahy umožňujícími převážení jízdních kol ve vazbě na chystané navazující cyklostezky. Stejné řešení je navrženo i pro přístupy na jednotlivá nástupiště, které budou zakryty lehkým proskleným zastřešením.

Masarykovo nádraží kolem roku 1873 (Autor neznámý)

Projekt řeší rozšíření kolejiště ve dvoraně nádraží ze sedmi na devět kolejí s delšími a širšími nástupišti. Přestavba kolejiště bude probíhat při zachování provozu tak, aby byly zachovány vždy alespoň tři nástupištní hrany. Délku trvání stavby to oproti variantě s celkovou uzavírkou stanice sice prodlužuje, ale přesměrování všech vlaků na jiná nádraží v pražském uzlu je pro jejich vytížení a další stavby nereálné.
Během stavby bude probíhat záchranný archeologický průzkum i pod snesenými kolejemi. Tady nastává problém s tím, že dvorana Masarykova nádraží v minulosti ležela uvnitř města a průjezd městskými hradbami až do roku 1876, kdy byly hradby zbourány, zajišťovalo šest na noc uzavíratelných oblouků hradeb. Předpokládá se tedy, že celý prostor stavby bude archeologicky velice zajímavý. Délku a rozsah archeologického průzkumu proto nedokáže předem nikdo odhadnout.

ODKAZ
Návrhy řešení finální podoby Pražského uzlu

Přínosy stavby

  • nové zastřešení kolejiště – nový vestibul s výstupy na nástupiště, nová pěší zóna, zelená oáza klidu v centru města, odstranění bariéry v území (propojení Florence s Hybernskou ulicí a Masarykova s Hlavním nádražím)
  • přímý přestup na metro linky B (stanice Náměstí republiky) a tramvaj
  • revitalizace brownfieldu – návaznost na developerský projekt, oživení urbanisticky cenného prostoru v centru města
  • komplexní modernizace železniční stanice
  • rozšíření stávajícího počtu kolejí z 6 na 9
  • zvýšení rychlosti ve směru Praha-Libeň (100 km/h)
  • zvýšení rychlosti ve směru Praha-Bubny (40 km/h, dále 60 km/h)
  • sjednocení zábrzdné vzdálenosti na 1000 m v celém obvodu stanice

V současnosti probíhá projednání DÚR na úřadech a s vlastníky nemovitostí. Investor chystá přípravu dalšího stupně dokumentace. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2022 a dokončení stavby v roce 2026.


Zdroj: Správa železnic,  Silnice-železnice.cz

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře