Modernizace a zdvoukolejnění trati Brno – Přerov, 5.stavba

Příprava klíčové stavby pokročila. Modernizace a zdvoukolejnění trati Brno – Přerov, úsek Kojetín – Přerov s rychlostí 200 km/h

Vizualizace nové výpravní budovy v železniční stanici Kojetín (zdroj: SŽ)

Jedním z rozhodujících okamžiků pro rozvoj železniční sítě ČR bylo schválení studie proveditelnosti „Modernizace trati Brno – Přerov“ Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR ve variantě M2 a následné zadání zpracování dalších projektových stupňů. Současnou jednokolejku, kde jezdí vlaky převážně rychlostí 90 km/h, nahradí dvoukolejná trať navrhovaná na rychlost 200 km/h zabezpečená a řízená nejmodernějšími technologiemi. Po realizaci souboru staveb celého úseku bude zvýšen komfort regionální obsluhy 16 železničních stanic a zastávek. Současně bude trať zapojena do systému tzv. rychlých spojení v návaznosti na budoucí vysokorychlostní tratě Praha – Brno a Přerov – Ostrava. Podle nařízení EP a Rady EU přísluší trasa do klíčového Baltsko-jadranského koridoru. Investorem a objednatelem projektových dokumentací je Správa železnic, státní organizace. Záměr je rozdělen do 5 úseků, kdy klíčovou částí pro postupné spouštění provozu na modernizované trati je úsek Kojetín – Přerov, označený jako 5. stavba. Důvodem je nezbytná technologická návaznost na centrum řízení provozu v železničním uzlu Přerov.

Souhrnná data o stavbě „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“ a další informace se dozvíte v článku ing. Petra Jemelky z olomoucké firmy Moravia Consult a.s.

 Stávající stav:


 

ODKAZ
Tunely Ejpovice 2013-2019. Video průběhu celé stavby
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře