Modernizace Jižní spojky zahájena

Branický most po zdvoukolejnění (vizualizace: Správa železnic)

Drážní úřad České republiky vydal dne 15. května 2023 společné stavební povolení pro soubor staveb, kde stavbou hlavní je stavba dráhy „Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov“. Modernizace trati, dané do užívání 30. května 1964, byla v podstatě tímto právním aktem zahájena. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,8 mld. korun bez DPH.

Cílem stavby je zkapacitnění průjezdu železničním uzlem Praha využitím tangenciálního spojení Praha-Radotín – Praha-Zahradní Město po jeho zdvoukolejnění. Modernizace trati má též zajistit dostatek kapacity objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu po dobu rekonstrukce mostů pod Vyšehradem, tak i v rámci modernizace stanice Praha-Smíchov.

Začátek stavby je v místě souběhu tratí v km 2,492 trati Praha-Vršovice – Praha-Krč a km 3,619 trati Praha-Zahradní Město – Praha-Krč. Konec stavby pak v km 10,953 trati Odb. Tunel – Praha-Radotín.

Předmětem stavby je vybudování druhé koleje v části úseku stávající železniční trati PrahaVršovice – Praha-Krč – Praha-Radotín. Pro druhou kolej bude využita stávající spodní stavba původně projektované dvoukolejné trati vč. dvoukolejného Branického mostu (tzv. Mostu Inteligence). Stavby mostních objektů, železničního spodku a svršku, trakčního vedení, traťového a staničního zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení budou z části upraveny podle ustanovení současně platných ČSN a předpisů a z části budou nově vybudovány.

V zastávce Praha-Kačerov vznikne nové ostrovní nástupiště, výtah a lávka pro cestující. Nové technologické budovy vzniknou v zast. Praha–Kačerov, žst. Praha–Krč a v žst. PrahaKrč, obvod Spořilov. V žst. Praha-Krč bude zřízeno provizorní staniční zabezpečovací zařízení, které bude v provozu po dobu stavby metra D, do doby přestavby kolejiště žst. Praha–Krč. Přestavba žst. Praha-Krč bude projednána samostatně s předpokladem realizace v letech 2026-27.


 

ODKAZ
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni
Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Jindra Vlach
Jindra Vlach
18.5.2023 14:35

To video nemá chybu! To bylo naplánované nebo náhoda?

mirekk
Admin
Reakce na  Jindra Vlach
30.5.2023 13:13

Prý náhoda

Pavel
Pavel
18.5.2023 08:33

Do kdy ještě bude možnost se projít pěšky po části mostu bez kolejí, než se tam začne stavět? Nebo už ta doba skončila?