Modernizace Praha Běchovice – Úvaly, stav 23.4.2014

Po dvou souhrnných článcích jsme se již se stavbou seznámili dostatečně, proto dnes odložíme šedou teorii a vydáme do hloubi Klánovického lesa podívat se, jak stavba pokročila v příznivém jarním počasí. V případě nejasností lze teorii dohledat v souhrnném článku

Souhrnně: V celém úseku žst. Praha Běchovice – Úvaly – žst. Český Brod je vyloučena 1.TK.

 

Úsek žst. Praha Běchovice – zastávka Praha Klánovice (mimo):

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní. Trakce – po odb. Blatov patky, za odbočkou až do Klánovic nové stožáry.

 

Žst. Praha Běchovice

Z důvodu výluky 1.SK osobní vlaky od Prahy zastavují na 0.SK. Z tohoto důvodu bylo u nulté staniční koleje zřízeno provizorní sypané nástupiště v délce 30 m.

 

Most Mladých Běchovic

Zatím bez stavební činnosti, patrné smýcení náletů z náspů a okolí trati.

 

Most SUEZ (a okolí)

Zatím bez stavební činnosti, v nákladní větvi vyloučena kolej 101, probíhá patkování.

 

před Blatovem, čtyřkolejka

I zde zmizela většina křovin, podél čtyřkolejky rostou patky. V prostoru sestupu koleje 102 k SUEZu rozsáhlé kácení.

 

Odb. Blatov

Vůbec nic.

 

Most Blatovský potok

Nedotčený.

 

Most Pilovská

Úpravy pod vyloučenou 1.TK. Odbourána římsa.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

 

Běchovice - Úvaly 23.4.2014 (s1)

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, jen v zastávce a pod nadjezdem 1.TK snesena a práce na spodku. Trakce – nové stožáry, místy nové brány.

 

Zastávka Praha – Klánovice

Nezůstal kámen na kameni. U nulté koleje bylo z obou stran vybudováno provizorní sypané nástupiště délky 170 m. Byla snesena 1.TK, podél které je nyní budováno nové nástupiště. Přístřešky nad vstupy do starého podchodu byly odstraněny,  bylo zahájeno budování nového podchodu odtěžováním v zajištěné stavební jámě pod mostním provizoriem. V prostoru pod silničním nadjezdem probíhají práce na železničním spodku 1.TK a odvodnění.

 

Hláska Klánovice

Vzhledem k tomu, že banalizovaný autoblok máme jen v nulté koleji, bylo by nutné při občasném jednokolejném provozu (kdy se bude jezdit obousměrně po 1.TK nebo 2.TK) jezdit mezistaničně odb. Blatov – žst. Úvaly, což by mělo neblahý vliv na již tak zahuštěný provoz v modernizovaném úseku. Proto je zřízena provizorní Hláska Klánovice v 2.TK. V případě potřeby se navezou tři karavany (1 x hláska a 2 x stanoviště pro zjišťování konce vlaku – na odb. Blatov a na Běchovickém zhlaví Úval) a „odkřížkují se“ zneplatněná návěstidla hlásky.

 

Most Žák

Stavebníci nezahálí, pod vyloučenou a v místě mostu snesenou 1.TK probíhají práce na rozšíření mostu. Odbourána byla římsa, připraveno je dobetonování křídel na potřebnou šířku.

 

Most Na Bučině

Stav je identický s mostem Žák, jen zde nebyla snesena 1.TK.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

 

Běchovice - Úvaly 23.4.2014 (s2)

Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, v úseku vysunutých spojek snesena 1.TK, rozšířeno zemní těleso. Trakce – místy nové stožáry, v úseku vysunutých spojek nové brány.

Most Na Spojce

V původním stavu.

 

Žst. Úvaly

I zde bylo u 0.SK vybudováno provizorní sypané nástupiště pro výstup z osobních vlaků. Dále bylo odstraněno zastřešení ostrovního nástupiště mezi 2.SK a 4.SK. Podchod je zatím zachován, pouze byly odbourány zídky kolem vstupu do podchodu a nahradilo je mobilní oplocení. Dále byla snesena 5.SK, v jejíž stopě již stojí stožáry TV. Snesena byla v přerušovaných úsecích i kusá kolej 4b, v místech snesení jsou vybetonovány patky pro stožáry TV.

 

Přejezd Husova

V původním stavu.

 

Staré spojky

V původním stavu.

 

Most Výmola

V původním stavu.

 

Most Škvorecká

Most prochází rekonstrukcí. Jižní římsa byla ubourána, na jejím místě bude osazena nová, na kterou bude následně instalována PHS.

 

Vysunuté spojky

V celém úseku vysunutých spojek  (prakticky ihned za mostem Škvorecká a lávkou vjezdových návěstidel) je 1.TK snesena. Bylo provedeno rozšíření zemního tělesa u 1.TK a v celém úseku jsou osazeny nové brány TV.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Běchovice - Úvaly 23.4.2014 (s3)

 

 

Zdroj: Vlastní pozorování, za informace o Hl. Klánovice děkuji Mirkovi a diskutérům na K-Reportu.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
6 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Petr Ježek
Petr Ježek
7.5.2014 14:39

K 6.5. pokračují práce v oblasti nádraží Klánovice. Betonové krajníky nového nástupiště se rychle blíží nově budovanému podchodu a v úsecích po uplynutí technologické lhůty tvrdnutí betonu je postupně přisypávána odtěžená původní směs štěrku a hlinitého substrátu. Probíhá betonáž severního vstupu podchodu do zaražených armovacích prvků. Provoz stavební mechanizace na újezdské straně je v předkolizní fázi s autobusovou dopravou a parkujícími soukromníky, kteří kašlou na žádosti o nepřekážení v oblasti stavby a její dopravní obsluhy. Zatím to chlapi za volanty náklaďáků, jeřábů a autobusů zvládají bezkolizně, Klobouk dolů. Musím opět potvrdit, že prostojů je v Klánovicích minimum a i ty mají technologické a dopravní důvody.

VFP
VFP
6.5.2014 16:25

bezva článek – opravdu hodně práce s fotkami a popisky k nim – díky moc

Jakub Svoboda
28.4.2014 17:05

Jenom dodám, že v zastávkách, kde se vystupuje z nulté koleje, je během celého dne pracovník stavební firmy a koordinuje výstup cestujících – jejich přechod přes pojížděnou kolej tak, aby je nic nepřejelo. Výjimku tvoří půlnoční osobák, který je z důvodu noční výluky nahrazen autobusem.

23. až 29. srpna proběhne letos podruhé výluka 0.TK, vlaky dálkové dopravy tak pojedou odklonem přes Lysou nad Labem.