Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 27.12.2014 (zazimováno)

Naposledy v roce 2014 se vydáme na výlet z Běchovic do Úval. Stavba se do zimního spánku ukládá v příznivém stavu, tedy za plného tříkolejného provozu. Jedinou vadou na kráse je tak nedokončený klánovický podchod.

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku.

Protože se jedná o závěrečný článek až do jarního oživení stavby, jsou uvedeny i informace o celkovém stavu daného objektu, byť to může být pro pravidelné čtenáře nudné. Pro ně jsou tedy změny oproti minulé návštěvě vyznačeny v textu zelenou barvou.

 


Úsek žst. Praha-Běchovice – zastávka Praha-Klánovice (mimo):

Pro celý uvedený úsek: Nová 2.SK/TK od začátku stavby až po most Pilovská. Trakce: Za mostem Suez začíná nové TV (mimo kolej 101a). Za mostem Pilovská začíná opět staré TV na převěsech. V úsecích se starým TV stojí nové brány či alespoň stožáry. Mosty Blatovský potok a Pilovská dokončené.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

Vstup do podchodu byl uzavřen, beton dostal povrchovou úpravu. Současný stav je tedy: Druhé nástupiště dokončené, schodiště v hrubé stavbě dokončené, tubus podchodu pod 2.SK dokončen. Nový termín dokončení: 31.12.2015.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

 

Most Mladých Běchovic

Pod 2.SK rekonstrukce dokončena.

 

Most SUEZ (a okolí)

Pod 2.SK rekonstrukce dokončena, nové římsy.

 

Před Blatovem, čtyřkolejka

Nové koleje 2a a 102a, nové brány TV. Podél nákladní spojky 101a staré TV na příhradových stožárech.

 

Odb. Blatov

V odbočce jsou nové výhybky v 2.SK / 2.TK.

 

Úsek od mostu Pilovská před klánovickou zastávku.

V tomto úseku byla dokončena úprava terénu a výstavba odvodnění podél 2.TK a tato činnost se přesunula podél 1.TK. Stav: Za mostem končí nový svršek v 2.TK. Odtud začne pracovat strojní linka AHM-800 a postupně dorazí až k zastávce Praha-Klánovice. Za ní zůstane modernizovaný železniční spodek a v dalším kole i svršek.

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-12-27_s1

 


 

Úsek zastávka Praha Klánovice – žst. Úvaly (mimo):

Pro celý úsek: Svršek /spodek  původní, čeká na AHM-800 (výjímkou je zastávka). Trakce: Všude nové brány, TV stále na převěsech, jen v oblasti klánovické zastávky již převěšeno na nové brány. Oba mosty dokončené.

Zastávka Praha-Klánovice

Druhé nástupiště už slouží cestujícím, předchozí stav byl způsoben pouze výlukou. Vstupy do podchodů jsou zakryty, zastřešení dokončené. Výstavba PHS nedokončená. Návěstní lávka byla osazena oddílovými návěstidly autobloku. Stav: Až na podchod a drobnosti je zastávka dokončená. V celé délce zastávky jsou položeny nové koleje, nové TV, nástupiště jsou dokončená a slouží cestujícím.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-12-27_s2

 


Úsek žst. Úvaly – vysunuté spojky Úvaly:

Pro celý úsek: Sudá skupina dokončená a v provozu. Trakce: Ve stanici nové patky (sudá strana) a stožáry (lichá strana), na obou zhlavích již stojí brány, TV je však stále na převěsech.

Most Na Spojce

Zábradlí na SV římse osazeno. Stav: Sudá polovina mostu je dokončená.

Žst. Úvaly

Sudá skupina dokončená a v provozu, včetně kusé koleje 6a. Dokončené a používané je i ostrovní druhé nástupiště včetně podchodu. Zbývá jen výtah a vyústění podchodu do dolních Úval. Stav: Sudá skupina dokončená, na jaře bude zahájena modernizace liché skupiny a výstavba bočních nástupišť u 1.SK a 3.SK.

 

Přejezd Husova

Přejezd stále v původním stavu, pod sudou skupinou je dokončený podchod.

Most Výmola

Oprava horní stavby mostu byla dokončena, proběhla pokládka 2.TK a most je provozován ve všech třech kolejích. Stav: Horní stavba modernizována v 2.TK, sanace bude pokračovat. Starší dvoukolejný most pod nultou a první kolejí zatím nedotčený.

 

Fotogalerie popsaného úseku:

Be-Uv_2014-12-27_s3

 

Co dál?

Stavba se ukládá k zimnímu spánku. Napadne sníh, autor vytáhne běžky a užije si tři měsíce „prázdnin“. Nebo… 😉

Na shledanou na jaře 2015 🙂

 

Zdroj: Vlastní pozorování.

7 komentářů

 1. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli na na zastávce v Klánovicích přibudou elektronické cedule ukazující příjezd vlaku popřípadě zpoždění. Dřív tam byla, ale po rekonstrukci jsem ji tam zatím neviděl a osobně si myslím, že je to jedna z nejdůležitějších věcí pro obyčejného cestujícího. Díky

  • Dobrý den, na obou nástupištích i ve vestibulu by mělo být po jedné tabuli. Cituji z projektu:
   .
   Vzhledem ke značné frekvenci cestujících se navrhuje vybavení zastávky Praha Klánovice
   v minimálním rozsahu i informačními tabulemi (…) Zastávka bude vybavena dvěma inf. tabulemi na úrovňových nástupištích a jednou odjezdovou tabulí ve vestibulu zastávky. Ovládání zobrazování informací bude řešeno prostřednictvím IS v ŽST Úvaly.

 2. V teplých (tj. nezámrzných) dnes se vesele pracuje přinejmenším v úseku Klánovice – Běchovice. Proběhlo např. osazování nového TV na připravené stožáry v oblasti Blatova.

  • Ano, máte pravdu, vzhledem k příznivým (pro stavbu, ne pro fanoušky zimních sportů) klimatickým podmínkám asi žádné „redakční prázdniny“ nebudou 🙂 Koncem ledna se tak patrně na stavbu opět podíváme, i když spíše jen formou malé aktualizace.

 3. Ehm, v zastávce Klánovice rozhodně nejsou dokončené koleje, neb „td-td“ jasně hlásí pravý stav věcí. Položit koleje neznamená jejich dokončení…

  • Prověřím na místě. Měl jsem za to, že vyjmutím mostního provizoria nad podchodem už tomto úseku nezbyly jiné styky, než na začátku a konci úseku.

  • Dobrý den, máte pravdu, soudil jsem ze stavu 2.TK, která už je celistvá. Potvrzuji, že v 0. a 1.TK je stále stykovaná kolej. Bližší informace v připravovaném článku.

Napsat komentář: Petr Ježek Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*