Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 28.7.2015

nudle1

I červenec na stavbě přinesl řadu novinek. Tou nejvíce očekávanou je jistě pokládka kolejí 0+1 na most Výmola, jak ilustruje i titulní „nudle“. Tímto krokem je lichá skupina propojena od běchovického zhlaví až po vysunuté českobrodské spojky a prakticky připravená k provozu. Největší atrakcí je jistě strojní linka RPM 2002, která je již v Klánovickém lese jako doma a v době, kdy píši tento text, již patrně dokončuje svoje putování po 0.TK. Současný stav připomíná konec minulého léta v Bubenči, z mapy rychle mizí poslední červená místa a dokončení stavby se nezadržitelně blíží.

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku.

O strojní lince RPM 2002 (a v odkazu i o soupravě Matisa 95 SR pro výměnu svršku) pojednává tento článek, proto se jí zde nebudeme věnovat.

 

 


Sekce 1: Obvod žst. Praha-Běchovice včetně odb. Blatov:

beuv_situace_v3_s1_2015-07-28

Pro celou sekci: Dokončeno ve všech kolejích včetně nákladních spojek. Pokračuje výstavba PHS. Stále chybí odvratná kusá kolej na odb. Blatov.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

Zastávka je dokončená, zbývají krátké úseky PHS u prvního nástupiště. Z důvodu výlukové činnosti však nebude sloužit cestujícím pravděpodobně až do platnosti JŘ 2015/16. Výstavba podchodu pod „nákladním“ mostem bude zahájena až po dokončení stavby, tedy patrně příští rok. Do té doby bude přístup do podchodu od / k prvnímu nástupišti zajištěn po stávajícím chodníku pod oběma mosty a přes přechod.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

Most SUEZ (a okolí)

Platí co bylo řečeno minule, sanace pohledových ploch mostu postupuje jen pozvolna.

Odb. Blatov

Na odb. Blatov čekáme jen na pokládku kusé odvratné koleje 101c(?), jinak hotovo.

Fotogalerie sekce 1, stav 28.7.2015:

Běchovice - Úvaly 28.7.2015 (s1)

 

Sekce 2: Širá trať žst. Praha-Běchovice – žst. Úvaly:

beuv_situace_v3_s2_2015-07-28

Pro celou sekci: 1.TK dokončena (spodek RPM 2002, svršek Matisa 95 SR), kolej září novotou, ale do 7.8. je vyloučená. Souběžně probíhá výluka 0.TK, kde (v době vydání článku) pracuje linka RPM. Do 7.8. tedy v Klánovicích panuje jednokolejný provoz po původní 2.TK. Ta přijde na řadu jako poslední, viz harmonogram na konci článku. Až na drobnosti je dokončená i sanace svahů zářezu / náspu a budování nového odvodnění od Klánovic do Úval.

.

Postup mechanizace: RPM vyráží vždy od mostu Pilovská a cca 6-8 dní putuje k vjezdu do Úval. Za ní zůstává původní svršek, položený na novou konstrukční vrstvu a recyklované štěrkové lože. Není to žádná paráda, ale postačí to pro následný průjezd soupravy Matisa pro výměnu svršku, při které dojde i k doplnění štěrkového lože o ztráty při recyklaci. Matisa putuje v opačném směru, od Úval k mostu Pilovská a na celou 4 km cestu jí stačí dva dny. Tyto směry budou zachovány i při modernizace poslední, 2.TK na přelomu srpna a září.

Zastávka Praha-Klánovice

Východní výstup z nového klánovického podchodu je již přístupný, ale jen na prvním nástupišti. Na druhém je je ještě stále uzavřený – probíhá výstavba chybějícího kusu PHS naproti restauraci.

 

Fotogalerie sekce 2, stav 28.7.2015:

Běchovice - Úvaly 28.7.2015 (s2)

 


Sekce 3: Obvod žst. Úvaly:

beuv_situace_v3_s3_2015-07-28

Pro celou sekci: Lichá skupina je dokončená (ale zatím vyloučená) a průjezdná, včetně přejezdu Husova a mostu Výmola. Provoz by měl na lichou skupinu přejít 17.8., o den později začne výluka sudé skupiny, při které bude dokončen zbývající úsek běchovického zhlaví v sudé skupině od odjezdových návěstidel po konec spojek.

Běchovické zhlaví

Lichá skupina je dokončená, modernizaci unikl pouze kousek vjezdových návěstidel (kde končí 1.TK modernizovaná strojní linkou) po nadjezd Jirenská – zde budou vloženy nové výhybky spojek z první do nulté koleje. V sudé skupině včetně 0.SK zůstal původní svršek od vjezdových návěstidel po odjezdová směr Běchovice. Tento úsek zhlaví včetně spojek bude realizován po převedení provozu na lichou skupinu, tedy od 18.8.

Žst. Úvaly

Stanice za měsíc pěkně prokoukla, dokončené je kolejiště i boční nástupiště u 3.SK a 1.SK, probíhá oprava výpravní budovy. Uzavřený je východ z podchodu do „dolních“ Úval, probíhá výstavba definitivního chodníku.

 

Přejezd a podchod Husova

V prostoru přejezdu jsou položené koleje včetně přejezdových panelů, podchod je otevřen, pouze výstup směrem k ulici Pražská je ještě provizorní.

Most Výmola

Na mostě jsou již položeny všechny tři koleje, nad lichou skupinou ještě chybí trakční vedení. 18.8. by měl být zahájen provoz po kolejích 0+1 v rámci aktivace liché skupiny a výluky sudé. Sanace spodní stavby pokračuje.

 

Fotogalerie sekce 3, stav 28.7.2015:

Běchovice - Úvaly 28.7.2015 (s3)

Co bude dál?

do 7.8. výluka 0+1.TK (RPM a Matisa v 0.TK), provoz jen 2.TK.

8.8. – 17.8. výluka jen 0.TK, 1.TK v provozu, dvoukolejný provoz 1+2.TK.

18.8. bude zahájen provoz liché skupiny Úval včetně Výmoly a naopak sudá půjde do výluky.

2.10. by měla být dokončená i sudá skupina a 2.TK, tedy prakticky hotovo.

Na listopad a prosinec zbývají již jen drobné výluky.

 

 

 

Zdroj: Vlastní pozorování, oficiální harmonogram, informace od vedení stavby.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
22 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Zuzana
Zuzana
7.9.2015 09:16

Každý den jedu okolo a užívám si dopravní zácpu díky rozkopané Praze (výborný nápad, takhle v září). Na novou zastávku kousek od baráku se celé prázdniny jen smutně dívám. Kdy už to konečně pojede? Ví někdo?

Jirka T
Jirka T
19.8.2015 10:14

Dobrý den,
Předně bych chtěl poděkovat za velice zajímavé články, fotky a informace na tomto webu.
A hned k otázce: K mostu přes ulici „Mladých Běchovic“ : Zde jsou dva, téměř totožné mosty. Jeden (severnější) je již opraven, kdežto jižní se prozatím nesanuje. Dle info ze stavby jižní most není předmětem stavby. Je to pravda ? Proč? Připadá mi to poněkud nelogické. Předem děkuji. Jirka T

Martin Kokeš
Martin Kokeš
Reakce na  Martin Flohr
25.8.2015 10:21

Problémem jsou rovněž nejasné majetkové poměry na pozemcích pod severní nákladovou kolejí v místě napojení bývalé vlečky do Výzkumáku. IMO tam kolej vedla po pozemcích Xaverova nebo Výzkumáku nebo nějaké dceřinky a jeden z nich i s firmou nějak odkoupil člověk, co tam má vedle od Prahy pronajatý pozemek na skládku.

Mike Tom
Mike Tom
Reakce na  Martin Flohr
17.8.2015 09:34

Není to v lese dvoukolejně spíš 1+2?

Jirka
Jirka
4.8.2015 13:48

Fotogalerie již funguje

Mike Tom
Mike Tom
4.8.2015 10:01

Tak už to funguje i mně, na obou prohlížečích

Jirka
Jirka
3.8.2015 04:51

Nejde fotogalerie

Petr K.
Petr K.
30.7.2015 21:25

Odvratná kolej na Blatově neměla být a nebude. Odvrat tvoří jen výhybka.

Petr K.
Petr K.
Reakce na  Martin Flohr
21.9.2015 17:16

Bohužel nemáte aktuální verzi projektu, která byla soutěžena. V té se uvádí: „V koleji č. 101 je vložena vyzískaná regenerovaná stávající výhybka č. 3 tvaru JR65-1:9-300-P sloužící jako odvratná výhybka č. 11. Výhybka bude vložena bez přípojného pole na společných
pražcích.“

Lukáš Sigmund
Lukáš Sigmund
30.7.2015 19:14

Dobrý den,
pravděpodobně se vyskytl problém, nejde mi zobrazit galerie. Vyzkoušel jsem Váš článek na třech různých zařízení, ovšem neúspěšně. Ostatní články a jejich načítání galerií fungují bez problému.

Lukáš Sigmund
Lukáš Sigmund
Reakce na  Lukáš Sigmund
30.7.2015 19:17

Opravuji, galerie se mi po vložení komentáře nečekaně zobrazila.
Omlouvám se, můžete to smazat. :-))

Mike Tom
Mike Tom
Reakce na  Martin Flohr
3.8.2015 15:10

Také hlásím problémy s galerií, ještě minulý týden se galerie zdánlivě otevřela, ale nenačetly se jednotlivé fotografie. Tento týden jsem to tedy zkusil znovu a galerie se už neotevře vůbec:-(
Vyzkoušel jsem to jak na IExploreru 10, tak na novém Edge.

Lukáš Sigmund
Lukáš Sigmund
Reakce na  Mike Tom
4.8.2015 09:32

Galerie v článku v tuto chvíli funguje bez problémů.
V případě nefunkčnosti stačí obnovit stránku pomocí klávesnice (F5), problémy se zobrazením nejsou tak vážné, jaké byly ve dne jejího vydání.