Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 28.7.2015

nudle1

I červenec na stavbě přinesl řadu novinek. Tou nejvíce očekávanou je jistě pokládka kolejí 0+1 na most Výmola, jak ilustruje i titulní „nudle“. Tímto krokem je lichá skupina propojena od běchovického zhlaví až po vysunuté českobrodské spojky a prakticky připravená k provozu. Největší atrakcí je jistě strojní linka RPM 2002, která je již v Klánovickém lese jako doma a v době, kdy píši tento text, již patrně dokončuje svoje putování po 0.TK. Současný stav připomíná konec minulého léta v Bubenči, z mapy rychle mizí poslední červená místa a dokončení stavby se nezadržitelně blíží.

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku.

O strojní lince RPM 2002 (a v odkazu i o soupravě Matisa 95 SR pro výměnu svršku) pojednává tento článek, proto se jí zde nebudeme věnovat.

 

 


Sekce 1: Obvod žst. Praha-Běchovice včetně odb. Blatov:

beuv_situace_v3_s1_2015-07-28

Pro celou sekci: Dokončeno ve všech kolejích včetně nákladních spojek. Pokračuje výstavba PHS. Stále chybí odvratná kusá kolej na odb. Blatov.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

Zastávka je dokončená, zbývají krátké úseky PHS u prvního nástupiště. Z důvodu výlukové činnosti však nebude sloužit cestujícím pravděpodobně až do platnosti JŘ 2015/16. Výstavba podchodu pod „nákladním“ mostem bude zahájena až po dokončení stavby, tedy patrně příští rok. Do té doby bude přístup do podchodu od / k prvnímu nástupišti zajištěn po stávajícím chodníku pod oběma mosty a přes přechod.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

Most SUEZ (a okolí)

Platí co bylo řečeno minule, sanace pohledových ploch mostu postupuje jen pozvolna.

Odb. Blatov

Na odb. Blatov čekáme jen na pokládku kusé odvratné koleje 101c(?), jinak hotovo.

Fotogalerie sekce 1, stav 28.7.2015:

Běchovice - Úvaly 28.7.2015 (s1)

 

Sekce 2: Širá trať žst. Praha-Běchovice – žst. Úvaly:

beuv_situace_v3_s2_2015-07-28

Pro celou sekci: 1.TK dokončena (spodek RPM 2002, svršek Matisa 95 SR), kolej září novotou, ale do 7.8. je vyloučená. Souběžně probíhá výluka 0.TK, kde (v době vydání článku) pracuje linka RPM. Do 7.8. tedy v Klánovicích panuje jednokolejný provoz po původní 2.TK. Ta přijde na řadu jako poslední, viz harmonogram na konci článku. Až na drobnosti je dokončená i sanace svahů zářezu / náspu a budování nového odvodnění od Klánovic do Úval.

.

Postup mechanizace: RPM vyráží vždy od mostu Pilovská a cca 6-8 dní putuje k vjezdu do Úval. Za ní zůstává původní svršek, položený na novou konstrukční vrstvu a recyklované štěrkové lože. Není to žádná paráda, ale postačí to pro následný průjezd soupravy Matisa pro výměnu svršku, při které dojde i k doplnění štěrkového lože o ztráty při recyklaci. Matisa putuje v opačném směru, od Úval k mostu Pilovská a na celou 4 km cestu jí stačí dva dny. Tyto směry budou zachovány i při modernizace poslední, 2.TK na přelomu srpna a září.

Zastávka Praha-Klánovice

Východní výstup z nového klánovického podchodu je již přístupný, ale jen na prvním nástupišti. Na druhém je je ještě stále uzavřený – probíhá výstavba chybějícího kusu PHS naproti restauraci.

 

Fotogalerie sekce 2, stav 28.7.2015:

Běchovice - Úvaly 28.7.2015 (s2)

 


Sekce 3: Obvod žst. Úvaly:

beuv_situace_v3_s3_2015-07-28

Pro celou sekci: Lichá skupina je dokončená (ale zatím vyloučená) a průjezdná, včetně přejezdu Husova a mostu Výmola. Provoz by měl na lichou skupinu přejít 17.8., o den později začne výluka sudé skupiny, při které bude dokončen zbývající úsek běchovického zhlaví v sudé skupině od odjezdových návěstidel po konec spojek.

Běchovické zhlaví

Lichá skupina je dokončená, modernizaci unikl pouze kousek vjezdových návěstidel (kde končí 1.TK modernizovaná strojní linkou) po nadjezd Jirenská – zde budou vloženy nové výhybky spojek z první do nulté koleje. V sudé skupině včetně 0.SK zůstal původní svršek od vjezdových návěstidel po odjezdová směr Běchovice. Tento úsek zhlaví včetně spojek bude realizován po převedení provozu na lichou skupinu, tedy od 18.8.

Žst. Úvaly

Stanice za měsíc pěkně prokoukla, dokončené je kolejiště i boční nástupiště u 3.SK a 1.SK, probíhá oprava výpravní budovy. Uzavřený je východ z podchodu do „dolních“ Úval, probíhá výstavba definitivního chodníku.

 

Přejezd a podchod Husova

V prostoru přejezdu jsou položené koleje včetně přejezdových panelů, podchod je otevřen, pouze výstup směrem k ulici Pražská je ještě provizorní.

Most Výmola

Na mostě jsou již položeny všechny tři koleje, nad lichou skupinou ještě chybí trakční vedení. 18.8. by měl být zahájen provoz po kolejích 0+1 v rámci aktivace liché skupiny a výluky sudé. Sanace spodní stavby pokračuje.

 

Fotogalerie sekce 3, stav 28.7.2015:

Běchovice - Úvaly 28.7.2015 (s3)

Co bude dál?

do 7.8. výluka 0+1.TK (RPM a Matisa v 0.TK), provoz jen 2.TK.

8.8. – 17.8. výluka jen 0.TK, 1.TK v provozu, dvoukolejný provoz 1+2.TK.

18.8. bude zahájen provoz liché skupiny Úval včetně Výmoly a naopak sudá půjde do výluky.

2.10. by měla být dokončená i sudá skupina a 2.TK, tedy prakticky hotovo.

Na listopad a prosinec zbývají již jen drobné výluky.

 

 

 

Zdroj: Vlastní pozorování, oficiální harmonogram, informace od vedení stavby.

ODKAZ
Velim - Poříčany, BC - stavba zahájena

22 komentářů

 1. Dobrý den,
  pravděpodobně se vyskytl problém, nejde mi zobrazit galerie. Vyzkoušel jsem Váš článek na třech různých zařízení, ovšem neúspěšně. Ostatní články a jejich načítání galerií fungují bez problému.

  • Opravuji, galerie se mi po vložení komentáře nečekaně zobrazila.
   Omlouvám se, můžete to smazat. :-))

   • Děkujeme za upozornění, závada je nahodilá a budeme jí řešit. Prosím i ostatní čtenáře o trpělivost a pokud se galerie nezobrazí, zkusili to za čas znovu. Byla by škoda je nevidět 🙂 Po několika načteních (F5) se to zpravidla otevře. O nápravě budeme informovat.

    • Také hlásím problémy s galerií, ještě minulý týden se galerie zdánlivě otevřela, ale nenačetly se jednotlivé fotografie. Tento týden jsem to tedy zkusil znovu a galerie se už neotevře vůbec:-(
     Vyzkoušel jsem to jak na IExploreru 10, tak na novém Edge.

     • Dobrý den, takto se galerie chovala i mě dnes ráno, ovšem po obnovení stránky s článkem (F5) jsou již odkazy náhledů funkční a galerie mi funguje. Počkáme, zda někdo další potvrdí funkční galerii, za mě tedy hlásím ANO.

      Odkazy pro zobrazení místa fotografie na mapě obnovíme, jakmile bude funkčnost galerie potvrzená.

     • Galerie v článku v tuto chvíli funguje bez problémů.
      V případě nefunkčnosti stačí obnovit stránku pomocí klávesnice (F5), problémy se zobrazením nejsou tak vážné, jaké byly ve dne jejího vydání.

  • Dobrý den, nemohu souhlasit, být podle projektu měla.

   Cituji z: Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly. Souhrnná technická zpráva.
   Říjen 2012. Zhotovitel: SUDOP Praha a.s. Stupeň dokumentace: Projekt stavby. Ing. Michal Mečl:

   Ve spojovací koleji č. 101 v km 0,227 je nově navržena odvratná kolej, která je zakončena zemním zarážedlem. Výhybka do odvratné koleje je tvaru J R65 1:9 300 – Ppd.

   V místech úprav žel. spodku bude stávající kolejový rošt snesen, a v max. možné míře vložen zpět – jak pro přípojná pole před a za odvratnou výhybkou (na dřevěných pražcích) tak i pro vlastní odvratnou kolej, která bude na pražcích betonových.

   S druhou částí s Vámi souhlasím, skutečně vypadá, že nebude. Tušení jsem měl už při pohledu na nový stožár trakční brány ve stopě koleje. Přiznám se, že jsem vůbec netušil, že by bylo možné odvrat řešit jen takto, i když selským rozumem je asi jedno, jestli ty vagóny vyletí rovnou do terénu, nebo se předtím projedou po kolejích a smetou zarážedlo.

   • Bohužel nemáte aktuální verzi projektu, která byla soutěžena. V té se uvádí: „V koleji č. 101 je vložena vyzískaná regenerovaná stávající výhybka č. 3 tvaru JR65-1:9-300-P sloužící jako odvratná výhybka č. 11. Výhybka bude vložena bez přípojného pole na společných
    pražcích.“

    • Dobrý den, to je největší bolest práce na takto dobrovolnické bázi. Obvykle se dostanete k poslední veřejně dostupné verzi projektu, což je ta, která je součástí zadávací dokumentace. Dál potom buď máte štětí na pokrokové vedení stavby (viď Mirku 😉 ) a dostáváte průběžně informace ze stavby, nebo vám nezbývá než snažit se na základě starého projektu (zde říjen 2012) a vypozorované reality dedukovat, predikovat a snažit se nespekulovat. Někdy to nevyjde 🙁 Ale abych si jen nestěžoval, máme alespoň platný harmonogram 🙂

 2. Článek „Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, aktuální informace“ ze 17.7. byl odstraněn, všechny informace z něj byly přeneseny sem.

 3. Miniaktualizace v poločase:
  – lesem už se jezdí dvoukolejně (1+2)
  – na nulté poslední dokončovací práce (podbíječka kolem Štamberka)
  – v oblasti klánovické zastávky je 0.TK ještě stykovaná
  – kolem vjezdu do Úval výrazné práce na svahu a odvodnění
  – v Úvalech lichá skupina dokončená, vše připraveno na přechod na lichou a výluku sudé v příštím týdnu
  – v nulté montáž nového TV
  – přejezd Husova v 0+1 dokončená vozovka (dalo by se jezdit)
  – „starší“ most Výmola připraven k provozu (koleje 0+1 po zahájení výluky sudé skupiny)
  – na římse již PHS, TV dokončováno
  – příští týden přejde provoz na novou lichou skupinu (od běchovického zhlaví, stanicí, přes Výmolu až po vysunuté českobrodské spojky) a sudá skupina bude ve výluce, během které se dokončí část běchovického zhlaví plus 2.TK v lese strojní linkou (a pak už bude na čase se rozloučit)

   • Určitě. Šotek se vloudil, hned opravím 🙂 Díky za upozornění.

    Zítra ještě upřesním, jak je to v Úvalech s 0.SK, vzhledem k pracem na běchovickém zhlaví nelze vyloučit, že bude zahrnuta do výluky sudé skupiny.

 4. Dobrý den,
  Předně bych chtěl poděkovat za velice zajímavé články, fotky a informace na tomto webu.
  A hned k otázce: K mostu přes ulici „Mladých Běchovic“ : Zde jsou dva, téměř totožné mosty. Jeden (severnější) je již opraven, kdežto jižní se prozatím nesanuje. Dle info ze stavby jižní most není předmětem stavby. Je to pravda ? Proč? Připadá mi to poněkud nelogické. Předem děkuji. Jirka T

  • Dobrý den, je to tak, jižní most není součástí stavby. Je to proto, že modernizace se týká koridoru. Koleje na jižním mostu patří k nákladní spojce, tedy ke kolejím 101a a 102a od Blatova do nákladní části běchovického nádraží. Protože se tedy nejedná o koridor, není součástí stavby (zkrátka na nákladní spojku nejsou takové nároky). Drobné zásahy na kolejích 101a + 102a byly jen u Blatova, vynucené změnou nivelity a polohy hlavních kolejí.

   Po dokončení stavby by mělo být v běchovické opěře jižního mostu vybudováno pokračování podchodu od nové zastávky. Je možné, že v rámci této akce dojde i k sanaci celého mostu. Jisté to však není, podchod bude patrně financován městem (jako zastávka), zatímco most patří SŽDC.

   • Problémem jsou rovněž nejasné majetkové poměry na pozemcích pod severní nákladovou kolejí v místě napojení bývalé vlečky do Výzkumáku. IMO tam kolej vedla po pozemcích Xaverova nebo Výzkumáku nebo nějaké dceřinky a jeden z nich i s firmou nějak odkoupil člověk, co tam má vedle od Prahy pronajatý pozemek na skládku.

 5. Každý den jedu okolo a užívám si dopravní zácpu díky rozkopané Praze (výborný nápad, takhle v září). Na novou zastávku kousek od baráku se celé prázdniny jen smutně dívám. Kdy už to konečně pojede? Ví někdo?

  • Dobrý den, přestože ze strany místních samospráv zazněly informace o uvedení zastávky do provozu 1.7. nebo 1.9., stanovisko vedení stavby je, že zahájení se předpokládá až s novým jízdním řádem, tedy od 13.12.2015.

   Důvody jsou patrně jen organizační, technicky vzato by zastávka byla schopná provozu od 1.9. bez větších komplikací. Nakolik by byl problém provozně, vzhledem k výlukovému JŘ, nedokáži posoudit.

   Nezbývá tedy než vydržet. Těch pár měsíců uteče jako nic a pak si užijete nejen pohodlí nové zastávky, ale všichni cestující také hladký výjezd z Prahy.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*