Modernizace Praha-Běchovice – Úvaly, stav 30.6.2015

„Už je to tady!“ chtělo by se zvolat a cinkat klíči. Ne, klíče ponechme v kapse, ale že je přelom června a července plný zásadních událostí, o tom není pochyb. Tou nejzásadnější událostí je bezpochyby nástup strojní linky (nakonec nikoliv AHM 800, ale RPM 2002). Tím se celá stavba dostává do další etapy a nezadržitelně se blíží k dokončení. Až na výjimky je vše, co bylo možné položit klasicky položeno a připraveno k provozu, nová běchovická nástupiště i boční nástupiště v Úvalech jsou před dokončením. Zbývají tedy již jen úseky „v lese“ strojní linkou, běchovické zhlaví Úval a most Výmola.

V případě nejasností doporučuji nahlédnout do souhrnného článku.

Pokud čas a síly dovolí, bude následovat článek s popisem práce strojní linky RPM 2002.

 

 


Sekce 1: Obvod žst. Praha-Běchovice včetně odb. Blatov:

beuv_situace_s1_2015-06-30_r1

Pro celou sekci: Dokončeno ve všech kolejích včetně nákladních spojek. Pokračuje výstavba PHS.

 

Zastávka Praha-Běchovice – střed.

První nástupiště je téměř dokončené, zbývají části PHS. Osazeny byly oba přístřešky, dokončené jsou přístupové chodníky do podchodu pod „osobním“ mostem Mladých Běchovic. Výstavba podchodu pod „nákladním“ ještě nebyla zahájena.

Více o zastávce v tomto souhrnném článku.

Most SUEZ (a okolí)

Sanace pohledových ploch mostu postupuje jen pozvolna, nicméně na funkci (dopravní 🙂 to nemá vliv.

Odb. Blatov

Pokládka kolejí 1a i úseku nákladní spojky 101a byla dokončena, včetně příslušné výhybky. Do koleje 101a byla vložena výhybka pro odvratnou kolej, ta však ještě není položena. Až na tuto drobnost lze považovat odbočku Blatov za dokončenou.

Fotogalerie sekce 1, stav 30.6.2015:

Běchovice - Úvaly 30.6.2015 (s1)

 


 

Sekce 2: Širá trať žst. Praha-Běchovice – žst. Úvaly:

beuv_situace_s2_2015-06-30

Pro celou sekci: Až na prostor klánovické zastávky svršek i spodek původní, od 1.7. nastupuje strojní linka na 1.TK od mostu Pilovská do Úval. Podél vyloučené 1.TK je prakticky dokončená sanace svahů zářezu / náspu a budování nového odvodnění, toto nyní probíhá od Klánovic do Úval – Klánovic.

 

Zastávka Praha-Klánovice

Východní výstup z nového klánovického podchodu je již přístupný, ale jen na prvním nástupišti. Na druhém je je ještě uzavřený kvůli dokončování demolice původního podchodu, dokončení se zdá být otázkou dní. V plném proudu je demolice staré části 1. nástupiště.

 

Fotogalerie sekce 2, stav 30.6.2015:

Běchovice - Úvaly 30.6.2015 (s2)

 


Sekce 3: Obvod žst. Úvaly:

beuv_situace_s3_2015-06-30

Pro celou sekci: Pokládka liché skupiny až na drobnosti na českobrodském zhlaví dokončena, most Na Spojce dokončený. Komplikací a brzdou stavby je i nadále mops Výmola.

Běchovické zhlaví

Ve zhlaví je nyní napřed lichá skupina – zde je nový svršek položen prakticky od vjezdových návěstidel. V sudé skupině (plus nula), která dosud zajišťuje provoz, zůstal původní svršek, a to až po úroveň odjezdových návěstidel směr Běchovice. Tato část zhlaví bude pochopitelně realizována až po převedení provozu na lichou skupinu, tedy až po dokončení mostu Výmola koncem srpna (spojky jsou nyní vysunuté před Výmolu, v českobrodském zhlaví spojky lichá – sudá nejsou a Výmola v liché je snesený).

Most Na Spojce

Dokončený, koleje leží, dále nesledujeme 🙂

Žst. Úvaly

Přestože na první pohled působí Úvaly stále jako staveniště, pokládka liché skupiny je až na krátký úsek v českobrodském zhlaví dokončená. Bohužel to provozu nijak nepomůže, z důvodu nepřístupnosti liché skupiny přes Výmolu, jak bylo vysvětleno o dva odstavce výše. Stejně tak budou zatím jen pro parádu dokončená boční nástupiště u 3.SK a 1.SK (téměř dokončená, probíhá pokládka spojovacího chodníku od výpravní budovy k nástupišti u 3.SK).

V podchodu je provedený zábor severozápadní stěny. Šachta výtahu je dokončená, zastřešení výstupu z podchodu původní.

Přejezd Husova

Stále nic. Přejezd patrně slouží jako přístupová cesta pro navážku konstrukční vrstvy k mostu Výmola. Podchod je zasypaný, zastřešení severního vstupu je dokončené, u jižního je ještě částečně nějaké dřevěné provizorium.

Most Výmola

Modernizace historického, dvoukolejného kamenného mostu po zajištění první klenby pokračuje. Horní deska je dokončená, betonuje se římsa. Až k mostu je od přejezdu Husova navezena konstrukční vrstva.

 

Fotogalerie sekce 3, stav 30.6.2015:

Běchovice - Úvaly 30.6.2015 (s3)

 

Trakční vedení:

Poslední původní brány TV na odb. Blatov jsou pryč. Bez TV je lichá skupina Úval.

Harmonogram:

Z neoficiálních zdrojů, bez záruky:

1.7. – 14.7. RPM na 1.TK, Os jen po 2.TK v obou směrech.

15.7. – 24.7. Výluka 1.TK, ale RPM bez práce?

25.7. – 7.8. RPM na 0.TK.

8.8. – 17.8. výluka 0.TK pokračuje, RPM bez práce?

17.8. – 31.8. RPM na 2.TK, v Úvalech již v provozu lichá skupina + nula, přes Výmolu již dvoukolejně.

od 1.9. pokračuje výluka 2.TK (opět již bez RPM?), k tomu výluka sudé skupiny Úval kvůli dokončení běchovického zhlaví.

 

A závěrem ještě bonus pro netrpělivé mimopražské čtenáře (článek z Hlavního nádraží vyjde až po zahájení další etapy):

miniFotogalerie Praha hl.n. 27.6.2015

 

 

Zdroj: Vlastní pozorování, harmonogram K-report.

9 komentářů

 1. Martine, opět super počtení. Z vlaku se to nedá pořádně sledovat, tady díky vymazleným popisům jako bych tam byl.
  Jen z Výmoly jsem nějaký rozpačitý. Zbytečné zdržování na jedné z nejvytíženějších tratí u nás. Opakovaně se tam nepracuje… Snad to bude do toho srpna, jak píšeš.

  • Díky 🙂

   Z vlaku se to dá někdy pozorovat výborně, třeba když jsem se vracel z tohoto focení, tak byla hlášená osoba v kolejišti (já to nebyl, jak víš, na „etiketu“ si potrpím) a celý úsek se jel V=30. Takže prohlídka dokonalá. Kdybych to věděl (a nebýt to elefant), mohl jsem si ušetřit tři hodiny a nafotit to z vlaku 🙂

   Výmola to hodně zkomplikoval a je pravda, že to pracovní tempo, jaké tam bylo dřív, už teď vidět není. Nevím, třeba už se teď dělníci bojí tam chodit 😀 Ne, vážně, po zajištění klenby jsem také čekal svižnější tempo, nějaká práce tam vidět je, ale všichni jsme asi čekali, že se na to vrhnou naplno. Snad byl nějaký důvod, zase se mi nechce věřit, že by si to zhotovitel dobrovolně komplikoval, pro něj je nedokončený most dost problém při přístupu na českobrodské zhlaví. Ale čo bolo, to bolo, hlavní je, co bude teď. Ta deska je dokončená a římsy budou za chvilku, pak už to bude fofr, od přejezdu podklad je, na mostě bude za chvilku, pak už jen štěrk a může se pokládat. A sanace pilířů a vůbec spodek může pokračovat se skluzem klidně až na jaře, nakonec stačí se podívat, jak to dopadlo s oběma mosty ve Stromovce. Kdoví, jestli nakonec poslední brzda nebude přejezd. Protože dokud se po něm vozí materiál, tak se na něj asi nesáhne, a pak už moc času zbývat nebude.

   Trochu mě mrzí, že jsem nestihl ten článek o strojní lince ještě před začátkem práce. Teď už se na to všichni vyptají na K-reportu a než po dovolené napíšu svůj a nakreslím obrázky, budou už všichni všechno vědět a nebude „poptávka“. Na druhou stranu, kdybych ho vydal napřed, měli bychom teď bezva článek, ale o AHM-800 🙂 Ale nakonec, není důležité, kde osvěta proběhne, ale že proběhne. A pokud bude o článek o lince zájem, klidně ho ještě v červenci napíšu.

   • V magazínu Život Úval – lokální měsíčník pro červenec – srpen bylo uvedeno vedoucím stavby, že zpoždění na mostu výmola je + další 3 měsíce.

 2. Jen doplnění k harmonogramu: V těch devíti dnech po průjezdu RPM, kdy je ještě výluka koleje, ale linka už má spodek hotový, předpokládám výměnu svršku (SUM1000CS?). Ta by mohla probíhat prakticky kontinuálně za RPM, ale nejspíš je pomalejší.

 3. Opět bezvadný článek- díky.

  Přimlouvám se i za článek o strojní lince. Na K-Reportu to nebude s Vaším přednesem a super fotkami. Ale – zase nerad bych rušil dovolenou. 😉

  • Dobrá zpráva, odjezd na dovolenou jsem kvůli vedrům posunul na středu, takže článek asi bude. Díky za důvěru 🙂

   • Omlouvám se všem čtenářům, kteří se těšili na článek o strojní lince. Podle hesla „raději později a kvalitně“ dostala nakonec přednost aktuální informace z hlavního nádraží. Slibovaný článek tedy vyjde přibližně za týden.

 4. zdroj: http://www.mestouvaly.cz/mesto/mesicnik-zivot-uval/
  Doplnění informací k tiskové
  zprávě ředitele stavby : v součas-
  nosti všichni občané používající
  železniční stanici Úvaly sledují
  postupující realizaci traťového tě-
  lesa před výpravní budovou. Zře-
  telně jsou již viditelná dvě první
  nástupiště – jedno směrem na Ko-
  lín, druhé směrem na Klánovice.
  Obě jsou řešena výškovou úrovní
  nástupu do vlakových souprav tak
  jako již zrealizované a provozo-
  vané druhé nástupiště. Technicky
  zajímavé je pokládání „antivibrač-
  ních rohoží“ do založení traťového
  tělesa od výpravní budovy smě-
  rem k úrovňovému přejezdu, po-
  loženy budou cca 50 m za přejezd.
  V obrazovém doplnění jsou vidi-
  telné připravené k pokládce i již
  položené. Tím se podstatně omezí
  přenos „chvění“ trati do nejbližší
  zástavby. Ale celý průběh stav-
  by v intravilánu Úval a navázání
  na volnou trať je možno také po-
  jmout jako prezentaci používání
  moderní techniky a moderních
  stavebních technologií liniových
  staveb. V průběhu stavebních pra-
  cí, které stále znamenají používání
  objízdných tras pro vozidla i pěší,
  je třeba dbát na bezpečnost pro-
  vozu na místních komunikacích,
  vzájemně se chovat ohleduplně,
  aby nedošlo ke kolizím. Zejmé-
  na na mimořádně frekventované
  trase Nerudovou ulicí, obloukem
  u trati k rybníku Fabrák, a dále
  pokračováním podél hráze k ulici
  Škvorecká.
  Následuje pravidelná tisková
  zpráva vedení stavby.
  Vážení občané,
  čas prázdnin se velmi rychle
  přiblížil a s ním i avizované ne-
  příjemné omezení ze strany pro-
  bíhající výstavby koridoru. Bo-
  hužel nepředvídatelné události při
  opravě mostu Výmola posunuly
  stávající uzavírky ulic a přejezdu
  o další tři měsíce. Tuto vynucenou
  prodlevu využijeme k urychlení
  ostatních prací, které byly na-
  plánovány až po spuštění provo-
  zu po kamenném mostě. Jak již
  jsem v minulosti zmínil, během
  prázdninových měsíců musíme
  provést výměnu kolejového spod-
  ku a svršku v mezistaničních úse-
  cích. Postupně bude probíhat na-
  sazení sanačního a obnovovacího
  stroje v desetidenních nepřetrži-
  tých cyklech, jednotlivých kolejí
  od Blatova po Úvaly. Tato činnost
  je velmi náročná, jak po strán-
  ce technické, tak i organizační.
  V této době dojde také k dílčím
  úpravám jízd vlaků, a to hlavně
  přístupů na nástupiště. Prodlou-
  žení výluky z důvodu delších sta-
  vebních prací při odstranění poru-
  chy mostu přes Výmolu pro vás
  znamená, že vlaky budou dále jez-
  dit k ostrovnímu nástupišti. Nově
  vybudované nástupiště u výpravní
  budovy bude v této době možné
  používat jako přístupový chod-
  ník ke vstupu do podchodů. Dále
  bude omezen přístup na ostrovní
  nástupiště směrem od Vydrovy
  ulice a též přístup provizorním
  chodníkem od přejezdu, z důvodu
  dokončovacích prací na výstupu
  z podchodu, chodníku a novém
  oplocení přilehlých nemovitostí.
  Zmírnění dopadu na obyvatele
  bude mít otevření nového pod-
  chodu u přejezdu a nebude nutné
  přejezd obcházet.
  V souvislosti s vyvážením ma-
  teriálu ze sanačního stroje dojde
  k zvýšení hlučnosti a prašnos-
  ti hlavně v ulici Čelakovského,
  Klánovická a Na Spojce. Stavba
  zajistí intenzivní kropení a čiš-
  tění po dobu vývozů, ale přesto
  bych občany dotčených lokalit
  rád požádal o pochopení a trpě-
  livost. Věřte, že pokud bychom
  mohli zvolit jinou alternativu,
  méně zatěžující vaše bydlení,
  rádi bychom ji zvolili. Nicméně,
  z časového pohledu je tato tech-
  nologie rekonstrukce železniční-
  ho spodku a svršku nejrychlejší
  ze všech. Během pouhých dvou
  prázdninových měsíců bude ob-
  noveno přes 12 km kolejí v me-
  zistaničním úseku Úvaly – Bě-
  chovice Blatov.
  Nakonec bych rád zmínil, že
  stavba pořád probíhá v zadaných
  termínech, i když jednotlivé sta-
  vební termíny neustále upravuje-
  me tak, aby termín konečného do-
  končení stavby byl splněn. Přeji
  vám všem příjemné prožití dovo-
  lených a prázdnin v tomto letním
  období a doufám, že po prázdni-
  nách budeme zase o krok blíže
  k nové a příjemné železniční sta-
  nici Úvaly.
  Tomáš JOHN – ředitel stavby

Napsat komentář: Martin Flohr Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*