Modernizace trati ze Soběslavi do Doubí má být zahájena v září. Byl oznámen vítěz tendru

Soběslav - Doubí: estakáda přes Kamenný rybník. A na ní zánovní TGV (vizualizace: SŽDC).

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace informovala v pátek 10. května 2019 v dopoledních hodinách o vítězi výběrového řízení na modernizaci 8,5 km dlouhého úseku ze Soběslavi do Doubí u Tábora. Stalo se jím (překvapivě) sdružení firem Strabag Rail, Eurovia a Metrostav, které vyhrálo tendr s nabídnutou cenou 3,865 mld. Kč (bez DPH). Předpokládaná cena při vypisování zakázky činila 3,531 mld. (bez DPH).

Přeložka trati pro rychlost až 160 km/h povede v blízkosti dálnice D3 a oproti stávající trase bude kratší o 750 m. Začátek stavby je v km 62,385, konec stavby v km 71,880. Cesta z Prahy do Českých Budějovic se tak od dubna 2023, kdy by měly být práce v tomto úseku hotové, zkrátí v průměru na jednu hodinu čtyřicet až čtyřicet pět minut (což zvýší průměrnou cestovní rychlost vlaků na 95 až 100 km/h na zhruba 165 km dlouhé trati mezi oběma městy).

Při stavební akci, oficiálně nazvané „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ dojde k rekonstrukci železničního spodku a svršku plánského zhlaví železniční stanice Soběslav, v úseku Soběslav (mimo) – zastávka Doubí u Tábora (resp. km 71,88) pak ke zřízení nového železničního spodku a svršku pro dvoukolejnou trať ve zcela nové stopě v délce 8,42 km. Z této délky bude činit zřízení náspů 28 %, traťových zářezů 52 %, zbytek trati bude veden na umělých stavbách (z nichž nejvýznamnějšími jsou Zvěrotický tunel o délce 370 m, mostní estakády přes Černovický potok o délce 830 m a Kamenný rybník délky 263 m). V úseku bude zřízena jedna zcela nová zastávka – Myslkovice (náhrada za rušenou žst. Roudná) a v nové poloze obnovena zastávka Doubí u Tábora. Všechna nástupiště na zastávkách budou nová s výškou 550 mm nad úrovní temene kolejnice, s bezbariérovým přístupem na nástupiště. Stavbou přeložky dojde k odstranění všech úrovňových přejezdů; přejezdy budou zrušeny a převážně nahrazeny mimoúrovňovým křížením (železničními mosty, resp. podchody nebo silničními nadjezdy). Dále budou realizovány přeložky silnic a inženýrských sítí, včetně výstavby přípojek pro nové objekty. Pochopitelně, zřízeno bude i zcela nové trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, spínací stanice, osvětlení zastávek, přístřešky, orientační systém ad. Provedena budou rovněž nutná protihluková opatření. Stavba si vyžádá demolice několika garáží, zahradních chatek a strážního domku u Doubí. Přesunuta budou i jedna boží muka.

Čtěte také  Zahájeny trhací práce na tunelu Mezno

Na původní trati přes železniční stanici Roudná (zřízena 1942) dojde po převedení provozu na přeložku trati ke snesení kolejového roštu, částečnému odtěžení náspů a zavezení zářezů.

Soběslav – Doubí: mapka (2018)


 

2 komentáře

  1. Demolice garáží? Zajímavé že to někde jde a někde ne. Někde jsou majitelé rozumní jinde by potřebovali do odmašťoven.
    Třeba v české Třebové by to chtělo jako sůl. vůbec to v ochranným pásmu nemá co dělat a brání to narovnání oblouků… Byť jen malinko.. Je to ještě větší problém než nějaký Phsky ale o tom se nemluví.

    • To je jak s průchodem dopravní stavby zástavbou a nezbytnou demolicí domů. Někde to jde (D3 u Budějc – několik RD a jeden výrobní areál jdou k zemi), někde to nejde a div se z toho nedělá katastrofa jako kdyby chtěli zničit celou vesnici (3 RD na D1 u Přerova).

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*