Modernizace trati ze Soběslavi do Doubí má být zahájena v září. Byl oznámen vítěz tendru

Soběslav - Doubí: estakáda přes Kamenný rybník. A na ní zánovní TGV (vizualizace: SŽDC).

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace informovala v pátek 10. května 2019 v dopoledních hodinách o vítězi výběrového řízení na modernizaci 8,5 km dlouhého úseku ze Soběslavi do Doubí u Tábora. Stalo se jím (překvapivě) sdružení firem Strabag Rail, Eurovia a Metrostav, které vyhrálo tendr s nabídnutou cenou 3,865 mld. Kč (bez DPH). Předpokládaná cena při vypisování zakázky činila 3,531 mld. (bez DPH).

Přeložka trati pro rychlost až 160 km/h povede v blízkosti dálnice D3 a oproti stávající trase bude kratší o 750 m. Začátek stavby je v km 62,385, konec stavby v km 71,880. Cesta z Prahy do Českých Budějovic se tak od dubna 2023, kdy by měly být práce v tomto úseku hotové, zkrátí v průměru na jednu hodinu čtyřicet až čtyřicet pět minut (což zvýší průměrnou cestovní rychlost vlaků na 95 až 100 km/h na zhruba 165 km dlouhé trati mezi oběma městy).

Při stavební akci, oficiálně nazvané „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ dojde k rekonstrukci železničního spodku a svršku plánského zhlaví železniční stanice Soběslav, v úseku Soběslav (mimo) – zastávka Doubí u Tábora (resp. km 71,88) pak ke zřízení nového železničního spodku a svršku pro dvoukolejnou trať ve zcela nové stopě v délce 8,42 km. Z této délky bude činit zřízení náspů 28 %, traťových zářezů 52 %, zbytek trati bude veden na umělých stavbách (z nichž nejvýznamnějšími jsou Zvěrotický tunel o délce 370 m, mostní estakády přes Černovický potok o délce 830 m a Kamenný rybník délky 263 m). V úseku bude zřízena jedna zcela nová zastávka – Myslkovice (náhrada za rušenou žst. Roudná) a v nové poloze obnovena zastávka Doubí u Tábora. Všechna nástupiště na zastávkách budou nová s výškou 550 mm nad úrovní temene kolejnice, s bezbariérovým přístupem na nástupiště. Stavbou přeložky dojde k odstranění všech úrovňových přejezdů; přejezdy budou zrušeny a převážně nahrazeny mimoúrovňovým křížením (železničními mosty, resp. podchody nebo silničními nadjezdy). Dále budou realizovány přeložky silnic a inženýrských sítí, včetně výstavby přípojek pro nové objekty. Pochopitelně, zřízeno bude i zcela nové trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, spínací stanice, osvětlení zastávek, přístřešky, orientační systém ad. Provedena budou rovněž nutná protihluková opatření. Stavba si vyžádá demolice několika garáží, zahradních chatek a strážního domku u Doubí. Přesunuta budou i jedna boží muka.

Čtěte také  Modernizace seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice v letech 1960 - 2000

Na původní trati přes železniční stanici Roudná (zřízena 1942) dojde po převedení provozu na přeložku trati ke snesení kolejového roštu, částečnému odtěžení náspů a zavezení zářezů.

Soběslav – Doubí: mapka (2018)


 

2 komentáře

  1. Demolice garáží? Zajímavé že to někde jde a někde ne. Někde jsou majitelé rozumní jinde by potřebovali do odmašťoven.
    Třeba v české Třebové by to chtělo jako sůl. vůbec to v ochranným pásmu nemá co dělat a brání to narovnání oblouků… Byť jen malinko.. Je to ještě větší problém než nějaký Phsky ale o tom se nemluví.

    • To je jak s průchodem dopravní stavby zástavbou a nezbytnou demolicí domů. Někde to jde (D3 u Budějc – několik RD a jeden výrobní areál jdou k zemi), někde to nejde a div se z toho nedělá katastrofa jako kdyby chtěli zničit celou vesnici (3 RD na D1 u Přerova).

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*