Pro stavbu koridoru mezi Táborem a Sudoměřicemi je vydáno stavební povolení

AKTUALIZOVÁNO (k 23.4.2013)

Ke dni 16.dubna 2013 nebylo podáno žádných námitek ke stavebnímu povolení na modernizaci trati, Drážní úřad 18.4.2013  stavební povolení vydal s tím, že běží patnáctidenní zákonná lhůta na odvolání účastníků řízení. Ze stavebního povolení je však zatím vyjmuta modernizace žst.Sudoměřice u Tábora, tudíž se prozatím nebude v této stanici stavět (podchod apod.). Podle Stavebního povolení musí být stavba dokončena nejpozději do 31.12.2015, včetně zkušebního provozu.

O tom, že se nepředpokládají komplikace vzniklé odvoláním účastníků stavebního řízení stavby zhruba jedenáctikilometrového úseku  svědčí i obnovené termíny výluk veškeré železniční dopravy, jejichž přehled uvádíme na konci článku.

V podstatě vše základní kolem stavby je známo – tendr vyhrála akciová společnost OHL ŽS Brno (více zde), celkové odhadované (a vysoutěžené) náklady se podařilo snížit z 2,424 na 1,437 miliardy Kč bez DPH. Sudoměřický tunel by měla vyrazit opět Subterra, stejně jako předchozí tunely na úseku Votice – Benešov.

Nadjezd dálnice s výztuží "W" | Ilustační obrázek: SUDOP
Nadjezd dálnice s výztuží „W“ | Ilustační obrázek: SUDOP

Nejzajímavějším místem celé stavby (vyjma tunelu) je estakáda a most přes dálnici D3 u Chotovin.
Slíbili jsme vám perličku – příběh o tom, že dvojité W na stranách mostu není jen tak náhodou. Je to podpis – počáteční písmeno příjmení zpracovatele projektu vpravdě unikátního mostu ing. Tomáše Wanglera, dnes již bývalého zaměstnance firmy SUDOP. Most si samozřejmě žádal vyztužení (bylo 18 variant) a tak ing. Wangler tímto vtipně vtiskl svůj otisk do svého díla.

Most má rozpětí 100,52 m a při klasickém uložení by nebylo možno položit bezstykovou kolej na betonových pražcích dle požadavku SŽDC, neboť při klasickém uložení nosníku s pevným na jedné a posuvným ložiskem na druhé straně se vliv prodloužení dilatujícího mostu projevuje v jednom směru – nad opěrou s pohyblivým ložiskem. Napětí, které tak vznáší do bezstykové svařené koleje (ta se díky svaření pochopitelně neprodlužuje), je při velkých rozpětích již nepřípustné. Protože nebylo možno zmenšit rozpětí nosníku vložením mezilehlé podpěry (most nad dálnicí) a kvůli velkému převýšení nebylo možné vložit mostní dilatační zařízení se ukázal vhodný systém řídících tyčí Meyer/Wunstorf. Tento systém – historické řešení, jehož patentová ochrana již vypršela, bylo několikrát použito na Německých tratích (Deutsche Bahn – DB). V podmínkách na českých tratích je toto řešení použito úplně poprvé a tak je to vlastně další unikát. Jeho kouzlo spočívá v tom, že prodloužení konstrukce roznese do obou stran, a tak sníží velikost napětí vnášeného do bezstykové koleje na přípustnou míru stejně, jako by dilatovaly dvě konstrukce o cca poloviční délce. Děje se tak díky kloubovému mechanismu, nad nímž si při prvním seznámení, vzporně na starou stavebnici Merkur, lámaly hlavy mostařské špičky projektanta i investora.

(Upravená citace z článku Pavola Bartoše – SUDOP revue)

PŘEHLED OBNOVENÝCH VÝLUK :
mravenecDUBEN
29.,30.IV.
Tábor – Sudoměřice
7.50 – 15.05 hodin

KVĚTEN
1.V.
Tábor – Sudoměřice
8.50 – 16.05 hodin

2.,3.V.
Tábor – Sudoměřice
7.50 – 15.05 hodin

4.V.
Tábor – Sudoměřice
11.25 – 19.05 hodin

5.V.
Tábor – Sudoměřice
5.30 – 14.05 hodin

6.,7.V.
Tábor – Benešov u Prahy
9.00 – 16.50 hodin
Výlukový jízdní řád 6. a 7.května ZDE

8.V.
Tábor – Sudoměřice
8.50 – 16.05 hodin

9.,10.V.
Tábor – Sudoměřice
7.50 – 15.05 hodin

11.V.
Tábor – Sudoměřice
11.25 – 19.05 hodin

12.V.
Tábor – Sudoměřice
5.30 – 14.05 hodin

30.V
Tábor – Sudoměřice
7.50 – 15.05 hodin

31.V.
Tábor – Sudoměřice
7.50 – 15.05 hodin

Výlukový jízdní řád 29.,30.dubna a 2.,3.,9.,10.,30. a 31.května ZDE

V ostatní dny bude doprava konána dle běžného jízdního řádu, pouze může docházet k malým zpožděním.

Důvod výluk:

 • Výstavba základů stožárů a stožárů TV u nové 1. i 2. TK a v žst Chotoviny
 • Vložení provizorních děličů v dopravně Čekanice
 • Stavba bran v žst.Chotoviny
 • Převěšování TV, úpravy TV v žst.Sudoměřice u Tábora
 • Přípravné práce na napojení přeložkového úseku a křížení přeložky se stávající stopou.

Důvody výluk 6. a 7.V.2013 – Žst. Sudoměřice u Tábora:

Oprava železničního přejezdu v km 94,920 (P5655) (ŽST Sudoměřice u Tábora, kolej č. 1), včetně uzavírky silnice a přejezdu.

 • řezání asfaltového povrchu vozovky
 • bourání asfaltového povrchu vozovky
 • dotahování upevňovadel, s výměnou vadných nebo poškozených upevňovadel
 • úprava směru a výšky koleje ASP včetně doštěrkování a úpravy štěrkového lože do profilu v celé šířce SK č.1 včetně přejezdu
 • provedení nového asfaltového povrchu vozovky
 • odstraňování defektoskopický vadných kolejnic na SK č.1
 • provedení jednotlivých svarů v koleji č.1
 • údržba železničního svršku + TV

Náhradní autobusová doprava :

Vyjma 6. a 7.května, kdy bude náhradní autobusová doprava (NAD) všech vlaků mezi Táborem a Benešovem u Prahy bude v ostatních dnech NAD vedena takto :

 • Os Tábor – Sudoměřice u Tábora a zpět
 • R Tábor – Olbramovice a zpět
Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Michal
Michal
2.7.2013 17:00

28. 6. jsem již z D3 viděl, že se staví násep z Chotovin směrem k D3. Foto bohužel udělat nemohu, protože na dálnici stavět nelze.

bugear
bugear
20.4.2013 19:29

Zajímavé, uvážíme-li, že SP nabude právní moci nejdříve 19.5. a do té doby není možné stavbu zahájit.