Modernizace železniční stanice Veselí nad Lužnicí se dotkne nejen trati IV.koridoru

V současné době době probíhají na několika místech trati č.220/221 Praha – České Budějovice rozsáhlé modernizační práce a to v úsecích Horusice – Veselí nad Lužnicí a Tábor – Sudoměřice u Tábora. Na dalších úsecích stavební práce započnou ještě letos. Jedná se o modernizaci Veselí nad Lužnicí – Soběslav (nedávno zahájenou) a optimalizaci Praha-Hostivař – Praha hl.n., která bude zahájena rekonstrukcí žst. Praha-Hostivař.

První zmiňovaný úsek je modernizován v rámci stavby „Modernizace traťového úseku Ševětín – Veselí nad Lužnicí, II.část, úsek Horusice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (včetně)“ a jeho součástí je tedy i samotná veselská stanice, ve které mimo jiné dojde k výměně zabezpečovacího zařízení. Tato výměna tak změní i systém zabezpečení v přiléhajících traťových úsecích nejen trati IV.koridoru, ale též tratí sousedních. A o tom je tento článek.

Trať č.225 Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod; traťový úsek Veselí nad Lužnicí – Doňov.

Stávající stav

Železniční stanice Doňov je v současné době zabezpečena v nedávné době částečně rekonstruovaným mechanickým staničním zabezpečovacím zařízením (SZZ) se světelnými návěstidly a na obou zhlavích výhybkami s elektromotorickými přestavníky, vybavené počítači náprav. Vnitřní výstroj SZZ je umístěna v releovém domku v blízkosti ústředního stavědla.

V obvodu stanice se nachází rovněž rekonstruovaný úrovňový přejezd silnice I.třídy, nově zabezpečený světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ) se závorami.

Přilehlé traťové oddíly jsou zabezpečeny releovým poloautomatickým blokem (RPB).

Stav po modernizaci

Nově bude mezi Veselím nad Lužnicí a Doňovem zřízeno traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 3.kategorie typu automatické hradlo (AH) s počítači náprav, umístěnými u vjezdových návěstidel obou stanic, zjišťujících volnost traťového úseku. V minulosti rekonstrukcí prošlá stanice Doňov zcela bezproblémově umožňuje zapojení AH (kabelově náhradou za RPB). Rekonstrukcí projde kolejová deska v dopravní kanceláři (demontáž ovládacích a indikačních prvků RPB, montáž týchž prvků AH). Jelikož se v kilometrických polohách 2,218 a 3,253 dotčeného traťového úseku nacházejí dva železniční úrovňové přejezdy, bude do kolejové desky rovněž umístěna indikace pohotovostního a bezanulačního stavu těchto přejezdů (ve Veselí do JOP, kde bude kompletní ovládaní včetně desky nouzové obsluhy). Přejezdy byly v nedávné době již rovněž rekonstruovány (elektronické s počítači náprav), takže bude doplněna pouze patřičná diagnostika.

Trať  č.226 České Velenice – Veselí nad Lužnicí; traťový úsek Lomnice nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí.

Stávající stav

V traťovém úseku je v současné době TZZ 2.kategorie typu hradlový poloautomatický blok (HPB) s hradlem (Hr.)Vlkov a závorářským stanovištěm (Zv) Frahelž, z nichž je ovládáno 5 železničních úrovňových přejezdů zabezpečených mechanickými zabezpečovacími zařízeními. Přejezdy jsou v kilometrických polohách 45,693 (nové označení LV1) / 46,428 (LV2) / 48,736 (LV3) / 50,060 (LV4) a 50,560 (LV5).

Samotná stanice Lomnice nad Lužnicí je vybavena klasickým elektromechanickým zabezpečovacím zařízením (řídící přístroj RANK a dvě závislá stavědla vz.5007) se světelnými návěstidly a ústředně stavěnými výhybkami.

Stav po modernizaci

Nově bude mezi Lomnicí nad Lužnicí a Veselím nad Lužnicí zřízeno traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 3.kategorie typu automatické hradlo (AH) s počítači náprav, zjišťujících volnost traťového úseku.

Všechny výše zmíněné přejezdy budou rovněž modernizovány a nově zabezpečeny světelným PZZ bez závor (LV1, LV3) a se závorami (LV2, LV4, LV5), které umožní vypnout zvukovou signalizaci okamžitě po sklopení břeven (přejezdy se nacházejí v obcích). Výstroj přejezdů bude umístěna ve zděných domcích (LV1, LV3, LV5), v nové stavědlové ústředně (LV2 Frahelž) a v rekonstruovaném releovém domku (LV4 Vlkov).

Po modernizaci úseku budou obě pracoviště obsluhy (Hr.Vlkov a Zv Frahelž) zrušena.

V Lomnici nad Lužnicí souběžně proběhnou úpravy SZZ. V dopravní kanceláři na řídícím přístroji budou zrušeny vložky HPB, nad stávající kolejovou deskou s indikacemi přejezdů v úseku Třeboň – Lomnice nad Lužnicí bude umístěna další s ovládacími prvky a indikacemi AH, kolejových obvodů SK a 1TLV1. I zde bude indikace pohotovostního a bezanulačního stavu všech přejezdů (kompletní deska včetně desky nouzových obsluh bude rovněž umístěna na JOP ve Veselí).

U lomnického St.2 budou zřízeny úvazky AH světelných návěstidel veselského zhlaví, které se umístí do stávajícího či dalšího releového domku.

V celé délce traťového úseku bude však nutné zřídit novou kabelovou trasu, neboť dosavadní spojovací vedení bylo zničeno povodní v roce 2002. To bylo následně nahrazeno provizoriem, položeným u paty kolejnice. S tímto pak bude položen bezpečnostní závislostní kabel, vedený přes všechny releové domky, kabely snímačů počítačů náprav, návěstidel, napájecí kabely PZZ a sdělovací kabely.

Zdroj: SŽDC

Upozorni mě
Upozornit na
guest
2 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
bugear
bugear
19.3.2014 23:32

Jen taková drobnost, úsek Horusice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (včetně) je 2. část, ne 1. (a práce na 1. snad letos taky začnou).

mirekk
Reakce na  bugear
20.3.2014 07:26

Díky za upozornění. Opravil jsem v textu.