Most přes řeku v Čerčanech II.

Již 17.března započne další velká stavba v rámci výstavby IV. železničního koridoru – ve dvou nepřetržitých výlukách dojde k celkové rekonstrukci žst. Čerčany. S tím souvisí i výstavba nového mostu přes řeku Sázavu. Protože se dá očekávat velký zájem o průběh této velmi náročné stavby, vrátíme se ještě jednou ke staršímu článku a fotografiemi si připomeneme současný stav mostu.

První dlouhodobá výluka začne podle harmonogramu 17.3.2009. Bude při ní rekonstruováno kolejiště „liché kolejové skupiny“ a most přes řeku Sázavu v 1.koleji.

Protože článek o rekonstrukci mostu zde byl publikován již poměrně dávno, připomeneme si jeho obsah:

Pohled na kolejiště mostu ze západuV Čerčanech na pražském zhlaví trať překonává řeku Sázavu po železničním mostě s lávkou pro pěší. Konstrukce mostu je omezujícím prvkem pro zvýšení traťové rychlosti. Proto bylo rozhodnuto, že dojde k rekonstrukci mostu.

Nová konstrukce mostu o šesti polích je navržena jako ocelobetonová, spřažená. Pod každou kolejí budou samostatné nosné konstrukce, se dvěma hlavními nosníky. Celková délka mostu bude 182m, z toho délka přemostění bude 165m.

Konstrukce bude opatřena průběžným štěrkovým ložem, vedle lože bude prostor pro kabelová vedení.

Po obou stranách mostu bohužel přibudou protihlukové stěny s výškou 2,5m. Naštěstí výhled na řeku a okolí zůstane alespoň částečně zachován: do výšky 90cm bude plná a zbylá výška bude z hlukově odrazivé průhledné výplně. Barevně je navržen jako dvoubarevný v odstínech modré a šedomodré.

Rekonstrukce nebude nijak jednoduchá: dojde k ubourání horní části stávajících kamenných pilířů. Spodní stavba bude zesílena dvěma řadami mikropilot u pilířů a jednou řadou zemních kotev u opěr. Kamenná část pilířů a opěr bude sanována přetryskáním, hloubkovým spárováním a ochranným nátěrem.

Jeden pilíř je u ostrůvku, okolo pilíře bude obnoven kamenný zához z důvodu ochrany před vodním proudem a také se odstraní v jeho okolí bujná vegetace. U mlýna dojde k vybudování nového železobetonového šikmého křídla.

Lávka pro pěší je v současnosti v prvním a šestém poli (krajní pole) tvořena samostatnými ocelovými konstrukcemi, umístěnými vedle nosníků mostu. Ve středních polích je lávka umístěna na konzolách hlavních příhradových nosníků mostu. Povrch lávky je z dřevěných fošen.

Nová lávka bude provedena jako zcela samostatná konstrukce, spočívající na ocelových konzolách připevněnými k stávajícím kamenným pilířům železničního mostu. Ocelová konstrukce lávky je složena ze čtyř přímých polí, lomených v místě uložení na konzoly u pilířů. Nově budou vybudovány železobetonové opěry a přístupové rampy na koncích lávky. Šířka lávky mezi madly zábradlí na lávce i rampách bude 2m. Na lávce bude umožněch provoz chodců a cyklistů.

Lávka je navržena tak, aby byly dodrženy požadované výšky nad hladinou řeky a aby chodci a cyklisté nemuseli překonávat zbytečné výškové rozdíly a dostali se nejkratší cestou přes řeku.


V průběhu stavby se sem budeme vracet pro aktuální fotografie, věřím, že se najde i někdo, kdo by „fundovaně“ popsal průběh výstavby.

FOTOGALERIE


Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře