Nehody v minulosti

Obsah:

Ujetí vozu z Říčan a najetí na konec nákl.vlaku

Srážka vjíždějícího vlaku EOs 9113 s vlakem Os 9163 v železniční stanici Čerčany

Srážka vlaků mezi železničními stanicemi Čerčany – Týnec nad Sázavou

Fotografie z vykolejení rychlíku v Sudoměřicích u Tábora (2007)

Srážka vlaků mezi Čerčany a Senohraby v r.1981

Najetí na konec vlaku mezi P.Hostivař a P.Vršovice v r.1988


Ujetí vozu z Říčan a najetí na konec nákl.vlaku

Dne 4. února 1979 ve 4.42 najel v km 170,200 mezi žst Říčany a Praha-Uhříněves ložený vůz řady Zaz 58 11 942-9, který ujel ze žst Říčany z koleje č. 3, na konec vlaku Pn 68556. Vlak Pn 68556 stál u vjezdového návěstidla „L“ žst. Praha-Uhříněves.

Ve 4.12 hodin přijel do žst Říčany vlak Mn 86521 na kolej č. 3. Po průjezdu dvou vlaků po koleji č. 2 a 1 povolil výpravčí posun u manipulačního vlaku z koleje č. 3 ve 4.35 hodin.

Průvodčí manipulačního vlaku vyslechl tento hovor a pro uvolnění nástupiště, jak vypověděl, dal vlak povytáhnout směrem ke stavědlu č. 1. Pak vyvěsil poslední vůz řady Zaz, pořádací brzdu však neutáhl. Vůz, jak vypověděl, zajistil jednou zarážkou. Tvrdil, že pořádací brzda neúčinkovala. To bylo vyvráceno později při vyšetřování; brzda byla shledána v provozuschopném stavu. Rovněž použitá zarážka nebyla nalezena, ani nebyly zjištěny stopy po ní.

Vlakvedoucí, když zpozorovoal, že vyvěšený vůz se pohybuje směrem ku Praze, snažil se utahováním pořádací brzdy vůz zastavit, poté naskočil na vůz. Když však vůz zvyšoval rychlost, tak z něho seskočil. Výpravčí dal příkaz signalistovi stavědla č. 2, aby na oba kolejnicové pásy položil zarážky. Poté oběžníkem na traťovém telefonu zavolal další dva strážníky oddílu na hradlech Na Výšinách a Kolovraty-Rybník s tím, aby poslední z nich si připravil Schönovy saně. Vůz se však nepodařilo zastavit. Od km 3,950 směrem k Uhříněvsi je spád 10 %o.

Příčina a zavinění

Nezajištění vozu proti ujetí.
Zavinil průvodčí žst Praha-Vršovice tím, že posun a odstavení vozu na koleji č. 3 prováděl bez rozkazu vlakvedoucího, odstavený vůz nezajistil proti ujetí utažením pořádací brzdy, ani zarážkou. Porušil tím ustanovení předpisu D2 č. 3, 15, odst. 2, 97, 171, 172. Při tvrzení, že pořádací brzda neúčinkovala, neměl vůz vyvěsit; vyvěšením porušil ustanovení bodu 54 staničního řádu žst Říčany.

Následky

Škoda na vozech byla odhadnuta ve výši 639 tis. Kčs (kromě u vozu ř. Zaz). Tři vozy byly demolovány. Doprava byla přerušena od 4.45 do 8.45 hodin, jednokolejný provoz po první hlavní traťové koleji trval od 8.45 do 14.15 hodin. Zpožděno bylo 39 vlaků o více než 47 hodin.

nahoruSrážka vjíždějícího vlaku EOs 9113 s vlakem Os 9163 v železniční stanici Čerčany

Dne 3.září 1981 ve 4:12 hodin v železniční stanici Čerčany vjel vlak EOs 9113 na kolej č.3 obsazenou soupravou vlaku Os 9163, do které narazil.

Železniční stanice Čerčany leží na dvoukolejné trati Praha – Benešov u Prahy s odbočnými tratěmi na Vrané nad Vltavou a na Ledečko. Je vybavená elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením.

Souprava pro vlak Os 9163 byla v 1:24 hod. přestavena z koleje č.9 na kolej č.3, obsazenou soupravou pro vlak Os 9000, cestou stavědla číslo 2. Po odjezdu vlaku Os 9000 ve 3:28 hod. z koleje č.3 směrem na Vrané nad Vlt. oznámil výpravčí (hlavní služby) ve 3:30 hod. signalistům stavědel číslo 1 a 2, že kolej číslo 3 je volná, přestože zůstala obsazená. Signalista stavědla číslo 2 přitom neupozornil výpravčího na obsazení koleje soupravou pro vlak Os 9163, který odjíždí směrem do Benešova až ve 4:26 hod.

Ve 4:04 hod. projížděl železniční stanicí Čerčany po koleji číslo 2 vlak EPn 68524. V té době výpravčí plánoval uskutečnit přípravu vlakové cesty pro vlak EOs 9113 na kolej číslo 2. Když zjistil, že vlak EPn 68524 jede pomalu, změnil předcházející dispozici a nařídil přípravu vlakové cesty pro vlak Os 9113 na třetí a ze třetí koleje. Signalista stavědla číslo 2 příkaz výpravčího opakoval a znovu ho neupozornil na obsazení koleje soupravou vlaku Os 9163, přestože podle „Seznamu vlaků pro staniční zaměstnance“ měl vědět, že vlak Os 9163 odjíždí ve 4:26 hod. Oba signalisté obsluhou zabezpečovacího zařízení, uzavřením závěru výměn, potvrdili volnost koleje číslo 3 ve svých obvodech.

Výpravčí venkovní služby v té době byl poslán výpravčím (hlavní služby) zjistit, zda vlak EPn 66671 stojící v železniční stanici je řádně označen koncovými návěstmi. Z tohoto důvodu nemohl zjišťovat volnost vlakové cesty ve svém obvodu pro vlak EOS 9113.

Vlak EOs 9113 po pobytu 1 minuty před vjezdovým návěstidlem železniční stanice Čerčany vjížděl do stanice na návěst „Rychlost 40km/j, potom 40km/h“. Strojvedoucí zpozoroval soupravu vlaku Os 9163 na vzdálenost asi 40m, ihned použil rychlobrzdu, ale s vlakem se mu zastavit už nepodařilo. Vlak EOs 9113 narazil do soupravy vlaku Os 9113 rychlostí 30km/hod.

Příčina a zavinění

Příčinou velké nehody je nezjišťování volnosti vlakové cesty výpravčím.

Velkou nehodu zavinil výpravčí ze železniční stanice Čerčany tím, že po odjezdu vlaku Os 9000 z koleje číslo 3 oznámil oběma signalistům volnost této koleje, přestože zůstala obsazená soupravou vlaku Os 9163, dále nezjišťoval volnost koleje číslo 3 v obvodu výpravčího při přípravě vlakové cesty pro vlak EOs 9113, což měl provést za výpravčího vnější služby, kterého pověřil jiným úkolem, čímž porušil ustanovení předpisu ČSD D2 články 3, 15, 470 písmeno b, 481 písmeno a, 482, 493 a ustanovení Staničního řádu železniční stanice Čerčany bod 64 a 66.

Spoluvinen na vzniku velké nehody je signalista stavědla číslo 2 ze železniční stanice Čerčany tím, že věděl o obsazení koleje číslo 3 soupravou vlaku Os 9163, protože posun s ní byl uskutečněn v obvodu jeho stavědla. Výpravčího neupozornil na obsazení koleje číslo 3, když hlásil oběma signalistům její volnost a neučinil tak ani při přípravě vlakové cesty pre vlak EOs 9113, čímž porušil ustanovenia předpisu ČSD D2 články 2, 3, 15, 483 a ustanovení Staničního řádu železniční stanice body 64 a 66.

Následky

Při velké nehodě utrpěli ublížení na zdraví 2 cestující a jeden pracovník ČSD. Poškozena byla lokomotiva E 499.1008 a dva osobní vozy série Bai. Celková škoda činila asi 60 000 Kčs.

nahoruSrážka vlaků mezi železničními stanicemi Čerčany – Týnec nad Sázavou

Dne 28. září 1970 ve 4:54 hodin na jednokolejné trati v km 3,440 mezi železničnimi stanicemi Čerčany – Týnec nad Sázavou se srazil MSv 3680 s lokomotivním vlakem Lv 3603b. V době najetí jel vlak MSv 3680 rychlostí 55 km/hod. U vlaku Lv 3603 nebylo možné rychlost zjistit, neboť na rychloměrném proužku nebyl záznam. V době nehody byla mlha, viditelnost asi 20 m.

Následky nehody

Při nehodě byli usmrceni:

od vlaku MSv 3680 strojvedoucí a vlakvedoucí, od vlaku Lv 3603b pomocník strojvedoucího – mechanik. Strojvedoucí od vlaku Lv 3603 byl těžce zraněn, zranění při převozu do nemocnice podlehl. Motorový vůz vlaku MSv 3680 řady M 262,039 byl demolován v celé přední části, zbytková hodnota tohoto vozu je nulová. U lokomotivy vlaku Lv3603 řady T478.1012 byla demolována přední kabina, zlomený hlavní rám. Škoda se odhaduje na 500 tisíc Kčs.

Vlaková doprava mezi železničními stanicemi Čerčany – Týnec nad Sázavou byla přerušena po dobu 12 hodin. Odřeknuto bylo 14 vlaků.

Příčina nehody

Výprava vlaku Lv 3603 ze stanice Čerčany a vlaku MSv 3680 ze stanice Týnec nad Sázavou bez řádně provedené nabídky a přijetí.

ODKAZ
Kolaps české železnice

Vývoj dopravní situace před nehodou ve stanici Čerčany

Podle záznamu v dopravním deníku ve stanici Čerčany odjel lokomotivní vlak Lv 3603b ze stanice ve 4:50 hod. Jeho pravidelný odjezd podle grafikonu vlakové dopravy je ve 3:46 hod. Vlak Lv 3603b byl zpožděn v důsledku pozdního nástupu strojvedoucího. Výpravčí vnější služby bezprostředně před výpravou vlaku Lv 3603b zajišťoval vyřazení vadného vozu ze soupravy vlaku Os 2502 (závada na parním topení) a osobně řídil posun lokomotivy T 478.1012 z obvodu strojové stanice na třetí kolej ve stanici, ze které pak lokomotiva odjela jako Lv 3603b.

Vlak Lv 3603b vypravoval výpravčí vnitřní služby. V době, kdy výpravčí vnitřní služby vypravoval vlak Lv 3603b, nacházel se výpravčí vnější služby v dopravní kanceláři. Ve své výpovědi uvedl, že když výpravčí vnitřní služby vypravoval vlak Lv 3603b, podíval se do dopravního deníku, aby se informoval o vývoji dopravní situace na hlavní dvoukolejné trati Praha – Benešov u Prahy. Podle jeho výpovědi byl v dopravním deníku zapsán Lv 3603, ale záznam o vlaku MSv 3680 tam nebyl.

Ve stanici Týnec nad Sázavou

Ve stanici stál vlak Mn 8035, který přijel na kolej č. 7 ve 3:00 hod. Po skončeném posunu zdržoval se vlakvedoucí v dopravní kancelaři a zpracovával písemnou dokumentaci.

Ve 4:47 hod. přijel do stanice Čerčan vlak MOs 3681, který měl M262.039. Motorový vůz se měl vrátit zpět do stranice Čerčany jako MSv 3680. Po příjezdu  vlaku MOs 3661 do Týnce dávala výpravčí, jak uvádí ve své výpovědi, odhlášku za tímto vlakem výpravčímu vnitřní služby do stanice Čerčany a nabízela MSv 3680 slovy: „Týnec, vlak 3681 je v Týnci a přijměte vlak 3680 – podpis- z Týnce včas„. Podle její výpovědi, než ukončila uvedený hovor, vstoupil do hovoru výpravčí vnitřní služby v Čerčanech. Výpravčí v Týnci nemůže přesně říci co říkal, vypověděla, že slyšela slova „3680 – podpis- a můžeme jezdit„. Toto „odvětí“ považovala výpravčí v Týnci za přijetí vlaku MSv 3680, který pak vypravila.

Výpravčí vnitřní služby ve stanici Čerčany u výpovědi uvedl, že odhlášku za vlakem 3681 potvrdil slovy „rozuměl – podpis“ a hned nabízel vlak Lv 3603b slovy : „přijměte vlak 3603 blbec – podpis – “ a pak ještě dodal, že jede a položil sluchátko telefonu. Ihned nato  vypravil sám vlak Lv 3603b. Výpravčí doznal, že si je vědom toho, že lokomotivní vlak Lv 3603b ze stanice vypravil, aniž byl řádně přijat výpravčí ze stanice Týnec nad Sáz.

Vlak vedoucí od vlaku Mn 8035 ve výpovědi uvedl, že slyšel jak výpravčí dává odhlášku za vlakem MOs 3681 a nabízí vlak MSv 3680 zpět. Nemůže však potvrdit, jak byl tento hovor veden a jaká slova byla použita.

Vznik nehody umožnili:

a) výpravčí vnitřní služby ve stanici Čerčany tím, že hovorovou nekázní nevyčkal dokončení telefonické zprávy dávanou výpravčí v Týnci nad Sáz. a na řádné přijetí lokomotivního vlaku Lv 3603b, který vypravil, aniž byl tento přijat. Porušil ustanovení č. 3, 15, 397, 398, 404 DP.

b) výpravčí ve stanici Týnec nad Sáz. tím, že vypravila vlak MSv 3680 aniž byl tento výpravčím v Čerčanech řádně přijat. Porušila ustanovení č. 3, 15, 398, 404 DP.

Velká nehoda bude projednána soudně. Při vyšetřování bylo ve stanici Týnec nad Sáz. zjištěno, že výpravčí nevedla řádně dopravní deník, údaje v něm dopisovala dodatečně.

U výpravčího vnitřní služby v Čerčanech bylo kromě jiného zjištěno, že obdržel kolem 22:00 hod. dne 27. 9. 1970 telefonickou zprávu o náhlém onemocnění své matky. Nato objednal pohotovostní lékařskou službu a před půlnocí odjel na motocyklu podívat se domů, aby se o zdravotním stavu matky přesvědčil. Místo bydliště je od Čerčan vzdáleno 3 – 4 km. Po dobu jeho nepřítomnosti ve stanici vykonával službu výpravčí vnější služby.  Výpravčí vnitřní služby uvádí, že zdravotní stav jeho matky na něho působil nepříznivě po celý zbytek směny. Uvedl, že na vlak MSv 3680 zapomněl a proto také nečekal na řádné přijetí vlaku Lv 3603b.


Varovným případem  je hrubá dopravní závada, ke které došlo dne 7. října 1970 opět v železniční stanici Týnec nad Sázavou. Bylo to několik dnů po vážné nehodě – srážce vlaků, ke které došlo dne 28. září 1970 mezi touto stanicí a stanicí Čerčany.

Ve 3:44 hod. přijel na první kolej vlak MOs 3675, motorový vůz se vrací jako MSv 3670 do Čerčan. Výpravčí v Týnci dala za vlakem MOs 3675 do žst. Čerčany odhlášku a nabídla vlak Os 3601 do Krhanic. Po přijetí vlaku Os 3601 a postavení vlakkové cesty ze sedmé koleje uvolníla návěstní hradlo odjezdového návěstidla pro odjezd vlaku Os 3601 do Krhanic z koleje č. 7 a současně i návěstní hradlo odjezdového návěstidla pro odjezd MSv 3670 z koleje č. 1 do Čerčan. Učinila tak přesto, že vlak MSv 3670 výpravčímu v žst. Čerčany nenabídla a tento vlak nebyl přijat. Strojvedoucí VSv 3670 se tázal výpravčí, z jakého důvodu je odjezdové návěstidlo do Čerčan na „Volno“ když má z Čerčan přijet Lv 3603b. Výpravčí se vrátila do  dopravní kanceláře, nabídla výpravčímu v žst. Čerčany vlak MSv 3670. Ten vlak nepřijal a nabídl vlak Lv 3606b.

Výpravčí tento vlak přijala, vyšla k vlaku MSv 3670 a přikázala strojvedoucímu, aby vyjel na most, za izolovanou kolejnici a po zrušení vlakové cesty zajel na třetí kolej. Tento příkaz strojvedoucí splnil. Lokomotivní vlak Lv 3603b přijel do žst. Týnec nad sáz. na první kolej ve 4:10 hod. Po nabídce a přijetí odjel vlak MSv 3670 ze třetí koleje ve 4:12 hod., ačkoliv v dopravním deníku je uvedena kolej č. 1. Při vyšetřování této hrubé dopravní závady byla zjištěna řada nedostatků ve vedení dopravní dokumentace výpravčí. Např. vlak Os 3608 jel mimořádně na obsazenou kolej, v dopravním deníku je uvedena kolej č. 3, zatímco na stavědle v D 3 337 je uvedena kolej č. 1.

Tyto závady nebyly náčelníkem stanice zjišťovány, ani je neprojednal.

nahoruSrážka vlaků mezi Čerčany a Senohraby v r.1981

Dne 3.září 1981 v 1:33 hod došlo v km 149,015 mezi železničními stanicemi Čerčany a Senohraby ke srážce vlaku EOs 8212 s vlakem EPn 68550, který byl zadržen u vjezdového návěstidla v železniční stanici Senohraby.

V době nehody bylo vypnuto z činnosti traťové zabezpeč. zařízení mezi uvedenými stanicemi a hradlo Čtyřkoly dělící uvedený úsek na dva traťové oddíly bylo v činnosti jako hláska. Tento stav trval přes to, že výluková činnost, která si vyžádala vypnutí zab.zařízení již skončila a že obnovení činnosti traťového zab.zařízení vyžadoval formou urgence i náčelník žel.stanice.

Vlak EPn 68550 vedený s postrkem byl zadržen u vjezdového návěstidla žel. stanice Senohraby bezdůvodně. V době, kdy se blížil k této stanici, byl další traťový oddíl již několik minut předchozím vlakem uvolněn.

Zadržení vlaku EPn 68550 výpravčí žst. Senohraby strážníku oddílu Hl.Čtyřkoly neohlásil.

Podle rozboru rychloměrného proužku vlakové lokomotivy vlaku EPn 68550 došlo k zastavení tohoto vlaku u vjezdového návěstidla žst.Senohraby v 1:18 hod.

V 1:25 hod byl uskutečněn ze stanice Čerčany odjezd vlaku EOs 8212. Tento vlak podle rozboru rychloměrného proužku jeho vlakové lokomotivy zastavil na dobu 1 minuty u oddílového návěstidla hlásky Čtyřkoly. (Pozn. red.:v roce 1981 ještě nebyla zřízena zast.Čtyřkoly)

K zastavení došlo proto, že hláskař v době jeho příjezdu ke hlásce neměl ještě odhlášku za předchozím vlakem EPn 68550. Volal proto po hláskovém telefonním spojení výpravčího v Senohrabech, který se nejprve na volání neohlásil a když se po chvíli ozval, dotazoval se ho „zda již v Senohrabech náklad projel“ s tím, že vlak EOs 8212 již u něho stojí. Výpravčí stanice Senohraby na jeho dotaz reagoval slovy „náklad projel.“

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

Na základě této informace hláskař hradla Čtyřkoly zapsal do záznamníku D 3 338 za vlakem 68550 došlou odhlášku a vzápětí dovolil postavením oddílového návěstidla jízdu vlaku 8212.

Když si výpravčí v Senohrabech uvědomil, že dotaz hláskaře se týkal vlaku 68550 a ne vlaku 86502, který jel ještě před tímto vlakem a v inkriminované době již uvolnil dva následující traťové oddíly v úseku Senohraby – Strančice, volal hláskaře hradla Čtyřkoly a informoval ho o tom, že vlak 68550 ještě stojí u vjezdového návěstidla jeho stanice a že pro něj bude stavět vlakovou cestu.

Hláskař hradla Čtyřkoly jej však informoval o tom, že již vlak EOs 8212 jeho stanoviště minul a tedy jede do obsazeného oddílu.

V nepřehledném úseku trati došlo pak proto k najetí vlaku EOs 8212 na postrkovou lokomotivu vlaku 68550 a to rychlostí 77 km/hod.

Při srážce došlo ke zranění 4 pracovníků ČSD ve službě a 2 cestujících. Vykolejilo a bylo poškozeno 5 vozů. Vlaková lokomotiva vlaku EOs 8212 a postrková lokomotiva vlaku 68550 vykolejily a byly poškozeny tak, že jsou navrženy na zrušení.

Došlo jak k poškození železničního svršku, tak i trolejového vedení a k poškození přepravovaného zboží. Předběžně stanovená škoda činí 2,362.000,-Kčs.

Nehoda měla za následek přerušení provozu v obou traťových kolejích a vyžádala si zpoždění 133 vlaků ve výši 39.030 minut a náhradní dopravu cestujících v uvedeném úseku.

Nehodu zavinili:

  • výpravčí žst. Senohraby, který řádně nesledoval chod vlaků, zavinil bezdůvodné zadržení vlaku 68550 u vjezdového návěstidla, nezařídil jeho krytí zadní dopravnou ve smyslu DP č.648 a na nepředpisový dotaz po odhlášce za tímto vlakem nesprávně odpověděl, aniž by uvedl číslo vlaku o kterém informaci podával. Spokojil se s nesprávným potvrzením zprávy, kterou dal místo předepsané odhlášky.Dále se provinil tím, že porušil ustanovení DP č.21 jak prokázala zkouška a jeho doznání vypil před nástupem alužby alkoholický nápoj (vícestupňové pivo).
  • strážník oddílu Hl.Čtyřkoly tím, že v předpisem stanovené době neurgoval předepsaným způsobem odhlášku za vlakem 68550 od výpravčího žst.Senohraby a nesprávnou informaci výpravčího považoval za odhlášku i když její formulace neodpovídala ustanovení DP a přesto povolil jízdu následného vlaku.

Oba viníci budou postaveni před soud.

nahoruNajetí na konec vlaku mezi P.Hostivař a P.Vršovice v r.1988

K nehodové události kategorie A-1 došlo dne 31.3.1988 v 5:22 hod v druhé traťové koleji mezi železničními stanicemi Praha Hostivař  – Praha Vršovice osob. nádraží, kde EMOs 9114 najel na konec vlaku EPn 68522, který zastavil čelem u stanoviště odbočky Praha Záběhlice. Při této srážce byly 2 osoby usmrceny, 5 osob těžce zraněno a 10 osob bylo zraněno lehce.
Došlo k celkové hmotné škodě cca 1 mil Kčs. Vlaková doprava byla přerušena do 23:05 hod a jednokolejný provoz po první traťové koleji trval do 1:20 hod dne 1.4.1988.
situační náčrtekŽst Praha Hostivař je vybavena elektromechanickým zab.zařízením. Dvoukolejná trať P.Hostivař – P.Vršovice os.n. je vybavena poloautomatickým blokem pro zabezpečení jízd následných vlaků. Jízdy vlaků na jednokolejné trati P.Hostivař – P.Malešice jsou zabezpečovány telefonickým dorozumíváním t.j. nabídkou, přijetím a odhláškou.
Dne 29.3.1988 začaly v žst P.Hostivař výlukové práce podle ROV 81 a RVZZ 2013/88. Stavědlový přístroj na St 1 byl nahrazen přechodným zab.zařízením, řídící přístroj byl vypnut kompletně, včetně poloautomatického bloku v trati P.Hostivař – P.Vršovice. Dále byla zrušena závislost mezi řídícím přístrojem a stavědlovým přístrojem na St 2. Jízdy vlaků v trati P.Hostivař – P.Vršovice byly po dobu vypnutí zabezpečovány tel. dorozumíváním t.j. tel. odhláškami. Protože stavědlový přístroj na St 2 přestal být závislý na řídícím přístroji, bylo nařízeno signalistům na St 2 přezkušovat správnou polohu výhybek ve vlakové cestě přeložením příslušného kolejového závěrníku a volnost vlakové cesty a její správné postavení hlásit telefonicky. V 5:07 hod zastavil vlak Lv 76185 od žst P.Malešice na koleji č.6 v žst P.Hostivař. Vlak EPn 68522 odjel ze žst P.Uhříněves ve 4:54 hod a zastavil u vjezdového návěstidla P.Hostivař v 5:04 hod. Když vlak Lv 76185 dojel do stanice, dala výpravčí žst P.Hostivař za tímto vlakem odhlášku a po té nabídla vlak EPn 68522 s předvídaným odjezdem do žst P.Malešice v 5:11 hod. Když výpravčí žst P.Malešice vlak EPn 68522 přijal, výpravčí žst P.Hostivař provedla přípravu vlakové cesty pro uvedený vlak na druhou a ze druhé koleje, slovy „Vlak 68522 na druhou a ze druhé koleje do Malešic„. Vydání tohoto příkazu bylo svědecky potvrzeno signalistou St 1 a výpravčím vnější služby, který byl v té době přítomen v dopravní kanceláři. Sgnalista St 1 ohlásil telefonicky volnost a správné postavení vlakové cesty pro vjezd vlaku EPn 68522. Před tímto hlášením podepsal volnost druhé koleje výpravčí vnější služby.
Problematické se stalo hlášení signalisty St 2. Výpravčí potvrzuje, že jí bylo hlášeno „Pro vlak 68522 ze druhé koleje do Malešic postaveno, volno„. Naopak signalista tvrdí, že hlášení tohoto znění nebylo provedeno, že příkaz k postavení vlakové cesty zněl „ze druhé koleje do Vršovic“ a že tento úkol splnil. Hlášení volnosti a správného postavení vlakové cesty pak provedl slovem „Ano„, jako odpověď na dotaz „máš již postaveno?“ Tento rozhovor však nebyl svědecky potvrzen.
Výpravčí nařídila signalistovi St 1 postavit vjezdové návěstidlo do polohy dovolující jízdu a signalistovi na St 2 nařídila dovolit odjezd vlaku EPn 68522 ruční přivolávací návěstí. Když vlak projel stanicí a opustil odjezdové zhlaví, ohlásil signalista na St 2 tuto skutečnost výpravčí.
Z popsaného děje jze jednoznačně určit, že došlo k osudné chybě. Vlak EPn 68522 neodjel do žst P.Malešice, ale do žst P.Vršovice os.n. Po hlášení signalisty St 2  provedla výpravčí okamžitě přípravu vlakové cesty pro jízdu vlaku EMOs 9114 po druhé koleji, jelikož vlak se již blížil ke stanici. Po postavení vlakové cesty vjel vlak do stanice a po pobytu odjel vlak EMOs 9114 na rozkaz „V“, kterým byl strojvedoucí zpraven o jízdě kolem neobsluhovaného odjezdového návěstidla, do žst P.Vršovice os.n.
Přestože byla učiněna opatření jak výpravčí, tak i strážníkem oddílu z odbočky Záběhlice k zastavení vlaku, nepodařilo se již EMOs 9114 zastavit a došlo k jeho najetí na konec vlaku EPn 68522 rychlostí 70 km/hod.
Vyvstává zde otázka, proč strojvedoucí vlaku EPn 68522 zastavil až na odbočce Záběhlice, proč nereagoval okamžitě a nezastavil vlak v době, když zjistil, že odjíždí na jinou traťovou kolej. I v jednání strojvedoucího lze spatřovat díl spoluviny.
Příčinou nehodové události byl odjezd vlaku EPn 68522 na nesprávnou kolej.
Velkou nehodu zavinil signalista St 2 (jméno), žst Praha Hostivař tím, že nesplnil rozkaz výpravčí a postavil vlakovou cestu pro odjíždějící vlak na jinou traťovou kolej.
Velkou nehodu spoluzavinil strojvedoucí (jméno) LD Č.Třebová tím, že ihned vlak nezastavil, když zjistil, že jede na jinou traťovou kolej, než určuje sešitový jízdní řád.

nahoruUpozorni mě
Upozornit na
guest
3 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Miroslav Zikmund
Miroslav Zikmund
16.8.2021 21:13

Velkou nehodu nespoluzavinil strojvedoucí LD Česká Třebová.
Obžaloby podané obvodním prokurátorem Praha 2 byl v roce 1992 ZPROŠTĚN neboť podle pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze neporušil ustanovení tehdy platných předpisů ČSD D1, D2

Jan Pešula
31.5.2015 16:58

Zdravím a posílám ještě jednu „skoro nehodu“ z trati 221, naštěstí s dobrým koncem, ale tak kuriózní, že podle mne stojí za připomenutí. Stalo se to 18. května 1903. Autor článku je neznámý, tudíž by to mělo být volné ke kopírování (jako anonymní dílo starší 70 let):

Pro dvě krásné oči. (Před okresním soudem na Král. Vinohradech.)

Ta tam už jest doba idealismu a romantiky. Jindy, když vlezl rytíř pro spadlou rukavičku svého fraucimora do lví klece, zapsali to brkovým pérem na pergamen a neskrblili chválou a uznáním. Ale dnes? Taky se to zapíše, a
třeba i brkovým pérem, ale do akt trestního soudu, jako se to přihodilo truhlářskému pomocníku Karlu J. a jeho kamarádovi Josefu Ž. z Michle. A jak z následujícího svitne, provedli přece kousek, k němuž se čin rytíře s rukavicí nedá ani přirovnat. Na svátek sv. Jana Nepomuckého šli z výletu ze Záběhlic a pod Bohdalcem zatarasila jim další cestu železniční závora, kterou jim hlídač Antonín Strejček spustil zrovna před nosem. Měl za chvíli jeti kolem osobní vlak č. 222, jehož obrysy a bílý kouř bylo již v dáli viděti. „Jejej, to by byla legrace, kdyby někdo ten vlak zastavil“, vykřikla ze zástupu výletníků jedna michelská kráska, pro jejíž pohled by Karel J. skočil třeba do vody i kdyby třeba nebyl tak trochu „na měkko“ jako v osudný den… „Vaše přání jest mi rozkazem“, zadeklamoval s pathosem mládenec a vzkřikl na kamaráda: „Pepíku, polez!“ A Pepík poslechl. Podlezli závoru, J. si sedl do prostřed kolejí a Ž. se mu posadil na ramena. Pak začali mávati holemi a očekávali přijíždějící vlak s výhružnými válečnými pokřiky: „Jen pojď, obludo, my tě probodneme!“ K nerovnému boji s vlakem však nedošlo. Strojvůdce p.Gerhart Krabec zpozoroval včas na trati živoucí překážku a vlak zastavil. V témže okamžiku pak přiběhl hlídačův syn, klerý oba mladíky předvedl na komisařství k vůli zjištění jmen. Věc pak byla vyšetřována u trestního soudu, ale vyšetřování pro zločin bylo zastaveno a spisy postoupeny okresnímu soudu pro stihání obou statečných hrdinů pro přestupek § 431 tr. z. Z bryndy vytáhl žalované strojvůdce p. Krabec, který jako svědek udal, že nehrozilo žádného nebezpečí, protože je viděl již z dálky a při stoupající trati mohl snadno vakuovou brzdou lokomotivu zaraziti. Na základě toho soudce adjunkt pan dr. šl. Kopřiva oba obžalované osvobodil, ale postoupil spisy hejtmanství, aby mladíky potrestalo pro přestupek proti železničnímu řádu.

Zdroj: Národní politika, 24. 7. 1903, roč. 21, č. 200, str. 2-3, online: http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:ae5e64b0-ce8b-11dc-93f7-000d606f5dc6

Jan Pešula
28.1.2012 23:06

Posílám další popis nehody, opsaný z Poučného listu 8/1979 str. 21-22 (připadá mi lepší to zkopírovat sem, než posílat mailem)


Příspěvek přidán do článku (Říčany 1979)
Autorovi děkuji
(Mirekk)