Oprava hlubočepských viaduktů dokončena

Hlubočepské viadukty po dokončení rozsáhlých oprav (foto: Metrostav a.s.)

Stavbaři ukončili práce na rekonstrukci dvou památkově chráněných železničních mostů v pražských Hlubočepích. Při rekonstrukci, která probíhala od září roku 2018 ve dvou etapách byla mj. provedena sanace pilířů, zpevnění kleneb, provedena nová hydroizolace a položen nový železniční svršek.

První a náročnější etapa zahrnovala mj. snesení starého kolejového svršku včetně ocelové nosné konstrukce a provedení nezbytných úprav pro dostatečné odvodnění trati včetně kamenné i ocelové konstrukce zábradlí viaduktů. „Starý systém odvodnění se ukázal jako nefunkční, a proto docházelo k sycení klenbového a poprsního zdiva vodou, dále pak k průsakům a degradaci klenbového zdiva,“ vysvětlil stavbyvedoucí Roman Šimáček. „Základem nové hydroizolace jsou asfaltové natavované pásy a nerezový systém odvodnění, který je protažený skrze původní kamenné chrliče,“ dodal.

Pod dohledem památkářů

U viaduktu nad Hlubočepskou ulicí a železniční tratí, která vede v údolím podél Dalejského potoka, bylo navíc nutné kompletně vyměnit ocelovou nosnou konstrukci mezi čtvrtým a pátým pilířem. „Tam jsme museli nejprve vybudovat nový úložný práh spřažený se stávajícím kamenným zdivem,“ připomněl stavbyvedoucí. Rekonstrukce tohoto jihovýchodního viaduktu si vyžádala značnou improvizaci.

Čtěte také  Historické výpravní budovy v Majdaleně a Záhoří prošly opravou. Další se opravují

Památkáři zde požadovali dokonalou repliku starého ocelového zábradlí usazeného do sloupků a podepřeného kamennou římsou. Práce první etapy, během nichž byl na jednokolejné trati vedoucí z Prahy-Smíchova do Hostivic přerušen provoz, byly ukončeny v prosinci minulého roku. Ještě před Vánocemi proběhla zatěžovací zkouška, která potvrdila správné chování konstrukce, a 19. prosince byl na trati obnoven provoz vlaků.

Druhá etapa se zaměřila na kompletní sanaci spodní stavby obou viaduktů, pilířů i mostních oblouků. Metrostav s ní začal až na jaře, z důvodu vhodných klimatických podmínek k provádění sanačních prací. Nosnou konstrukci mostů zde tvoří kamenné nebo kombinované cihlovo-kamenné půlkruhové klenby. Také tyto práce probíhaly pod přísným dohledem památkářů – oba viadukty, postavené v letech 1870 až 1872 jako součást jedné z větví Buštěhradské dráhy, jsou kulturní technickou památkou.

Hlubočepské viadukty po rekonstrukci

Zdroj:

  • Čtrnáctideník Metrostav č.16/2019
  • FB Metrostav (foto)

2 komentáře

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*