Optimalizace Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice, stav 1.11.2014

Práce na zbývajících objektech finišují. Blíží se dokončení druhého nástupiště v Podbabě, probíhá pokládka sudé skupiny v Bubenči.

Mapa s aktuálním stavem:

BuHo-mapka-situace-v6a

 

Most Podbabská:

Zbývá položit svršek v 2.TK (proběhne současně s pokládkou podél druhého nástupiště).

 

Zastávka Praha Podbaba:

Provizorní provoz zachován (v provozu jen část 1. nástupiště, přístupový chodník jen od ul. Jednořadá). Podchod je již téměř celý zasypán i pod 2.TK, pokračuje výstavba druhého nástupiště, dokončuje se betonáž opěrné stěny za nástupištěm (zbývá jen kus nejblíže mostu Podbabská), na již vybetonované části je prováděna hydroizolace.

 

Roztocké zhlaví žst. Praha Bubeneč:

Rozvětvení 1.TK do liché skupiny je plně funkční, zbývá položit výhybku v sudé skupině.

 

Staniční koleje od roztockého zhlaví po most Mlýnská:

Lichá skupina (1.SK, 3.SK, kusá 3a) je provozována v celé délce od zastávky Podbaba až po holešovické zhlaví žst. Praha Bubeneč. Probíhá pokládka sudé skupiny, rošt 2.SK je již položený v celé délce od mostu Mlýnská až po roztovké zhlaví. Pro pokládku 4.SK je zatím pouze připraven krátký úsek, kde jsou rozmístěny pražce, nicméně štěrkové lože je i zde připraveno v celé délce.

 

Most Mlýnská:

Část mostu pod lichou skupinou připravena k zasypání.

 

Žst. Praha Bubeneč:

Provozována je lichá skupina. Probíhá pokládka sudé skupiny mezi mostem Mlýnská a holešovickým zhlavím.

 

Holešovické zhlaví žst. Praha Bubeneč:

V liché skupině je zhlaví provozováno v konečné podobě, spojení 1.SK a 3.SK do 1.TK ve Stromovce se nachází v oblouku těsně před mostem Stromovka 2. V sudé skupině zatím není položena výhybka, bude patrně položena současně s navazujícím úsekem (viz dále).

 

Most Stromovka 2:

Pod 1.TK byla dokončena vrchní stavba, je připravena k zásypu a pokládce svršku. Sanace povrchů byla zahájena snášením původního torkretu.

 

Spojky Stromovka:

Zbývá položit výhybku č. 4 spojek, který umožňuje jízdu z obou traťových kolejí ve Stromovce do sudé skupiny žst. Praha-Bubeneč. Tato výhybka bude položena po zasypání mostu Stromovka 2 společně s návazným úsekem přes most až k rozjezdové výhybce sudé skupiny na holešovickém zhlaví žst. Praha-Bubeneč.

 

Úsek Stromovkou:

Provoz je dvoukolejný s využitím nových spojek Stromovka.

 

Podchod Stromovka (most Stromovka 1):

Původní torkret je snesený, neprobíhají žádné práce.

Následuje fotogalerie ze dne 1.11.2014

Bu-Ho_2014-11-01

 

A malý bonus:

Bu-Ho_2014-11-01_ntm

 

Co zbývá?

Zastávce Praha-Podbaba chybí k dokončení prakticky jen položení nástupištních prefabrikátů, zásyp, pokládka dlažby a dokončovací práce zejména na površích podchodu, ramp a schodišť.

Dokončení sudé skupiny v Bubenči je otázkou spíše týdnů, zbývá zasypat most Mlýnská. Z druhé strany se stavba přiblíží zasypáním mostu Stromovka 2 a pokládkou výhybky č. 4 spojek, úseku přes most a rozjezdové výhybky sudé skupiny na holešovickém zhlaví. Tím bude stavba kolejově dokončena (pochopitelně zbývají „drobnosti“ jako zabezpečovací zařízení). Dokončení tedy bude záviset zejména na druhém nástupišti v Podbabě a jako poslední činnost patrně zůstane nástřik nového torkretu na oba mosty ve Stromovce (je otázkou, zda je to reálné z hlediska klimatických podmínek nebo mosty zůstanou odhalené až do jara 2015).

 

 

Zdroj: Vlastní pozorování.

2 komentáře

  1. Jen k obrázku se schémátkem trati: je TO návěstidlo, takže jsou to TA návěstidla. Tzn.: vjezdovÁ, odjezdovÁ a cestovÁ návěstidla. Díky 🙂

    • Dobrý den, děkuji za podnět. Zcela korektní varianta „vjezdové(á) návěstidlo(a)“ se mi zdála již příliš přezávorkovaná 🙂
      .
      Provedl jsem tedy úpravu mapky a odstranil množné číslo z legendu úplně. Zároveň jsem zakreslil v žst. Praha-Bubeneč reálné kolejiště místo maskování obdélníkem. Bude se to hodit, až bude postupně zprovozňována sudá skupina.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*