Optimalizace Praha Bubeneč – Praha Holešovice, stav 29.9.2014

Ve Stromovce již slouží obě traťové koleje. Stavební práce jsou tak soustředěny do úseku od zastávky Praha Podbaba po spojky Stromovka. V celém zbývajícím úseku byla snesena stará i provizorní 2.TK/SK. Blížíme se do finále.

Mapa s aktuálním stavem:

BuHo mapka-situace-v5

Zastávka Praha Podbaba:

Zastávka je v provozu, a to jednokolejně v rozsahu cca poloviny délky 1. nástupiště. Výstavba podchodu nabírá na tempu.

 

Roztocké zhlaví žst. Praha Bubeneč:

Rozvětvení 1.TK do liché skupiny je plně funkční. Díky novým spojkám je tak z obou traťových kolejí od Roztok možný vjezd na 1.SK nebo 3.SK. Jednokolejný úsek se omezuje na délku zastávky Praha Podbaba (mezi spojkami a zhlavím).

 

Staniční koleje od roztockého zhlaví po most Mlýnská:

Lichá skupina (1.SK, 3.SK, kusá 3a) je provozována v celé délce od zastávky Podbaba až po holešovické zhlaví žst. Praha Bubeneč. Sudá skupina (tedy vlastně už jen 2.SK) byla snesena. V současnosti probíhá úprava zemní pláně.

 

Most Mlýnská:

Část mostu pod lichou skupinou je stavebně dokončena, probíhá výstavba mostu pod sudou skupinou.

 

Žst. Praha Bubeneč:

Sudá skupina (tedy 2.SK v provizorní stopě) byla snesena a směrem k holešovickému zhlaví probíhá hutnění konstrukční vrstvy.

 

Holešovické zhlaví žst. Praha Bubeneč:

V liché skupině je zhlaví provozováno v konečné podobě, spojení 1.SK a 3.SK do 1.TK ve Stromovce se nachází v oblouku těsně před mostem Stromovka 2. Pro sudou skupinu je již připraveno štěrkové lože. Obkladní zeď zářezu bývalé vlečky do papírny je prodlužována směrem k mostu Stromovka 2.

 

Most Stromovka 2:

Pod 1.TK byla dokončena horní stavba, pod 2.TK je nyní obnažena klenba mostu. Rekonstrukce spodní stavby je v plném proudu, po snesení torktetu je nanášen nový a to i nadále bez trvalého uzavření provozu pod mostem (palec nahoru).

 

Spojky Stromovka:

V 1.TK jsou vloženy obě výhybky spojek, v 2.TK zatím jen ta umožňující ve směru od Stromovky přejezd vlevo na 1.SK Bubenče (s ohledem na stav mostu Stromovka 2 a absenci sudé skupiny v Bubenči by to jinak ani nedávalo smysl). Na spojkách se tak jednokolejný úsek za holešovickým zhlavím dělí opět na dvě koleje Stromovkou. I zde je tedy jednokolejný úsek již velmi krátký.

 

Úsek Stromovkou:

V 2.TK je položen definitivní svršek místo provizorního v úseku od spojek k vjezdovým návěstidlům od Stromovky. Stromovkou se tak jezdí dvoukolejně již definitivně.

 

Podchod Stromovka (most Stromovka 1):

Horní stavba je dokončena v obou kolejích. Probíhá sanace povrchů podchodu, torkret je odbourán, na stropě první náznak nánosu nového. Průchod podchodem je zachován.

 

Následuje fotogalerie ze dne 28.9.2014

Bu-Ho_2014-09-29

 

Zdroj: Vlastní pozorování.

1 komentář

 1. Miniaktualizace v poločase mezi články:
  .
  Zastávka Praha-Podbaba: Druhá část podchodu (pod 2.TK) je v hrubé stavbě dokončená. Probíhá betonování schodiště, rampy a konstrukce druhého nástupiště.
  .
  Kolejiště žst. Praha-Bubeneč: Od zastávky je v pláni sudé skupiny budováno odvodnění, za mostem Mlýnská nezměněný stav (konstrukční vrstva, v holešovickém zhlaví štěrkové lože).
  .
  Most Mlýnská: Konstrukce poloviny mostu pod sudou skupinou prakticky dokončená, zbývá hydroizolace a zasypat.
  .
  Most Stromovka 2: Probíhá betonáž desky nad původními oblouky mostu (betonuje se pilně, přistiženi v noci).
  .
  Spojky Stromovka: Žádná změna oproti článku.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*