Optimalizace Praha Bubeneč – Praha Holešovice, stav 4.6.2014

Stavba vstupuje do další etapy, v celém úseku od roztockých vjezdů po odb. Stromovka je postupně snášena1.TK / lichá skupina, byla zahájena výstavba zastávky Praha Podbaba a na řadě je oprava zbývajících mostních objektů. Podívejme se tedy na aktuální stav a na to, co nás v nejbližší době čeká.

 

Pro orientaci opět přikládám mapu, třetí verzi 🙂

Vjezd od Roztok, vysunuté spojky Podbaba:

Spojky jsou vloženy, chybí jen druhá výhybka v 1.SK (sjezdová od 1.TK a 2.TK do 1.SK), kterou zatím vzhledem ke snesení 1.SK nemá smysl pokládat. Nové spojky tedy nahradily DKS Podbaba a v současnosti slouží k rozvětvení jednokolejného provozu stavbou do dvojkolejného navazujícího traťového úseku Praha Bubeneč – Kralupy nad Vltavou. Příslušná vjezdová návěstidla byla předsunuta.

Jak již bylo zmíněno, 1.SK je počínaje spojkami snesena v celé délce žst. Praha Bubeneč.

 

Most Podbabská:

Instalace průhledných PHS je dokončená podél 2.SK (až na jedno pole, kde zbývá ubourat patku bývalého stožáru TV).

 

Bývalá DKS Podbaba / Zastávka Praha Podbaba:

V prostoru dnes již bývalé DKS Podbaba zůstala jen 2.SK s příslušnou dvojicí výhybek. 1.SK je snesena včetně výhybek a v její stopě je již hlouben výkop pro budoucí podchod na nástupiště zastávky Praha Podbaba.

V těchto místech lze očekávat těžiště stavebních prací, do konce roku by měla být zastávka dokončena.

 

Most Mlýnská:

V nejbližší době by měla být zahájena náročná rekonstrukce mostu, spočívající v demolici horní stavby a její náhradě železobetonovou deskovou konstrukcí ze zabetonovanými ocelovými nosníky. Spodní stavba bude sanována a použita. Vzhledem ke značnému směrovému posunu všech čtyř kolejí (cca 1,7 m jihozápadním směrem) bude deska směrem k 3.SK vykonzolována. V současnosti již probíhá odtěžování nadloží a místy je již odhalená klenba mostu.

ODKAZ
Stavební práce na Jižní spojce začnou s prázdninami. Správa železnic získala další peníze z CEF

 

Žst. Praha Bubeneč:

V celé délce stanice zůstala jen 2.SK, snesena byla lichá skupina. Podél domu č.p. 23 u budoucí 4.SK je dokončena PHS. Nové brány TV jsou již osazeny v celém úseku, staré stožáry TV byly sneseny, stejně jako nepotřebná návěstidla.

 

Most Stromovka 2:

Po snesení 1.TK ve Stromovce (probíhá v těchto dnech) bude možné zahájit sanaci tohoto mostu v 1.TK. Po jejím dokončení dojde ke snesení provizorní 2.TK a sanace se přenese na druhou stranu.

 

Bývalá DKS Stromovka, budoucí libeňské zhlaví žst. Praha Podbaba:

Obdobně i zde po snesení 1.TK a nutných přípravách bude zahájena pokládka 1.TK v nové stopě (přeložka umožní mírné zvýšení rychlosti ve zhlaví) a výstavba nového libeňského zhlaví, do kterého budou nově vloženy i kolejové spojky.

 

Úsek Stromovkou:

1.TK je snesena až k podchodu Stromovka, kompletní snesení lze očekávat do konce týdne. Nové stožáry TV jsou již osazeny v celém úseku, nad 1.TK je nyní sneseno trakční vedení.

 

Podchod Stromovka (most Stromovka 1):

Horní stavba je dokončena v 2.TK, zahájení v 1.TK a sanace spodní stavby je na spadnutí (most snad ne).

 

Odbočka Stromovka:

V 2.TK dokončeno. 1.TK je připravena na snesení nejen v oblasti výhybek odbočky, ale v koleji vedoucí k žst. Praha Bubny až po km 413.400, tedy ke krakorci bývalých vjezdů do odb. Stromovka od Buben.

 

Žst. Praha Holešovice:

Dokončeno.

 

Následuje fotogalerie ze dne 4.6.2014.

Bubeneč - Holešovice 4.6.2014

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře