Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín Prostřední Žleb (mimo)

Výměna ocelové konstrukce mostu přes řeku Labe mezi Děčínem a Prostředním Žlebem (foto: Strabag Rail, a.s.)

Předmětem stavby je celková rekonstrukce trati v délce cca 1 300 m. Řešený úsek začíná za poslední výhybkou č. 79 v železniční stanici Děčín-východ a končí první výhybkou č. 3 v zapojení do žst. Děčín Prostřední Žleb. Trať po výjezdu z žst. Děčín-východ prochází tunelem délky cca 400 m Stoliční horou a po výjezdu z tunelu na severním kraji města Děčín překonává řeku Labe železničním mostem.  Na levém břehu se v žst. Děčín-Prostření Žleb napojuje do levobřežního I. tranzitního koridoru st. hr. s Rakouskem – Břeclav – Praha – Děčín – st. hr. s Německem.

Hlavním cílem této stavby je zlepšení infrastruktury, která povede zejména k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, ke splnění parametrů daných národní a evropskou technickou legislativou.

Stavba zahrnuje rekonstrukci železničního mostu přes Labe, sanaci Děčínského a Loubského tunelu, železničního spodku a svršku, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, přeložky inženýrských sítí a výstavbu protihlukových stěn.

Hlavním stavebním objektem této stavby je železniční most v km 458,755 přes řeku Labe. Stávající most je již v technicky nevyhovujícím stavu, a proto musí proběhnout jeho kompletní rekonstrukce, která spočívá v náhradě nosné konstrukce a sanaci spodní stavby.

Železniční most v Děčíně je nejníže položený most přes řeku Labe na území České republiky a je také jedním z posledních příhradových mostů se zachovalými původními konstrukcemi na našich hlavních železničních tratích.

Historie mostu

Více se dozvíte zde.


 

ODKAZ
Po nové trati ze Soběslavi do Doubí (video)
Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Pako
Pako
22.2.2023 10:12

Mostní příhradová konstrukce z roku 1927 musela být nahrazena z důvodu ukončení životnosti. Nikdo ze staromilců, estétů, architektů, vody z Tetčic apod. nekričel. O 26 let starší mnohonásobně více zatíženy most pod Vyšehradem budeme řešit tak dlouho až spadne vlastní váhou (po té, co bude od roku 2024 mimo provoz dalších 20 let „zachraňován“.