Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín Prostřední Žleb (mimo)

Výměna ocelové konstrukce mostu přes řeku Labe mezi Děčínem a Prostředním Žlebem (foto: Strabag Rail, a.s.)

Předmětem stavby je celková rekonstrukce trati v délce cca 1 300 m. Řešený úsek začíná za poslední výhybkou č. 79 v železniční stanici Děčín-východ a končí první výhybkou č. 3 v zapojení do žst. Děčín Prostřední Žleb. Trať po výjezdu z žst. Děčín-východ prochází tunelem délky cca 400 m Stoliční horou a po výjezdu z tunelu na severním kraji města Děčín překonává řeku Labe železničním mostem.  Na levém břehu se v žst. Děčín-Prostření Žleb napojuje do levobřežního I. tranzitního koridoru st. hr. s Rakouskem – Břeclav – Praha – Děčín – st. hr. s Německem.

Hlavním cílem této stavby je zlepšení infrastruktury, která povede zejména k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, ke splnění parametrů daných národní a evropskou technickou legislativou.

Stavba zahrnuje rekonstrukci železničního mostu přes Labe, sanaci Děčínského a Loubského tunelu, železničního spodku a svršku, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, přeložky inženýrských sítí a výstavbu protihlukových stěn.

Hlavním stavebním objektem této stavby je železniční most v km 458,755 přes řeku Labe. Stávající most je již v technicky nevyhovujícím stavu, a proto musí proběhnout jeho kompletní rekonstrukce, která spočívá v náhradě nosné konstrukce a sanaci spodní stavby.

Železniční most v Děčíně je nejníže položený most přes řeku Labe na území České republiky a je také jedním z posledních příhradových mostů se zachovalými původními konstrukcemi na našich hlavních železničních tratích.

Historie mostu

Více se dozvíte zde.


 

ODKAZ
Modernizace Jižní spojky zahájena
Upozorni mě
Upozornit na
guest
1 Komentář
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Pako
Pako
22.2.2023 10:12

Mostní příhradová konstrukce z roku 1927 musela být nahrazena z důvodu ukončení životnosti. Nikdo ze staromilců, estétů, architektů, vody z Tetčic apod. nekričel. O 26 let starší mnohonásobně více zatíženy most pod Vyšehradem budeme řešit tak dlouho až spadne vlastní váhou (po té, co bude od roku 2024 mimo provoz dalších 20 let „zachraňován“.