Postup prací Bystřice-Benešov IV.

21.září se stavba v tomto úseku přehoupne do další fáze. Včera jsem se z Bystřice do Benešova prošel abych si udělal obrázek, jak to vypadá těsně před zprovozněním nové 1.traťové koleje.

A je na co se dívat. Srovnejte si sami čerstvé fotografie s těmi, které byly pořízeny před začátkem stavby

Takže 21.9.2010 bude zprovozněna nová 1.traťová kolej (TK). Nebudeme ovšem jezdit dvoukolejně, protože začne výluka nové 2.TK. A to proto, že, jak si pamatujete, v červnu sice byla tato kolej uvedena do provozu, ale zhruba třetina její délky zůstala v původním stavu. Před bývalým hradlem Jírovice byla napojena nová kolej na původní, až téměř pod silniční most obchvatu Benešova (až na několik výjimek, např.pod novým mostem v Černém lese). Tudíž v této výluce, která potrvá do 15.11.2010 (tak teď nevím, další zdroj uvádí 22.11.), budou práce pokračovat.

A co je nového? V Bystřici jsou oživena nová vjezdová návěstidla 1S a 2S a jejich předvěsti, stejně jako nová vjezdová návěstidla žst.Benešov 1L, 2L a jejich předvěsti (v budoucnu návěstidla autobloku).
Za vjezdovými návěstidly v Bystřici, u ČS Benzina je dokončena rekonstrukce mostu přes silnici, byla zvýšena světlá výška aby zde projely i kamiony, které tady často uvázly.

Podél traťových kolejí (s výjimkou části 2.TK viz.výše) je dokončeno odvodnění, v zářezech gabionové, případně betonové zárubní zdi, zpevněné svahy, nad zářezem od býv.Hr.Jírovice až k Benešovu po levé straně je stavěno oplocení.
Bylo provedeno i mnoho prací, které z vlaku cestující většinou nevidí. Jde o rekonstrukce všech propustků a podjezdů, které pod drážním tělesem vedou. A je jich nepočítaně.
Včera pracovníci EŽ připojovali ukolejnění trakčních stožárů 1.TK a MUV s bagrem dokončoval úpravy drážního tělesa.

Jak jistě víte, silniční most z Jírovic do Mokré Lhoty měl být v září otevřen, ale došlo k prohnutí mostovky, takže byla rozřezaná a snesena. A bude se stavět nová. Předpokládám, že na tyto práce budou nutné další výluky, ale bližší informace nemám.
Most v Černém lese, na místě kamenného, dostává konečnou podobu, tady by snad termín jeho otevření, 30.11.2010, neměl být ohrožen.

ODKAZ
Pendolinem dvoustovkou na jihu Čech

A jsme v Benešově, kde je hotové propojení nových traťových kolejí do staničních, včetně cestových návěstidel.
Ještě dodám, že až do doby spuštění autobloku v roce 2012 bude traťové zabezpečovací zařízení Benešov-Bystřice realizováno obousměrným automatickým hradlem AH88 a v Bystřici zůstane výhybka 10X, která realizuje napojení obou traťových kolejí do jedné koleje a následně do kolejiště žst.Bystřice.

Vrátíme se sem ještě v listopadu letošního roku, kdy budou práce definitivně skončeny a až do roku 2012  se nic podstatného dít nebude. Ovšem až na problematický most z Jírovic do Lhoty.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře