Postup prací Bystřice-Benešov IV.

21.září se stavba v tomto úseku přehoupne do další fáze. Včera jsem se z Bystřice do Benešova prošel abych si udělal obrázek, jak to vypadá těsně před zprovozněním nové 1.traťové koleje.

A je na co se dívat. Srovnejte si sami čerstvé fotografie s těmi, které byly pořízeny před začátkem stavby

Takže 21.9.2010 bude zprovozněna nová 1.traťová kolej (TK). Nebudeme ovšem jezdit dvoukolejně, protože začne výluka nové 2.TK. A to proto, že, jak si pamatujete, v červnu sice byla tato kolej uvedena do provozu, ale zhruba třetina její délky zůstala v původním stavu. Před bývalým hradlem Jírovice byla napojena nová kolej na původní, až téměř pod silniční most obchvatu Benešova (až na několik výjimek, např.pod novým mostem v Černém lese). Tudíž v této výluce, která potrvá do 15.11.2010 (tak teď nevím, další zdroj uvádí 22.11.), budou práce pokračovat.

A co je nového? V Bystřici jsou oživena nová vjezdová návěstidla 1S a 2S a jejich předvěsti, stejně jako nová vjezdová návěstidla žst.Benešov 1L, 2L a jejich předvěsti (v budoucnu návěstidla autobloku).
Za vjezdovými návěstidly v Bystřici, u ČS Benzina je dokončena rekonstrukce mostu přes silnici, byla zvýšena světlá výška aby zde projely i kamiony, které tady často uvázly.

Podél traťových kolejí (s výjimkou části 2.TK viz.výše) je dokončeno odvodnění, v zářezech gabionové, případně betonové zárubní zdi, zpevněné svahy, nad zářezem od býv.Hr.Jírovice až k Benešovu po levé straně je stavěno oplocení.
Bylo provedeno i mnoho prací, které z vlaku cestující většinou nevidí. Jde o rekonstrukce všech propustků a podjezdů, které pod drážním tělesem vedou. A je jich nepočítaně.
Včera pracovníci EŽ připojovali ukolejnění trakčních stožárů 1.TK a MUV s bagrem dokončoval úpravy drážního tělesa.

Jak jistě víte, silniční most z Jírovic do Mokré Lhoty měl být v září otevřen, ale došlo k prohnutí mostovky, takže byla rozřezaná a snesena. A bude se stavět nová. Předpokládám, že na tyto práce budou nutné další výluky, ale bližší informace nemám.
Most v Černém lese, na místě kamenného, dostává konečnou podobu, tady by snad termín jeho otevření, 30.11.2010, neměl být ohrožen.

ODKAZ
Od 2. listopadu ze Soběslavi do Plané jezdí vlaky po obou kolejích

A jsme v Benešově, kde je hotové propojení nových traťových kolejí do staničních, včetně cestových návěstidel.
Ještě dodám, že až do doby spuštění autobloku v roce 2012 bude traťové zabezpečovací zařízení Benešov-Bystřice realizováno obousměrným automatickým hradlem AH88 a v Bystřici zůstane výhybka 10X, která realizuje napojení obou traťových kolejí do jedné koleje a následně do kolejiště žst.Bystřice.

Vrátíme se sem ještě v listopadu letošního roku, kdy budou práce definitivně skončeny a až do roku 2012  se nic podstatného dít nebude. Ovšem až na problematický most z Jírovic do Lhoty.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře