Praha-Hostivař – harmonogram stavby pro nejbližší období

Ilustrační obrázek

Přestože jsme z minulých staveb zvyklí na „zimní klid“, nejen na stavbě v Hostivaři, ale i na ostatních koridorových stavbách panuje čilý pracovní ruch. Podívejme se v krátkosti na stavbu.

Žst. Praha-Hostivař

8. staniční kolej je dokončována pro ukončení její výluky (30.1.). Je podbita a dnes probíhaly úpravy štěrkového lože.
Pokračují práce na rampě výstupu z podchodu do ulice Dolnoměcholupská, na opačné straně podchodu, v ulici U Hostivařského nádraží je v jámě vybetonová základová deska, provedena její izolace a začíná montáž armatur a bednění. Jedná se o budoucí vyústění podchodu. Po dokončení bude nad vzniklý tubus přeložena část ulice a podchod propojen s částí již vystavěnou. K tomuto vyústění bude dál přistavěna odbavovací budova.
Dolů k ulici Plukovníka Mráze jsou do výkopu pokládány roury kanalizace, která odvádí vodu z propustku pod kolejištěm.

Stavba technologické budovy začíná pomalu růst do výšky. Obvodové zdivo z Porothermu je asi metr a půl nad základovou deskou, současně jsou vyzdívány i příčky.

Za St.2 vlevo, v prostoru bývalého zahradnictví pokračuje stavba opěrné zdi podél náspu. Dnes byl odbagrováván další úsek, od vjezdových návěstidel dál do tratě.

Úsek Hostivař – Odb.Záběhlice, zastávka Strašnice, Vršovice os.n.

Již brzy bude aktivováno provizorní elektronické zabezpečovací zařízení Odbočky Záběhlice, zrušeno hradlo Železný most a místo něj bude zprovozněno automatické hradlo (AHr) s oddílovými návěstidly.
Jsou již postavena všechna hlavní návěstidla a jejich předvěsti Záběhlic a Železného mostu, pokračují výkopové práce kabelizace, pokládka kabelů z Hostivaře do Vršovic. U všech návěstidel a předvěstí jsou provedeny protlaky pro kabely pod kolejištěm.

Stručný harmonogram pro další období roku 2015

Vyhrazuji si právo býti omylný či špatně informovaný.

  • 21.2. bude vložena výhybka č.4 na Odb.Záběhlice
  • 22.2. vložena výhybka č.5 na Odb.Záběhlice
  • 26.2. – 1.3. zrušení přesmyku 2./1. SK v Hostivaři, nově bude proveden přesmyk z 1. na 4.SK. Po dobu prací na přesmyku bude stanice pouze jednokolejná, po 3.SK.
  • 2.3. začíná nepřetržitá výluka lichých kolejí v rámci Stavebního postupu 1 (předpokládané ukončení 17.8.2015).  Po dobu této výluky budou cestujícím k dispozici provizorní nástupiště u 4. a 6.SK (vybudovaná v předstihu na konci minulého roku).
    Do 17.8. 2015 bude rekonstruováno kolejiště, nové trakční vedení, druhá část podchodu a mostu přes Průmyslovou, vystavěna nová ostrovní nástupiště, staniční zabezpečovací zařízení.
    Začne také stavba nové odbavovací haly navazující v jižní části na podchod (vizualizace znovu vkládám na konec článku), pokračovat  bude výstavba technologické budovy.
  • 6.5. začne nepřetržitá výluka 1.traťové koleje Hostivař – Odb.Záběhlice (konec 17.8.2015). Traťová kolej bude rekonstruována, vystavěno nové trakční vedení, staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Pokračovat bude stavba opěrné zdi a vystavěna protihluková stěna.
  • 5.5. postupná aktivace provizorního staničního a traťového zabezpečovacího zařízení a jejich úvazky na sousední stanice (Uhříněves, Vršovice) a na traťové zabezpečovací zařízení směr Praha-Malešice. Jak již bylo zmíněno, na Odb.Záběhlice bude také provizorní zabezpečovací zařízení (ovládané z JOP Hostivař), na odbočce bude vybudováno nové přejezdové zařízení nahrazující mechanické závory a mezistaniční úsek Záběhlice – Vršovice bude nově zabezpečen automatickým hradlem s oddílovými návěstidly. Hradlo Železný most bude zrušeno.
ODKAZ
Reakce NPÚ na veřejné vyjádření zástupce Správy železnic a vyjádření Vědecké rady ve věci železničního mostu v Praze

 

 

Kolejové schéma od 2.3.2015
Kolejové schéma od 2.3.2015

Několik fotografií z Hostivaře 26.1.2015

hosti-2015-01-26

 

Pro připomenutí: vizualizace prostor pro cestující

Praha-Hostivař - vizualizace prostor pro cestující
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře