Praha Hostivař – postup stavby k 10.12.2014

Stavební postupy rekonstrukce železniční stanice Praha-Hostivař se pomalu chýlí ke svému letošnímu finále. Hned na úvod zopakuji informaci, že nepřetržitá výluka, kterou od začátku sledujeme, skončí 19.12.2014.

Pro představu, kde jsou v terénu jednotlivé dílčí stavby z následujícího textu, jsem je zakreslil do mapy. Jde jen o orientační zákres, bez přesného umístění.
Kliknutím obrázek zvětšíte.

Orientační zákres objektů – Praha-Hostivař. Mapový podklad: mapy.cz

Stavba podchodu a rekonstrukce propustku

Podchod pod sudými kolejemi je vybetonovaný a odizolovaný. Probíhá zavážení a hutnění stavební jámy. Od podchodu směrem do ulice Dolnoměcholupská průběžně pokračují práce na rampě výstupu z podchodu.
Propustek souběžný s podchodem (původně zděný) byl nahrazen trubkovým, je napojen na kanalizaci, jáma je zavezena a zhutněna.

Na opačné straně kolejiště – u ulice U Hostivařského nádraží je v místě budoucího vstupu do vestibulu nové odbavovací haly připravená stavební jáma. Je provedeno její zapažení. Stejně tak i přístupová komunikace od zastávek MHD v ulici Plukovníka Mráze.

Přemostění Průmyslové ulice

V průběhu úplné uzavírky Průmyslové ulice byly na své místo uloženy repasované nosníky mostu (zde si prohlédněte fotoreportáž z akce).
K dnešnímu dni již práce na mostě finišují. Souběžně s kolejištěm je vybetonovaná nová čelní římsa, probíhá dokončování izolací, zavážení a postupné hutnění zásypu stavební jámy.

Oba objekty – podchod i most přes Průmyslovou jsou těsně před dokončením. Harmonogram je opravdu velice našponovaný – v následujících dnech (předpoklad je od soboty 13.12.) bude navezen štěrk, následovat bude pokládka kolejí a jejich podbití. Je třeba obnovit trolejové vedení. A zapomenout nesmíme ani na zátěžovou zkoušku mostu 17.prosince.

To vše musí být hotové do 19.prosince, kdy má být v 16:50 ukončena výluka 4. a 6. staniční koleje. V průběhu pokládky kolejí bude položena i 8. kolej, která bude uvedena do provozu 30.1.2015. 8. kolej nebude zatrolejovaná.
Další nepřetržitá výluka je plánovaná od 2. března 2015. Ale o dalších postupech si něco řekneme až příště.

ODKAZ
Reakce NPÚ na veřejné vyjádření zástupce Správy železnic a vyjádření Vědecké rady ve věci železničního mostu v Praze

Výstavba provizorních nástupišť

Pro umožnění zahájení prací na jaře 2015 jsou již teď budována provizorní nástupiště u 4. a 6. koleje. Pro směr do Prahy bude nástupiště u 6.koleje, před mostem přes Průmyslovou ulici. Za mostem bude nástupiště u 4. koleje, pro směr jízdy do Benešova. Obě nástupiště budou mít shodnou délku 180m a přístup na ně bude po provizorních chodnících.

Technologická budova

Asi na poslední chvíli před příchodem mrazů byla vybetonovaná základová deska technologické budovy. Ve fotogalerii je deska těsně po vybetonování, před zakrytím plachtou. Další práce budou pokračovat tak, jak dovolí počasí. Jak bude budova vypadat, se můžete podívat zde.

Opěrná zeď na pražském záhlaví

Tato stavba není z vlaku vidět. Asi 50 metrů za St.2 je po levé straně trati budována dlouhá opěrná zeď podél poměrně vysokého náspu, až k vjezdovým návěstidlům. Práce probíhají na dvou místech, postupně se obě části propojí. Lepší obrázek si uděláte z fotografií ve fotogalerii.

 

To je pro dnešek vše. Po upřesnění harmonogramu prací vás o dalších postupech budu informovat v samostatném příspěvku.
Všechny dosud vydané články k Hostivaři si můžete zobrazit zde.

Fotogalerie z 10.12.2014

hosti-2014-12-10
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře