S prázdninami by měla začít i dvouletá rekonstrukce žst. Praha Hostivař

Praha Hostivař

Dlouho očekávaná a hojně diskutovaná stavba části 4.železničního koridoru, úsek Praha Hostivař (včetně) – Praha hl.n. (mimo), začne letos v létě. Její první část, stanice Praha Hostivař, se začne rekonstruovat 1.července 2014. Konec této stavby je naplánován na květen 2016.

Výše uvedené platí, pokud se opravdu začne v uvedeném termínu. Snad už to je opravdu poslední datum.

Krátce o stavbě:

  • začátek stavby je u vjezdových návěstidel od Prahy Uhříněves, kde končí úsek již dokončené stavby Strančice – Hostivař, konec stavby v km 177,6
  • bude kompletně rekonstruovaná celá žst. Praha Hostivař včetně výstavby nových odbavovacích prostor, nástupišť a podchodů
  • trať Praha Hostivař – Praha Malešice zatím zůstává jednokolejná
  • v traťovém úseku Praha Hostivař – Praha Vršovice zůstane zachována Odb. Záběhlice. V jejím prostoru bude vložena druhá kolejová spojka. Odbočka bude zabezpečena provizorním elektronickým stavědlem, ovládaným z JOP Praha Hostivař
  • hradlo Železný Most bude zrušeno, nově vybudované automatické hradlo bude mít oddílová návěstidla. Budou posunuta oproti současnému hradlu cca o 600m do km 180,605 (za zastávku Praha Strašnice)
  • v Hostivaři bude zachovaná nakládková kolej (3b), vlečka SKANSKA (v prodloužení 3.koleje) a vlečka Kovošrot Praha (v pokračování 4.koleje). Zbývající vlečky budou zrušeny

 

Jednotlivé etapy zde nebudu podrobněji rozepisovat, před zahájením stavby a v jejím průběhu si vždy popíšeme, co nás v nejbližší době čeká.
Stavba se samozřejmě neobejde bez výluk traťových kolejí a omezení provozu. Můžeme proto očekávat drobné změny v grafikonu. Nejcitelněji se práce dotknou tratě do Malešic, kdy bude několikrát v průběhu stavby tato trať vyloučena a nákladní doprava bude vedena přes Nové spojení a Prahu hl.n.

Současný stav úseku stavby jsme si popsali již dříve (celý článek zde…), v tabulce je velmi zjednodušený přehled vybraných událostí

Čtěte také  Souhrnně a stručně ze staveb čtvrtého koridoru
 Orientační přehled
1.7.2014Přípravné práce. Kácení dřevin, výstavba základů TV,
15.7.2014Demolice zbytných stavebních objektů, výstavba kanalizace, přeložka vodovodu...
Začíná výstavba objektů pro odbavení cestujících
29.7.2014Snesení části kolejí a výhybek v budoucí žst.Zahradní Město. Je to z důvodu zjednodušení napojení zab.zař. Snesena bude výhybka č.21 a kolejové pole mezi výhybkami 10 a 16, pole za výhybkou č.12 a 22
19.8.2014provizorní propojení 1.SK (na obou zhlavích bude propojena do 3.SK, takže provoz bude zajištěn po kolejích č.3- sudý směr a č.5- lichý směr)
31.8.2014Zahájení rekonstrukce kolejí č. 2,4,6,8
25.8.-28.11.2014Rekonstrukce části mostu přes ul.Průmyslová, pod sudými kolejemi
24.-25.3.2015Vložení provizorních výhybek č. 4 a 5 na Odbočce Záběhlice
26.3.-7.4.2015Zprovoznění provizorního zab.zařízení v Hostivaři a Záběhlicích, současně i AH Železný Most (oddílová návěstidla budou těsně za zast.Strašnice)
8.4.2015Začíná rekonstrukce liché kolejové skupiny
8.4.-10.8.2015Rekonstrukce části mostu přes ul.Průmyslová, pod lichými kolejemi
8.4.-8.5.2015Demolice stavědel na obou zhlavích
8.-31.5.2016Aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení

Mapka se současným stavem žst. Hostivař.

Vyznačil jsem na ní polohu kolejí, výhybek, vleček, návěstidel a budov. Objekty jsou zakresleny v únoru 2014.
Mapku budu vkládat do příspěvků v průběhu stavby a to tak, že v ní budou vyznačeny aktuální změny. Původní a nový stav bude možné přepínat pomocí výběru vrstev. Snad tento záměr vzjde a bude to fungovat podle mých představ.

Mapu doporučuji přepnout do zobrazení v celém okně pomocí odkazu dole pod mapkou nebo ZDE >>.

Zobrazit místo Hosti-postup1 na větší mapě

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*