Přestavba ŽST Tábor

Železniční stanice Tábor projde v několika následujících měsících rozsáhlou rekonstrukcí. Přestavba se dotkne nejen samotných zaměstnanců, ale také většiny cestujících. Pojďme se tedy společně podívat, jak stanice vypadá nyní a jak bude vypadat po přestavbě.

Kliknutím se otevře mapka v novém okněSoučasnost

V současné době v ŽST Tábor probíhají přípravné práce. Byly vytrhány některé staniční koleje, například 4b, dále část SK 5a a 7a. Na místě Sk 4b již byly vybetonovány patky pro brány trakčního vedení (dále TV). V osách kolejí 5a a 7a je zatím prázdno, časem zde začne vznikat nové zhlaví. U 1., 3. a 5. SK byla prodloužena a navýšena stávající nástupiště, která budou intenzivně využívána během první etapy přestavby. Také na seřaďovacím nádraží (ranžíru) byly zrušeny některé koleje, například 14. SK a část 16. SK, kde již vyrostly nové sloupy bran TV. Na severním konci ranžíru v létě loňského roku vznikly nové nakládkové a vykládkové koleje. Ty jsou prozatím využívány pouze pro účely stavby, neboť nejsou dokončeny příjezdové komunikace.

Dlužno podotknout, že už před rokem byl zbourán sklad u SK 7b a že je demontován most přes nádraží u sladovny. Jeho definitivní konec je očekáván v noci z 5.4. na 6.4.2008. V této době bude také zrušeno krátké neutrální pole nad 5., 3., 1., 2. a 6. SK, které bylo vytvořeno právě z důvodu demontáže mostu.

Kliknutím se otevře mapka v novém okněPřestavba

Přestavba ŽST je plánována ve dvou etapách. Během té první bude zrekonstruována sudá část kolejiště (na osobním nádraží zejména ostrovní 2. nástupiště). Tato etapa začne v květnu 2008. Druhá etapa se naopak dotkne liché části kolejiště a začne po ukončení první etapy. Definitivní dokončení stavby odhaduji na léto 2009. A jak že tedy bude budoucí stanice vypadat?

Osobní nádraží
Nové osobní nádraží bude na rozdíl od stávajícího plně peronizováno, k dispozici bude jedno vnější a dvě ostrovní nástupiště s celkem 5 nástupními hranami o jednotné výšce 550mm.
Ostrovní nástupiště u stávající 2. a 6. SK (pro cestující 4. a 6. kolej), které má délku 350 m, bude rekonstruováno. Jeho délka bude zachována. Přístup na nástupiště bude z podchodu dvojicí schodišť a výtahem. Kusé koleje 4a a 4b na čelech nástupiště budou bez náhrady zrušeny. K novému nástupišti se bude přijíždět po kolejích číslo 2 a 4.
Zrušena bude i 3. SK (pro cestující 2. kolej), místo níž vyroste nové ostrovní nástupiště o délce 350 metrů, přičemž konce nástupiště budou zúženy. K nástupišti budou přiléhat 1. a 3. SK, tedy dnešní 1. a 5. SK (pro cestující 3. a 1. kolej). Přístup bude opět z podchodu dvojicí schodišť a výtahem.
V místě bývalého skladu u SK 7b vznikne nové vnější nástupiště s jednou nástupní hranou o délce 60 m. K němu bude přiléhat 5. SK a bude sloužit pro příjezdy a odjezdy vlaků směr Písek a Ražice. V místě bývalého skladu bude umístěna také manipulační kusá 7. SK. Stávající rekonstruovaný podchod bude prodloužen až za nádraží a bude ústit na Blanické předměstí.
K osobnímu nádraží nyní na jihozápadní straně (u Bechyňky) přiléhají vykládkové koleje, které se změní na odstavné koleje osobních vozů. Posun na Bechyňku zůstane pochopitelně zachován.

Pro místní bude velkou změnou také fakt, že rychlíky bude jezdit „po přímé“, tedy po 1. a 2. SK, které jsou každá u jiného nástupiště. Doposud totiž rychlíky přijížděly po spojkách na 2. a 6. SK k jednomu nástupišti. Osobní vlaky na Veselí n. L., Benešov a Horní Cerekev budou přijíždět na 3. a 4. SK, které mají být děleny cestovými návěstidly.

Ostatní části ŽST

Depo ani přilehlé vlečkové koleje výrazných změn nedoznají, totéž lze říci o většině ranžíru. Zde budou přeloženy některé koleje v blízkosti 2. SK (západní část) kvůli výstavbě bran TV a napřímení 1. a 2. SK. Samozřejmě dojde ke změnám polohy napojení jednotlivých kolejí ranžíru na zbytek stanice. Přestavba silničního nadjezdu nad středním zhlavím vyvolá změnu celého jižního zhlaví nákladních kolejí, protože se změní poloha pilířů mostu.

Infrastruktura a rychlosti
Velkou změnou ve stanici bude nový typ staničního zabezpečovacího zařízení. Staré elektromechanické zabezpečovací zařízení bude nahrazeno JOP (Jednotné obslužné pracoviště) a ESA. S tím bude spojena další nevyužívanost stavědel ve stanici. Vzhledem k tomu, že stavědla St1, St3 a St4 stojí uprostřed kolejiště, zdá se, že je jejich další osud zpečetěn.

Protože v ŽST Tábor mají všechny osobní vlaky zastavovat, je maximální rychlost ve stanici (přesněji maximální rychlost v nejpomalejších úsecích při jízdě po přímé) stanovena na V=85 km/h, Vvýj=90 km/h, Vk=110 km/h. To si vyžádá posuny os kolejí na několika místech stanice. Jednak se přebuduje celé budějovické zhlaví a dále se posunou osy 1. a 2. SK od nástupišť ve směru na Prahu. Osa 1. nebo 2. SK povede například v místě stavědla St3. Důvodem je zvětšení poloměrů oblouků v této oblasti.

Závěrem
Železniční stanici Tábor, její zaměstnance i cestující čekají velké a náročné změny. Věřme tedy, že vše se zvládne bez větších obtíží a na konci rekonstrukce se dočkáme moderního nádraží.
Hlavní zdroje: Stránka o koridorech http://mujweb.atlas.cz/www/4koridor
Příspěvky na diskuzním serveru http://k-report.net

 

Zvláštní poděkování: Nejmenovanému pracovníkovi SŽDC za upřesnění a doplnění informací v článku
Václav Šimandl

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře