Připravuje se výstavba lávky na Smíchově a rekonstrukce vinohradských tunelů

Správa železnic připravuje k realizaci další dvě investiční akce na území hlavního města. V současnosti hledá zhotovitele dokumentace pro vydání společného povolení pro výstavbu nové lávky ve stanici Praha-Smíchov a rekonstrukci vinohradských tunelů. Samotné zahájení prací se plánuje v příštím roce, resp. v roce 2022.

Orientační zákres polohy staré a nové lávky nad kolejištěm žst. Praha-Smíchov (zdroj: Správa železnic)

Hlavním cílem prvně jmenované stavby je vybudování bezbariérové lávky pro pěší spojující prostor přednádraží s budoucím autobusovým terminálem Smíchov, situovaným do prostoru stávajícího společného nádraží i nad samotné kolejiště stanice Praha-Smíchov. Současně umožní přístup do nově vznikající čtvrtě Smíchov City s napojením na Radlice.

Lávka včetně schodiště do Nádražní ulice bude dlouhá 103 m, její maximální šířka bude 3,3 m. Nahradí současnou lávku, čímž zůstane zachováno propojení Radlic se Smíchovem. Oproti stávajícímu stavu se posune o 150 m jižněji. Součástí nové lávky bude i propojení na jednotlivá nástupiště pomocí kombinace pevných schodišť/eskalátorů a výtahů.

Realizace stavby se předpokládá současně s rekonstrukcí stanice Praha-Smíchov, tedy v letech 2021 až 2025. Podpory lávky by se tak měly budovat vždy s přilehlými nástupišti.

Předpokládaná hodnota aktuálně vypsané veřejné zakázky činí 13 mil. Kč. Celkové investiční náklady stavby lávky by měly dosáhnout výše 237 mil. Kč (bez DPH).

Historie lávky

Lávka byla zrealizována v letech 1929–1930, dle jiných zdrojů byla dokončena v roce 1929 nebo postavena roku 1900. Konstrukci vyrobila Pražská mostárna – Českomoravská Kolben Daněk.

V roce 1953 bylo, v rámci kompletní přestavby žst. Praha Smíchov, obvod osobní nádraží, smíchovské schodiště posunuto o 10 m směrem k ul. Nádražní a bylo vloženo 7. pole lávky, čímž došlo k jejímu prodloužení.

K rekonstrukci lávky (výměna monolitické mostovky za prefabrikovanou) došlo v období od 10. dubna 1974 do října 1974, kdy ve špičkách pracovních dnů toto přerušené pěší spojení nahrazovala autobusová linka X-600.

Okolo roku 1990 byla zesílena konstrukce smíchovského schodiště a byly vyměněny dubové fošnové podlahy a stupně.

Lávka byla znovu rekonstruována od dubna do listopadu 2002 (zcela uzavřena byla po dobu letních prázdnin při výstavbě komunikace Městského okruhu Zlíchov – Radlická, ul. Dobříšská navazující na tunel Mrázovka. Na radlické straně přitom byla lávka o 45,5 m zkrácena a dosavadní schodiště bylo nahrazeno úrovňovým navázáním na chodník. Cílem rekonstrukce bylo prodloužit životnost lávky o dalších 20 – 30 let s tím, že zatížitelnost lávky byla zvýšena na 0,40 t/m2.

V roce 2007 bylo doplněno schodiště z lávky pro přístup k nástupištím žst. Praha-Smíchov, obvod společného nádraží.

Jedná se o ocelovou nýtovanou konstrukci o 2 a 3 spojitých polích s dolní mostovkou, jedním polem s horní mostovkou a přilehlými schodišti. Dva příhradové hlavní nosníky mají rozpětí (od pole 2) 14,796 + 21,120 m, 42,840 + 42,840 + 32,130 m, plnostěnný nosník má rozpětí 10 m. Příčníky příhradové jsou v každém příčníku po cca 3,5 m + mezilehlé plnostěnné dodatečně vložené.

Mostovka je železobetonová monolitická do trapézových plechů a kryt z přímopochozí izolace. Ložiska jsou z lité oceli stávající. Vodorovné ztužení v úrovni dolních pasů hlavních nosníků není. Příčné ztužení horními portály jsou po 4 – 5 příhradách. Konstrukce je kolmá. Na smíchovské straně navazuje ocelová konstrukce schodiště s dřevěnými stupni. Svítidla veřejného osvětlení jsou na příčných portálech nad chodníkem.

Délka lávky v letech 1953 – 2002 byla 210,3 m, po jejím zkrácení v roce 2002 má lávka délku 174,5 m, z čehož samotné přemostění má délku 164,8 m. Šířka lávky je cca 3 metry (šířka chodníku 2,88 m).

Jeden z jednokolejných tunelů III.vinohradského tunelu po svém dokončení a vystrojení – 1989 (zdroj: archiv SSP/SPŽUP)

Hlavním cílem druhé jmenované stavby je zejména kompletní rekonstrukce kolejí a kolejových konstrukcí ve vinohradských tunelech a na přilehlém (jižním) kolejovém rozvětvení ve stanici Praha hl. n. Uloženy budou na betonové pražce, čímž dojde k zlepšení kvality a snížení nároků na údržbu drážní infrastruktury na dopravně nejvytíženějším osobním nádraží v ČR.

ODKAZ
Otevřený dopis a Adam Gebrian k vizi bourání nové odbavovací haly Hlavního nádraží v Praze

Dalšími pozitivními dopady rekonstrukce budou zvýšení traťové rychlosti ve všech tunelech, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, prodloužení nástupních hran vybraných nástupišť a provedení přípravy na přechod na plánovanou střídavou trakční soustavu. Realizace nového zabezpečovacího zařízení umožní nasazení systému ERTMS/ETCS.

Součástí stavby bude dále sanace stávajících tunelových trub za účelem zlepšení jejich odvodnění a zmírnění průsaku vody přes ostění. Zároveň se od stavby očekává snížení hlukové zátěže a vibrací díky použití antivibračních rohoží a zřízení bezstykové koleje.

Rekonstrukcí projdou více než 4 km tunelových úseků, v rámci stavby se položí přes 11 km nových kolejí. Práce jsou naplánovány v letech 2022 až 2028, očekávané celkové investiční náklady přesahují 4 mld. Kč.

Pozn.: Dokumentace pro společné povolení v sobě zahrnuje jak dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak i pro stavební povolení, která odpovídá projektu stavby.

Navržený způsob sanace tubusů dvou jednokolejných tunelů III. vinohradského tunelu (zdroj: Správa železnic)

Zdroj:

  • tisková zpráva a dokumentace Správy železnic

 

Upozorni mě
Upozornit na
guest
4 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
Franta
Franta
12.11.2020 14:34

Kdyz projdete touhle virtualni prochazkou ctvrti Smichov City Jih az na jih (podle sipek), tak dojdete na konec te „lavky“. https://tour.vrspace.cz/tour/smichov2/

Musite podle stinu – slunce sviti z jihu 🙂

Franta
Franta
12.11.2020 14:29

Zadna carka podle mne nevypadla – lavka bude siroka 33 metru. Je zakreslena cervene v tom vykrese, coz v meritku odpovida. I podle vizualizaci noveho sidla Ceske sporitelny, ktere ma stavet Sekyra Group budou koleje prekryty v podstate do tunelu a na nem vznikne takove namesti, z nehoz se bude eskalatory sjizdet primo na nastupiste.
Tahle „lavka“ je tedy uz pripravovana v koordinaci s projektem Sekyra Group i s novy terminalem Smichov.

Tady to je i videt, jak je to prekryti koleji siroke – urcite ne 3,3 metru.
https://sekyragroup.cz/pages/developersky-projekt-praha5-smichov-city-jih

Podobne nova „lavka“ pres Masarykovo nadrazi bude siroka treba 150 metru – https://www.masarycka.com/cs/galerie/#gallery1-11

Petr86
Petr86
28.7.2020 12:32

Opravdu ta lávka bude „maximální šířka 33 m“? To je více, než třeba Trojský most, kde jsou tuším 4 pruhy, tramvaje, cyklo pruhy a chodníky.