Prodloužení podchodů v železniční stanici Praha hl.n.

Konzolový chodník podél opěrné zdi ulice Legerova. V pozadí fialově zvýrazněné administrativní centrum Churchill Square (vizualizace: SŽDC,s.o.)

Mimo již započaté stavby „Optimalizace trati Praha-Hostivař – Praha hl.n., 2.část“ má v roce 2019 začít již mnoho let toužebně očekávaná stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ s předpokládaným nákladem 668 milionů korun a předpokládaným spolufinancováním z Operačního programu Doprava 2. (OPD 2.).

Po mnoha letech snah tak konečně dojde k pěšímu propojení dnešních městských částí Prahy 1, 2 a 3 (Nového Města, Vinohrad a Žižkova) pro cestující z těchto lokalit využívající dráhu a stanici metra „C“ Hlavní nádraží.

Hlavní soubory stavby:

  • přístavba severního podchodu – zahrnuje prodloužení podchodu o 32,5 m a objekt pro eskalátory a výtah
  • stavba komunikací pro pěší – chodníky směr ulice Seifertova a Španělská od prodlouženého podchodu
  • stavba nosné konstrukce eskalátorů se zastřešením do výškové úrovně administrativního centra Churchill Square (ve výstavbě) – výškový rozdíl přibližně 9,5 m (1)
  • stavba objektu schodiště a výtahové šachty u křižovatky ulic Mánesova a Španělská – výškový rozdíl přibližně 14,5 m
  • přístavba konzolového chodníku k opěrné stěně podél ulice Legerova – šíře chodníku bude 2 m a délka 186,5 m
  • 28 ks sloupů veřejného osvětlení podél komunikací pro pěší výšky 8 m a 1 ks osvětlovací věže výšky 20 m
  • rozšíření a úprava pojížděné komunikace podél ulice Legerova
  • 2 ks stožárů trakčního vedení (TV) výšky 11 m a 9 ks stožárů TV dočasných výšky 10 m

Kvůli stavbě prodloužení podchodů bude muset být přeložen kolektor se sdělovacími, zabezpečovacími a silovými kabely, kvůli čemuž bude postavena dočasná stavba v podobě provizorní haly o rozměrech cca 33 x 24 x 7,4 m.  Přeloženy budou i trasy elektrických vedení nízkého i vysokého napětí. Dalšími dočasnými stavbami budou rovněž i železniční těleso koleje č. 40b a nástupiště délky 50 m a šířky 3 m u koleje č. 34. V rámci souboru „Úprava nástupišť č. 5, 6 a 7“ budou rekonstruovány eskalátory, opraveno zastřešení, podhledy a vyměněno osvětlení (2).

Východy z prodlouženého podchodu tak budou – jak patrno z výše uvedených faktů – v ulicích Seifertova – při cestě na Žižkov a na křižovatce ulic Mánesova a Španělská při cestě na Vinohrady. Způsob prodloužení podchodu umožní v budoucnu rozšíření železniční stanice o další ostrovní nástupiště mezi kolejemi č. 32 a 34.

ODKAZ
Práce na projektu trati z pražského Výstaviště do Dejvic mohou začít

Aktualizace 30.6.2018 (zpřesňující info):

V roce 2019 by se mělo začít stavět pravděpodobně jenom vlastní prodloužení severního podchodu s navazujícím chodníkem k CR City.

Nástupiště 5, 6 a 7 si patrně počkají na dokončení Vršovic kvůli kumulaci výluk v souvislosti se stavbou modernizace trati z Hostivaře do Vršovic, pak by měla projít celkovou renovací (žulový povrch, zastřešení, eskalátory).

Chodník podél Legerovy má zadanou dokumentaci pro stavební povolení (DSP), prochází fázemi hledání funkčního technického návrhu a koordinace s jinými záměry, ale snad na něj v dohledné době také dojde.

Naopak přístup na roh Španělské a Mánesovy se od původní vize dlouhého visutého šikmého chodníku (viz obrázky) posunul k návrhu baterie výtahů se schodištěm (viz text), nicméně jak přesné místo tohoto napojení, tak i technické řešení asi ještě dozná změn a teď je spíše věcí vzdálenějšího výhledu.

 


Churchill Square – administrativní a bytový komplex (vizualizace: Penta Investments).

(1) – administrativní a bytový komplex Churchill Square byl původně společným podnikem Českých drah, Sudop Group a kyperské společnosti WDHL. Jako developer projektu figuruje uvedenými akcionáři založená akciová společnost CR City. Podíl WDHL v roce 2016 odkoupila společnost Penta Investments. Stavební práce na komplexu v hodnotě 1,5 miliardy korun začaly v říjnu 2017, hotovo má být během roku 2019.

(2) – nástupiště č. 5 až 7 byla vystavěná v rámci stavby „Modernizace východní části žst. Praha hl.n.“ a byla dána do provozu postupně: č. 5 dne 15.5.1993, č. 6 a 7 pak v květnu roku 1994 k platnosti nového GVD 1994/95. Celá stavba modernizace východní části byla realizována od března roku 1990 do května roku 1995 a kromě tří nových nástupišť s bezbariérovým přístupem bylo součástí stavby i vystavění tří podchodů, dvou patrových zavazadlových tunelů s kolektory, kabelovodu délky 805 m, páteřní kanalizace o ∅ 1200 mm délky 860 m, kotvené opěrné zdi pod Španělskou ulicí, nového kolejiště mezi Španělskou a Italskou ulicí až po 4.nástupiště pod ocelovou nástupištní halou a nové provozní budovy u Seifertovy ulice. Celkové náklady činily 1 miliardu a 230,7 milionu korun. Zhotovitelem byly Vojenské stavby ZIS, jedním z velkých subdodavatelů bylo i dnes již zaniklé Železniční stavitelství Praha (dnes Skanska ŽS). Stavba byla největší investicí Správy přestavby Železničního uzlu Praha (SPŽUP) v devadesátých letech dvacátého století. SPŽUP byla založena 1.4.1962 na základě opatření k Usnesení vlády č.124/1962 (resp. č.928/1960).

Osobní vzpomínka autora článku:
V letech stavby „Modernizace východní části žst. Praha hl.n.“ bylo ve stráni směrem k Italské ulici zbudováno stavební dřevěné schodiště. V místě dnes stojícího rezidenčního komplexu se totiž nacházel stavební dvůr včetně šaten a sociálního zázemí pro zaměstnance, pracující na stavbě.


Zdroje:
SŽDC s.o., SUDOP Praha a MěÚ Praha 2.

Upozorni mě
Upozornit na
guest
8 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře
tom
tom
18.10.2019 10:33

Tedy ten chodník považuji vysloveně za rozkrádání státních peněz 🙂 Vždyť by stačily schody nebo výtah do Kunětické ulice a pak jít Španělskou ulicí. V Mladé Boleslavi podobný výtah je a funguje skvěle..

Tomáš
Tomáš
26.3.2019 08:55

Zajímalo by mě, proč se s tímto přístupem na nádraží čekalo tolik let. Termín zahájení stavby je tedy „pravděpodobně“ stanoven na tento rok. Jsem zvědav, kdy je stanoveno dokončení. Tipuju, že ještě cca 3 roky budu klopýtat tajně po kolejích.

Standa
Standa
4.9.2018 11:12

Zajímalo by mě napojení na italskou pro cyklisty, jezdit po silnici chce velkou odvahu + nechutný smrad splodin a přes ten nový přechod pokračující chodníček na iTALSKOU JE hnusná sranda od skansky pro pěší. rád bych po něm jel bezpečně i na\ kole a především legálně – děkuji

FŠ
10.7.2018 12:56

Plánuje se nějak vyřešit napojení na cyklostezku Staré spojení?

Standa
Standa
Reakce na 
4.9.2018 11:13

Zajímalo by mě napojení na italskou pro cyklisty, jezdit po silnici chce velkou odvahu + nechutný smrad zplodin a přes ten nový přechod pokračující chodníček na iTALSKOU JE hnusná sranda od skansky pro pěší. rád bych po něm jel bezpečně i na\ kole a především legálně – děkuji

Radim Cenek
Radim Cenek
29.6.2018 10:36

Jsem z toho trochu zmaten – píše se tam „přístavba konzolového chodníku k opěrné stěně podél ulice Legerova“, ale jestli je to ta červená věc, tak podle vizualizací je naproti, podél ulice Španělská. Tak kde vlastně bude?