Protihlukové stěny mohou být pro cestující nebezpečné!

Profesionální jednotky hasičského záchranného sboru se včera (pozn.: 5.5.2011) u Plané nad Lužnicí v rámci cvičení pokusily proniknout přes protihlukovou stěnu na čtvrtém železničním koridoru. Betonová stěna lemující koleje se pro hasiče stala nepřekonatelnou překážkou. Ukázalo se tak, že pokud by se jednalo o skutečnou nehodu na železnici, pak by záchranná akce mohla skončit kvůli neprostupnosti protihlukové stěny fiaskem.

Simulovaný zásah tak potvrdil, že protihlukové stěny mohou zásadním způsobem snížit bezpečnost dopravy na železnici.

Podle informací, které přinesl Dopravní web, byly na této zkoušce hasiči vybaveni veškerou dostupnou technikou. Přesto selhal jak pokus o rozbroušení stěny motorovým rozbrusem, tak i snaha o řez s pomocí elektrody za hoření kyslíku. Reálná možnost, jak se k postiženým dostat se omezuje na rozebrání stěny jeřábem. Což si vyžaduje velké časové nároky několika hodin a včasné poskytnutí pomoci nemusí být reálné.

„Výsledek cvičení hasičského záchranného sboru je alarmující,“ říká prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka a k tomu dodává: „Je nejvyšší čas změnit způsob ochrany před hlukem a místo mnohdy nelogicky umístěných a na životech ohrožujících protihlukových stěn, začít v maximální možné míře snižovat hluk pomocí aktivních opatření již při jeho vzniku“.

„Je zarážející, že se při modernizaci železničních tratí vedle kolejí staví protihlukové stěny i přesto, že je nechtějí ani cestující ve vlaku, kterým brání ve výhledu z okna, ani lidé, kteří bydlí v okolí železnice,“ komentuje Miroslav Vyka.

Není pochyb o tom, že nadměrné hlukové zatížení obyvatel má negativní vliv na lidské zdraví, ale v České republice je hluk z železnice spíše okrajový problém. Přesto se téměř u každé modernizace železniční tratě postaví kilometry protihlukových stěn, i když výměna železničního svršku a položení nové svařované bezstykové koleje s pružným upevněním již sama o sobě snižuje hlučnost oproti původnímu stavu. „Místo výstavby řady sporných protihlukových stěn podél tratí by se ušetřené miliardy mohly využít na podporu obnovy vozového parku železničních vozidel, a to jak v osobní i v nákladní dopravě. Zejména nová vozidla s novými podvozky mají menší hlučnost až o 8 decibelů, což odpovídá útlumu hluku protihlukové stěny,“ doplňuje Vyka.

ODKAZ
Stavba mostu u Červené nad Vltavou zdárně pokračuje

„Po zkušenostech hasičů z cvičného zásahu v Plané nad Lužnicí je nelogické, aby se pokračovalo v dalším masivním budování protihlukových stěn, které spíše plní funkci nepropustných středověkých hradeb a ohrožují bezpečnost cestujících, místo efektivní ochrany obyvatel před nadměrným hlukem,“ uzavírá prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

__________________________________________________________________________________________

Tisková zpráva převzata z webu Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Doporučuji přečíst si článek Vybráno z komentářů (k článku Protihlukové stěny – návrh)

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře