Rekonstrukce traťového úseku „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“

Fóliová izolace ražené části Blanenského tunelu č. 1 (foto: Subterra a.s.)

Předmětem zakázky „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“ je celková rekonstrukce železničního svršku a částečně spodku traťového úseku Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov. Dále komplexní rekonstrukce ná stupišť v zastávkách Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou a rekonstrukce vybraných inženýrských objektů k dráze přilehlých v uvedeném traťovém úseku jako trakční vedení, mosty, čtyři tunely, zdi a sana ce skalních svahů. Nedílnou součástí je vybudování odbočky Svitava ke zvýšení kapacity úseku. Samotná rekonstrukce zasahuje rovněž provozní soubory, jako jsou například informační, rozhlasové a kamerové  systémy, a jsou prováděny úpravy zabezpečovacího zařízení a silnoproudých technologií. 

Dvoukolejná železniční trať Brno-Maloměřice – Adamov se nachází v Jihomoravském kraji a je součástí tratě č. 260 Brno – Česká Třebová, která patří k důležitému 1. tranzitnímu koridoru. Začátek stavby je na adamovském zhlaví v žst. Brno‐-Maloměřice v km 161,7 a konec na brněnském zhlaví v žst. Adamov v km 171,1. Celková délka rekonstruovaného úseku včetně kabelových tras je cca 9,5 km. Rekonstruovaná trať se nachází převážně v údolí řeky Svitavy, kdy samotná stavba v několika místech křižuje řeku Svitavu a silnici II. třídy II/374 a dále prochází dvěma územími, která spadají do soustavy Natura 2000. V místě Blanenského tunelu č. 1 prochází stavba přírodní památkou Obřanská stráň.

Harmonogram

Další informace naleznete v tomto článku.


 

ODKAZ
Správa železnic vybere projektanta tříkolejného mostu na Výtoni
Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře