Rokycany – Plzeň 24.11.2014

Opět přináším aktuální pohled na stavbu „Modernizace železniční trati Rokycany-Plzeň“ 3 týdny před zprovozněním 2. TK a cca 2 měsíce před zahájením ražby jižního (levého) tunelu. Kromě fotek se mi podařilo natočit z posledního vagónu rychlíku i video z celého stávajícíhzo úseku Rokycany – Plzeň hlavní nádraží. Z Plzně jsme pak vyrazli zpět do Rokcan, ale po svých a po nově budované trase. Cesta byla dlouhá cca 18 km a trvala šest a půl hodiny. Na stavbu se ale podíváme ve směru staničení.

Aktuálně zastižený stav:

Rokycany: podbito, zatrolejováno, dokončování PHS

=> Klabava: podbito, zatrolejováno, finální terénní úpravy, likvidace pokácené a vytrhané zeleně

Klabava: podbito, zatrolejováno, stará lávka přes trať leží na poli, dokončování podchodu, nástupiště a PHS

=> Ejpovice: podbito do km 92, zatrolejováno na konec rovinky (km 91,8), pražce položeny k vjezdu (92,5)

Ejpovice: stojí vjezd a ražírky, štěrk je až za dvouklenbu (km 93), dál už vrstev chybí víc…

perón čeká na pokládku desek, pracuje se v podchodu plzeňské zhlaví: stojí návěstní lávka odjezdů, dopoledne položili 1. výhybku, odpoledne asi druhou, třetí v úterý

propustek u oddělení přeložky: zbývá betonáž poslední části

zářez přes kopec: zemina je zlepšována, těžena a sypána na přeložku silnice II/180, na mostě montují zábradlí je budován propustek na přístupové komunikaci k portálům

zářez k portálům je téměř odtěžen, asfalt je zas o kousek dál

u výsypky se asfaltuje, montují pohyblivý konec pásového dopravníku

v jámě skládají TBM, hlavu a vozík 1, nahoře svařují obálku

díly šťítu vozí APB z Německa, ty co připluly lodí a nejsou j jámě, čekají v centrále APB

připraveno k ražbě bude zřejmě koncem ledna

šachta Újezd: šablona pro vratání pilot vybourána, piloty nejsou vidět

portál Plzeň: nikde nikdo, zřejmě proběhl nějaký archeologický průzkum dole u kolejí je pár kolíků

ODKAZ
Karlštejn - Beroun: zastávka Srbsko v novém

pod mostem Úslava zřejmě bourají původní horkovod

v Plzni se toho děje také dost…, ale to už je jiná stavba…

 

Co nás ještě čeká:

Do ukončení výluky budou  v Ejpovicích položeny všechny tři koleje a ještě tři výhybky na rokycanském zhlaví budou vloženy v pondělí 1. a úterý 2. prosince 2014.

Po ukončení výluky 15. prosince budou v provozu oba podchody, tedy v žst. Ejpovice a zastávce Klabava (již se používá, protože není lávka).

3. března 2014 začne druhá výluka 1. TK. Dokončí se 3 úseky, které nebylo možné udělat v první výluce. V Ejpovicích budou vloženy výhybky 1 a 8 (v 1. TK) a upraven přesmyk z 1. TK do stávající 1. TK od Chrástu.
Budou probíhat další práce v okolí trati.

V druhém pololetí 2015 se bude dělat jedna kolej v úseku Doubravka – Plzeň včetně zastávky, v průběhu celého roku budou probíhat práce na mostech v tomto úseku.

A nyní od textu k obrázkům… Kompletní galerii obsahující přes 600 fotek najdete na ttnz.cz.

Rokycany – Klabava – Ejpovice

RoPL-141124-1

 

Odbočka Ejpovice – portál Kyšice – Újezd – Doubravka – Plzeň

Není vybrána žádná Galerie nebo Galerie byla smazána.

 

video Rokycany – Chrást u Plzně – Plzeň

Upozorni mě
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Komentáře v textu příspěvku
Přečíst všechny komentáře